Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để có được và áp dụng Office 2000 SP2 Update để cài đặt hành chính

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:278272
TÓM TẮT
Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP2) Hành chính Cập Nhật được thiết kế để Cập Nhật tiến trình cài đặt hành chính của của bạn Office 2000 Service Release 1/dịch vụ phiên bản 1a (SR1/SR1a) chương trình và các tập tin hỗ trợ cấp SP2. Điều này bài viết giải thích làm thế nào để download và cài đặt Microsoft Office 2000 SP2 Hành chính Cập Nhật.
THÔNG TIN THÊM

Cập Nhật yêu cầu

Để áp dụng SP2 hành chính Cập Nhật, bạn Office 2000 cài đặt hành chính phải lúc SR1/SR1a cấp. Nếu bạn cố gắng áp dụng SP2 hành chính Cập Nhật cho tiến trình cài đặt hành chính mà là không phải ở cấp độ SR1/SR1a, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Các miếng vá nâng cấp không thể được cài đặt bởi các cửa sổ Cài đặt dịch vụ vì các chương trình để được nâng cấp có thể mất tích, hoặc các nâng cấp vá có thể cập nhật một phiên bản khác nhau của chương trình. Xác minh rằng các chương trình được nâng lên tồn tại trên máy tính của bạn và bạn có đúng nâng cấp bản vá.
Nếu bạn cần Cập Nhật của bạn 2000 văn phòng hành chính tiến trình cài đặt ở cấp độ SR1/SR1a, xem các bài viết sau đây trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
257983 Làm thế nào để có được những Cập Nhật Office 2000 SR-1/SR-1a và làm thế nào để áp dụng các Cập Nhật để cài đặt hành chính

Những chương trình có thể được Cập Nhật?

Các bản Cập Nhật SP2 hành chính Update hành chính bản cài đặt của chương trình Microsoft sau:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition, chuyên nghiệp Edition, phiên bản tiêu chuẩn, và nhỏ doanh nghiệp Edition
 • All programs Microsoft Office 2000 độc lập, bao gồm cả Microsoft Excel 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Truy cập 2000, Microsoft PowerPoint 2000, và Microsoft FrontPage 2000

Làm thế nào để tải về và cài đặt bản Cập Nhật hành SP2

Tải về Cập Nhật hành SP2

Chú ý Bỏ qua phần này nếu bạn có bản Cập Nhật SP2 trên đĩa CD-ROM.
 1. Ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 2. Nhấp vào liên kết để tải về Sp2admin.exe.
 3. Nhấp vào Lưu chương trình này vào đĩa, và sau đó Nhấp vào Ok.
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Trong Windows Explorer, bấm đúp vào các Sp2admin.exe tập tin.
 6. Nhấp vào Có chấp nhận thỏa thuận Giấy phép.
 7. Loại C:\Sp2admin trong cácHãy gõ vị trí nơi bạn muốn đặt các chiết xuất tập tin hộp, và sau đó bấm Ok. Nhấp vào Có khi bạn được nhắc tạo cặp.

Cài đặt Cập Nhật hành SP2

Chú ý Bạn phải chạy lệnh này từ một máy tính mà trên đó các cửa sổ Trình cài đặt đã được cài đặt.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp:
  msiexec /a Admin Path\Data1.MSI /p Đường dẫn nguồn\Sp2admin.MSP SHORTFILENAMES = 1
  nơi Admin Path là các đường dẫn đến điểm của bạn cài đặt hành chính cho Office 2000 SR1, vàĐường dẫn nguồn là con đường để Sp2admin.msp. Đường dẫn đến Sp2admin.MSP khác nhau theo bảng sau.
    SP2 Source         Path to .msp  ----------------------------------------------------  Sp2admin.exe download    C:\Sp2admin  SP2 Update CD-ROM     <CD-ROM drive>\Sp2\Admin					
  Chú ý <cd-rom drive="">trong bảng trước là ký tự ổ đĩa số ổ đĩa CD-ROM hoặc ổ đĩa DVD-ROM của bạn. Các<b00></b00></cd-rom>Microsoft Office 2000 Chế độ hành chính hộp thoại sẽ xuất hiện.
 2. Nhấp vào Tiếp theo trong các Microsoft Office 2000 chế độ hành chínhhộp thoại.Chú ý Bạn không cần phải nhập tên của bạn đĩa CD Key hoặc công ty trong cácMicrosoft Office 2000 chế độ hành chính hộp thoại hộp.
 3. Nhấp vào Tôi chấp nhận các điều khoản của giấy phép Thỏa thuận, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Cài đặt ngay.
 5. Nhấp vào Ok khi Cập Nhật hoàn tất.
 6. Tại thời điểm này, điểm của bạn cài đặt hành chính là Cập Nhật với đầu tiên của bốn .msp tập tin. Lặp lại bước 1 đến 5 cho mỗi của còn lại ba .msp tệp được liệt kê như sau:
  • Excelmst.MSP
  • Out2kmst.MSP
  • Pptmst.MSP
  Khi bạn áp dụng mỗi của các tập tin .msp, hãy chắc chắn để thay đổi .msp tên tập tin được sử dụng trong dòng lệnh, bước 1.

  Bỏ qua các cài đặt các tập tin Out2kmst.msp không phải là một lựa chọn nếu bạn không muốn các Outlook E-mail Security Update, bởi vì Cập Nhật sổ đăng ký cần thiết chứa trong các tập tin. Các tập tin Out2kmst.msp, Pptmst.msp và Excelmst.msp Cập Nhật sổ đăng ký, và các tập tin Sp2admin.msp Cập nhật các tập tin vào các máy tính. Các phiên bản Cập Nhật của tất cả các .msp tập tin phải được áp dụng cho máy tính trong trật tự cho việc nâng cấp lên thành công. Sự thất bại để áp dụng tất cả các .msp tập tin sẽ đặt các Hình ảnh văn phòng 2000 SP2 hành chính trong trạng thái không được hỗ trợ.

  Chú ý Khi bạn áp dụng Excelmst.msp, Out2kmst.msp, hoặc Pptmst.msp đến của bạn cài đặt hành chính, bạn có thể nhận được một trong lỗi sau thông điệp:
  Lỗi nội bộ 2250: Xin vui lòng liên hệ với sản phẩm hỗ trợ để được hỗ trợ.
  Lỗi nội bộ 2251: Xin vui lòng liên hệ với hỗ trợ sản phẩm để được hỗ trợ.
  Nếu bạn nhận được một trong những thông báo lỗi, bấm Ok và sau đó tiến hành với các tập tin .msp tiếp theo trong danh sách. Đó là không gây tử vong lỗi; họ chỉ ra rằng bạn đã áp dụng một Cập Nhật cho bạn cài đặt hành chính có chứa các Cập Nhật tương tự như .msp tập tin đó bạn chỉ được sử dụng.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
278078Bạn nhận được một "Nội bộ lỗi 2250" hoặc "Nội bộ lỗi 2251" thông báo lỗi khi bạn Cập Nhật cài đặt hành chính để Office 2000 Service Pack 2 (SP 2)

Làm thế nào để Cập Nhật máy trạm của bạn

Sử dụng một trong những phương pháp sau đây để cập nhật các máy trạm làm việc trên đó Văn phòng 2000 SR1 đã được cài đặt từ của bạn cài đặt hành chính điểm.

Chú ý Không sử dụng các miếng vá khách hàng độc lập Sp2upd.exe để Cập Nhật mạng máy sử dụng mà ban đầu cài đặt Office 2000 SR1 từ một cài đặt hành chính. Các miếng vá khách hàng độc lập Sp2upd.exe là để sử dụng trên các máy tính cài đặt Office 2000 SR1 từ ĐĨA CD-ROM.

Phương pháp 1: Chạy Setup.exe từ cài đặt hành chính

Làm theo các bước sau để cập nhật các văn phòng trên của bạn máy sử dụng mạng bởi bằng cách sử dụng Setup.exe về cài đặt văn phòng hành chính:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp:
  Admin Path\Setup.exe
  nơi Admin Path là các đường dẫn đến điểm của bạn cài đặt hành chính cho Office 2000 SR1.
 2. Nhấp vào Có khi được nhắc để Cập Nhật cài đặt của bạn.
 3. Nhấp vào Tôi chấp nhận các điều khoản của giấy phép Thỏa thuận, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Ok để thông báo rằng thiết lập hoàn tất thành công.

Cách 2: Sử dụng một dòng lệnh Windows Installer

Làm theo các bước sau để cập nhật các văn phòng trên của bạn máy sử dụng mạng bởi bằng cách sử dụng một dòng lệnh Windows Installer:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp:
  msiexec/i Admin Path\Data1.MSI cài đặt lại = tất cả các REINSTALLMODE = vomus
  nơi Admin Path là các đường dẫn đến điểm của bạn cài đặt hành chính cho Office 2000 SR1.
 2. Nhấp vào Ok để thông báo rằng thiết lập hoàn tất thành công.
OFF2000 quản trị viên Cập Nhật sp2 admin cài đặt

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 278272 - Xem lại Lần cuối: 09/17/2011 06:36:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbsetup kbupdate kbservicepack kbdownload kbinfo kbmt KB278272 KbMtvi
Phản hồi
style="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">