Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Lặp lại các bức e-mail tin thư thoại được hiển thị trong mục tin thư thoại mục đã gửi trong một ứng dụng dựa trên EWS truy cập một máy chủ hộp thư Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2779387
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
  • Trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2), Cập Nhật Rollup 2 cho Exchange Server 2010 SP2 hoặc một phiên bản Cập Nhật rollup sau đó được cài đặt chuyên biệt.
  • Bạn sử dụng một ứng dụng Exchange Web bản ghi dịch vụ EWS để truy cập vào một máy chủ hộp thư Exchange Server 2010, chẳng hạn như điện thoại di động BlackBerry.
  • Bạn tạo một email, và sau đó bạn lưu nó trong một mục tin thư thoại chẳng hạn như mục tin thư thoại hộp thư đi.
  • Bạn gửi thông báo email.
Trong trường hợp này, bạn thấy hai đồng gửi thư trong mục tin thư thoại mục đã gửi.
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra vì Exchange store đặt các giá trị khác nhau cho các tài sản PR_INTERNET_MESSAGE_ID của một mở mục tin thư thoại và gửi mục tin thư thoại. Sau khi ứng dụng EWS đồng bộ hóa các mục tin thư thoại với máy chủ hộp thư, đồng gửi của bức e-mail tương tự nhưng với đặc tính PR_INTERNET_MESSAGE_ID khác nhau được hiển thị trong mục tin thư thoại mục đã gửi.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật rollup sau đây:

2746164 Mô tả Cập Nhật Rollup 6 cho Exchange Server 2010 gói bản ghi dịch vụ 2
 
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết về bất động sản PR_INTERNET_MESSAGE_ID , đi đến web site của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về vấn đề này, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2592398 bức e-mail trong mục tin thư thoại mục đã gửi có tài sản PR_INTERNET_MESSAGE_ID cùng trong môi trường Exchange Server 2010
924213 Id thông báo là khác nhau cho thư trong hộp thư đến & gửi mục

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2779387 - Xem lại Lần cuối: 02/22/2013 09:18:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2779387 KbMtvi
Phản hồi