Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Import AD User Profile bằng Active Directory Import

Về tác giả
Bài viết này được cung cấp bởi MVP [Nguyễn Ngọc Thuận]. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Giới thiệu
Với phương thức SharePoint Profile Synchronization ở phiên bản SharePoint đòi hỏi bạn phải cấu hình, thiết lập đầy đủ các quyền hạn trước khi User Profile Synchronization Service có thể thực hiện việc kết nối và đồng bộ User Profile từ Active Directory vào SharePoint 2010. SharePoint 2013 giới thiệu một phương thức mới có tên Active Directory Import cho phép kết nối trực tiếp đến Active Directory để thực hiện việc việc import user profile.
Active Directory Import
Bằng một thử nghiệm đồng bộ hóa khoảng 200.000 user và 600.000 group trên Active Directory, Microsoft kết luận thời gian đồng bộ tất cả trong vòng 60 giờ trong khi với phương thức cơ bản đến gần 2 tuần cho việc đồng bộ.Một số vấn đề bạn cần xem xét khi lựa chọn phương thức Active Directory Import.

- Bạn không thể thực hiện đồng bộ 2 chiều giữa Active Directory và SharePoint. Nói cách khác, Active Directory Import chỉ giúp bạn import user profile một chiều từ Active Directory đến SharePoint.
- Bạn không thể kết nối đến các hệ thống bên ngoài khác nhu Dynamic CRM, SAP, Oracle. Active Directory Import chỉ hoạt động trong môi trường Active Directory.
Hướng dẫn cấu hình
Tác giả bài viết giả sử bạn đã hoàn tất việc tạo User Profile Service Application. Mở Central Administration site, click Application Management > Manage service applications > User Profile Service application. Bên dưới Synchronization, click Configure Synchronization Settings. Tại thiết lập Synchronization Options, lựa chọn Use SharePoint Active Directory Import.Bước tiếp theo bạn cần làm là tạo mới một synchronization connection, các bước làm tương tự trên SharePoint 2010.Sau khi tạo xong synchronization connection, bạn có thể bắt đầu import.
Để biết thêm thông tin
Để được tư vấn các giải pháp SharePoint, bạn có thể liên hệ email thuan@ict24h.net

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2783161 - Xem lại Lần cuối: 11/26/2012 02:40:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013

  • kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2783161
Phản hồi