Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

UMBs cho các ứng dụng MS-MS-DOS trên không còn có sẵn sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật 2724197 hoặc hotfix 2732488 trên một máy tính đang chạy Windows XP SP3 hoặc Windows Server 2003...

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2785487
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn thực hiện một trong caùc thao taùc sau:
  • Bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB)2724197, đó là tài liệu trong bản tin bảo mật MS12-068, trên một máy tính đang chạy Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).
  • Bạn cài đặt chuyên biệt hoặc cập nhật bảo mật2724197 hoặc các hotfix được mô tả trong KB 2732488 trên một máy tính đang chạy Windows XP Service Pack 3 (SP3).
Trong trường hợp này, các khối trên bộ nhớ (UMBs) cho các ứng dụng MS-MS-DOS-dựa trở thành không sẵn dùng.

Ghi chú
  • Các UMBs có sẵn trước khi bạn thực hiện các hoạt động.
  • Bạn có thể chạy lệnh/c / MEM để hiển thị thông tin về các UMBs.
Giải pháp

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, có là một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể cần phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Cho một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm website sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix Download Available" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy Windows XP SP3 hoặc Windows Server 2003 SP2.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows XP, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ Windows XP mới nhất
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2003, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
889100Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003

kiểm nhập thông tin

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt chuyên biệt tệp đã thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian địa phương của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows XP tệp thông tin ghi chú
  • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, hotfix này cũng cài đặt chuyên biệt một tập tin vào cửa hàng bảo mật liên quan (KBsố.Cat) mà được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows XP
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuChi nhánh bản ghi dịch vụ
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.63242,148,86429 Tháng 12 năm 201111: 17x 86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.63242,069,76029 Tháng 12 năm 201110: 32x 86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.63242,027,52029 Tháng 12 năm 201110: 32x 86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.63242,193,15229 Tháng 12 năm 201111: 13x 86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005 Tháng bảy, 201013: 16x 86Không cókhông áp dụng
Windows Server 2003 tập tin thông tin ghi chú
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2003
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuChi nhánh bản ghi dịch vụ
Fltmgr.sys5.2.3790.5097132,09629 Tháng 12 năm 201112: 05x 86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.50972,502,65629 Tháng 12 năm 201113: 31không áp dụngSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.50972,314,24029 Tháng 12 năm 201112: 05x 86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.50972,354,68829 Tháng 12 năm 201112: 05không áp dụngSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.50972,462,72029 Tháng 12 năm 201113: 31x 86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18407 Tháng bảy năm 201015: 19x 86Không cókhông áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuChi nhánh bản ghi dịch vụ
Fltmgr.sys5.2.3790.5097229,37629 Tháng 12 năm 201117: 53x 64SP2SP2QFE
Hal.dll5.2.3790.4354280,06429 Tháng 12 năm 201117: 53x 64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.50974,617,72829 Tháng 12 năm 201117: 53x 64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.50974,545,53629 Tháng 12 năm 201117: 53x 64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1462,12829 Tháng 12 năm 201117: 54x 64Không cókhông áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuChi nhánh bản ghi dịch vụ
Fltmgr.sys5.2.3790.5097476,67229 Tháng 12 năm 201117: 53IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.49371,652,22429 Tháng 12 năm 201117: 53IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.50976,587,39229 Tháng 12 năm 201117: 53IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24029 Tháng 12 năm 201117: 53x 86SP2WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,15229 Tháng 12 năm 201117: 54IA-64Không cókhông áp dụng
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2785487 - Xem lại Lần cuối: 01/09/2013 20:23:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2785487 KbMtvi
Phản hồi