Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows 8: Thiết lập An toàn Gia đình (Tài khoản Cục bộ)

Triệu chứng
Trong Windows 8, tôi đã thiết lập tài khoản người dùng cục bộ cho các con mình. Làm thế nào để thiết lập An toàn Gia đình cho các tài khoản này?
Nguyên nhân
Giải pháp
Thiết lập An toàn Gia đình cho tài khoản người dùng Windows 8 cục bộ

Trong Windows 8, thật dễ dàng để bảo vệ tài khoản người dùng cục bộ của các con bạn khỏi nội dung trên PC cục bộ hoặc nội dung web có hại cho trẻ em, để kiểm soát lần truy cập vào máy tính cũng như quyết định chương trình nào con bạn được phép sử dụng.

Lưu ý: Bài viết này mô tả việc sử dụng Windows 8 bằng chuột vào bàn phím. Hãy đảm bảo rằng An toàn Gia đình đã được bật. Bạn có thể bật An toàn Gia đình khi bạn đang thiết lập tài khoản cho các con mình.1. Hiển thị thanh Charms bằng cách trỏ chuột vào góc bên phải phía trên hoặc bên trái phía dưới của màn hình khởi động.

2. Bấm Tìm kiếm.

3. Bấm Thiết đặt.

4. Nhập An toàn Gia đình.

5. Ở ngăn bên trái, bấm Thiết lập An toàn Gia đình cho người dùng bất kỳ.

6. Trong cửa sổ tiếp theo, bấm vào tài khoản mà bạn muốn kiểm soát quyền và giới hạn truy cập.

7. Không thay đổi thiết đặt bên trên và bấm Lọc web nếu bạn muốn quyết định nội dung web nào người này có thể hiển thị.

8. Đảm bảo rằng tùy chọn [...] chỉ có thể truy cập các web site mà cha mẹ đã thêm vào danh sách Cho phép được bật ở ngăn trên. Bấm Lọc web.

9. Trong cửa sổ tiếp theo, chấp nhận thiết đặt mặc định Giao tiếp trực tuyến (cơ sở) hoặc chọn tùy chọn Thân thiện với trẻ em.

10. Ở ngăn bên trái, bấm Danh sách lọc web để tạo danh sách các trang web được phép hoặc bị chặn hoặc bấm Tùy chỉnh để chỉnh sửa thêm các thiết đặt.

11. Bấm Giới hạn thời gian để chọn các ngày và các lần con bạn có thể truy cập máy tính.

12. Dựa trên các tùy chọn trên tab Cho phép, bạn có thể quyết định số giờ và phút các con mình có thể sử dụng máy tính vào các ngày trong tuần và cuối tuần.

13. Dựa trên các tùy chọn trên tab Thời gian không sử dụng, bạn có thể xác định số lần mỗi ngày người này hoàn toàn không không được phép sử dụng máy tính.

14. Sau đó bấm Tùy chỉnh để chỉnh sửa tùy chọn bổ sung.

15. Bấm Đặt giới hạn đối với các ứng dụng trò chơi và Cửa hàng Windows để giới hạn việc sử dụng trò chơi.

16. Nhấp Hạn chế trò chơi để quyết định rằng người này chỉ có thể sử dụng trò chơi phù hợp với lứa tuổi được cài đặt trên máy tính.

17. Trong cửa sổ tiếp theo, bạn chọn mức xếp hạng trò chơi dựa trên độ tuổi của con mình.

18. Nếu bạn muốn chặn hoặc cho phép các trò chơi cụ thể được cài đặt cục bộ, bấm Chặn hoặc cho phép trò chơi cụ thể trên thanh bên trái. Nếu không, bấm Tùy chỉnh.

19. Bấm Hạn chế ứng dụng nếu bạn muốn cho phép hoặc chặn truy cập vào ứng dụng cụ thể được cài đặt cục bộ trên máy tính đối với người này.

20. Giờ đây, bạn có thể quyết định ứng dụng nào người này có thể sử dụng bằng cách chọn hộp kiểm thích hợp.

21. Sau đó, đóng cửa sổ. Thay đổi ngay lập tức có hiệu lực.

22. Trong lần tiếp theo, người dùng này đăng nhập, một thông báo được hiển thị cho người này biết rằng tài khoản này đã được An toàn Gia đình theo dõi.

Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2782155 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:58:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Windows 8, Windows 8 Pro

  • kbstepbystep KB2782155
Phản hồi