SQL Server 2012 với SP1 Slipstream ISO hình ảnh không cài đặt chuyên biệt SP1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2783963
Chú ý
Thông tin trong bài viết này áp dụng cho các tải sau đây mà trước đây đã được đăng trên các web site MSDN và TechNet vào tháng mười một 8, 2012 và trước khi được Cập Nhật vào ngày 27 tháng 9 năm 2011:
  • SQL Server 2012 Phiên bản tiêu chuẩn với gói bản ghi dịch vụ 1 (x 86 và x 64)-DVD)Tất cả ngôn ngữ)
  • SQL Server 2012 phát triển phiên bản với gói bản ghi dịch vụ 1 (x 86 và x 64)-DVD)Tất cả ngôn ngữ)
  • SQL Server 2012 Enterprise Edition với gói bản ghi dịch vụ 1 (x 86 và x 64)-DVD)Tất cả ngôn ngữ)
  • SQL Server 2012 Phiên bản Core doanh nghiệp với gói bản ghi dịch vụ 1 (x 86 và x 64)-DVD (Tất cả ngôn ngữ)
  • SQL Server 2012 Web Edition với gói bản ghi dịch vụ 1 (x 86 và x 64)-DVD)Tất cả ngôn ngữ)
  • SQL Server 2012 kinh doanh tình báo Ấn bản với gói bản ghi dịch vụ 1 (x 86 và x 64)-DVD)Tất cả ngôn ngữ)

Lưu ý KB này chỉ mô tả một vấn đề mà đã có mặt trong tiêu chuẩn ISO hình ảnh phương tiện truyền thông trên trang MSDN và TechNet thuê bao tải về web từ ngày 8 tháng 9 năm 2011 đến ngày 27 tháng 12 năm 2011. Phương tiện truyền thông tiêu chuẩn ISO kể từ khi đã được làm mới và cho phép cho download trên MSDN. Phương tiện truyền thông mới giải quyết vấn đề được mô tả trong KB này nhưng bạn có thể chạy vào các vấn đề khác không liên quan là tài liệu ở KB sau khi sử dụng những bit mới:

2792097 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng để cài đặt chuyên biệt SQL Server PowerPivot cho SharePoint thiết lập vai trò trong SQL Server 2012: "SharePoint Server 2010 is not installed on này computer"
Slipstream cài đặt chuyên biệt từ ISO hình ảnh không hoạt động
SQL Server 2012 với Service Pack 1 (SP1) Slipstream ISO hình ảnh (ví dụ, SQL Server 2012 Standard Edition với Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD (tiếng Anh)) đã có sẵn để tải về trên các web site kiểm nhập MSDN và TechNet trên ngày 8 tháng 12 năm 2011. Những hình ảnh Slipstream cho phép bạn cài đặt chuyên biệt SQL Server 2012 với SP1 trực tiếp mà không cần phải cài đặt chuyên biệt SQL Server 2012 SP1 một cách riêng biệt, sau khi bạn cài đặt chuyên biệt SQL Server 2012. Thật không may, bằng cách sử dụng những hình ảnh ISO mà trước đây đã được đăng trên MSDN và TechNet, SQL Server 2012 SP1 không cài đặt chuyên biệt thành công sau khi bạn cài đặt chuyên biệt hình ảnh. Bạn vẫn còn phát hành để sản xuất (RTM) phiên bản của SQL Server 2012.

Lưu ý Tất cả các SQL Server 2012 Service Pack 1 slipstream và ISO gói trên Microsoft Download Center là không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.
Thông tin thêm
Nếu bạn đã cài đặt chuyên biệt, hoặc có kế hoạch để cài đặt chuyên biệt, trước đây được đăng "SQL Server 2012 <Edition></Edition> với Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD"ISO gói, sử dụng một trong các giải pháp sau.

Giải pháp 1

Tải về và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật SQL Server 2012 Service Pack 1 sau khi bạn đã cài đặt chuyên biệt "SQL Server 2012 <Edition></Edition> với Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD."

Giải pháp 2

Gỡ cài đặt chuyên biệt "SQL Server 2012 <Edition></Edition>với Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD", và cài đặt chuyên biệt hình ảnh làm mới trong SQL Server 2012 SP1 ISO hiện có sẵn cho download trên MSDN.

Lưu ý Những hình ảnh làm mới mới là dành cho x 86 hay x 64, không còn có cả hai.  Điều này sẽ giúp với tải về độ tin cậy và hiệu suất.Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2783963 – останній перегляд: 12/11/2012 06:08:00 – виправлення: 3.0

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB2783963 KbMtvi
Зворотний зв’язок