Xác định các phiên bản của bộ phân tích MSXML cài trên máy tính

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 278674
Tóm tắt
Một số parsers MSXML vừa mới phát hành, chẳng hạn như bộ phân tích MSXML 3.0, có thể được cài đặt chuyên biệt trong chế độ-by-side để cho các phiên bản trước của phân tích cú pháp không được thay thế Bộ phân tích MSXML 3.0 cũng có thể được chạy theo chế độ thay thế nỗi trước đây phát hành sản phẩm chẳng hạn như Microsoft Internet Explorer có thể chiếm ưu thế của các tính năng mới. Tính linh hoạt này có thể dẫn đến nhiều parsers được cài đặt chuyên biệt trên một máy tính.

Trong bài này, các công cụ XMLVersion được cung cấp để giúp các nhà phát triển phát hiện có MSXML parsers được cài đặt chuyên biệt trên một máy tính và các chế độ cài đặt chuyên biệt (có nghĩa là, thay thế chế độ hoặc chế độ-by-side) của mỗi phân tích cú pháp.
Thông tin thêm
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Ngày phát hành: 11 tháng 6 năm 2003

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải về tập tin Microsoft Support, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin. Ngày phát hành: 11 tháng 6 năm 2003

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải về tập tin Microsoft Support, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin. Ngày phát hành: 11 tháng 6 năm 2003

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải về tập tin Microsoft Support, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Không có hai phiên bản của công cụ này. Xmlversion.exe có một giao diện được xây dựng trong người dùng (UI) cho tập tin .ocx; Xmlversiontext.exe không. Xmlversiontext.exe được tạo ra bởi vì một số máy tính có các yêu cầu tối thiểu cho Xmlversion.exe. Các yêu cầu tối thiểu cho Xmlversion.exe là Microsoft Internet Explorer 4.01, Microsoft Script Runtime (Scrrun.dll), và Microsoft Windows phổ biến điều khiển 1 và 2. Yêu cầu tối thiểu cho Xmlversiontext.exe là Internet Explorer 4,01.

Các tải chứa các tập tin sau đây:

tập đã đặt tên tin XmlVersiontập đã đặt tên tin XmlVersionTexttập đã đặt tên tin Phiên bản
Xmlversion.htmXmlversiontext.htmVersions.xml
Xmlversion.ocxXmlversiontext.ocx
Versions.xmlVersions.xml

Làm thế nào để sử dụng công cụ

 1. Giải nén tập tin vào một mục tin thư thoại và kiểm nhập theXmlversion.ocx hoặc tập tin Xmlversiontext.ocx. Hãy chắc chắn rằng bạn thấy messagebox khẳng định rằng việc kiểm nhập .ocx đã thành công. Để tệp thuê bao theXmlversion.ocx, nhấp vào Bắt đầu, bấm chạy, và sau đó gõ regsvr32<pathofocx>\xmlVersion.ocx</pathofocx> (nơi<pathofocx></pathofocx> là đường dẫn đến tập tin .ocx).

  Để tệp thuê bao Xmlversiontext.ocx, nhấp vào Bắt đầu, bấm chạy, và sau đó gõ regsvr32<pathofocx>\xmlVersionText.ocx</pathofocx> (nơi<pathofocx></pathofocx> là đường dẫn đến tập tin .ocx).

  Lưu ý: nếu <pathofocx></pathofocx> có gian, bạn phải kèm theo những con đường và các tập tin .ocx trong dấu kiểm ngoặc kép (").

 2. Trong Internet Explorer, mở Xmlversion.htm orXmlversiontext.htm.

Mô tả về công cụ XMLVersion

Lưu ý: mô tả này áp dụng cho Xmlversion.exe chỉ; nó không áp dụng cho Xmlversiontext.exe.

  • Phiên bản thu thập thông tin về hiện đã cài đặt chuyên biệt MSXML parsers và của chế độ cài đặt chuyên biệt.
  • Phiên bản MIME mặc định Hiển thị phân tích cú pháp sử dụng Internet Explorer.
  • Proxy cho thấy máy hiện tại chủ proxy thiết lập, mà là hữu ích khi bạn chẩn đoán vấn đề với các đối tượng ServerXMLHTTP .
  • ProgIDs Hiển thị tất cả các đối tượng MSXML được kiểm nhập trong sổ kiểm nhập, cùng với luồng của mô hình và inprocsvr32 phím.
  • đồng gửi văn bản sao chép ProgId vào bảng tạm để dễ dàng lập trình.
  • kiểm nhập tìm tra cứu sổ kiểm nhập cho các khóa.
  • Báo cáo tạo ra một tập tin Results.htm để tổng kết những phát hiện.

Mô tả về công cụ XMLVersionText

Lưu ý: mô tả này áp dụng cho Xmlversiontext.ocx chỉ; nó không áp dụng cho Xmlversion.ocx.

Mặc dù công cụ sẽ hiển thị tất cả mọi thứ khi bạn lần đầu tiên tải XmlVersionText.ocx trong trình duyệt, bạn có thể bấm vào các tập tin .ocx tại bất kỳ thời điểm nào để xem các giá trị một lần nữa.

Mô tả tập tin Phiên bản

Lưu ý: mô tả này áp dụng cho các tập tin Versions.exe chỉ.

Bởi vì Microsoft là sản xuất các phiên bản khác nhau của MSXML, danh sách các phiên bản đã được tách ra thành một tập tin .xml. Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ này tập tin Cập Nhật. Bạn có thể sửa đổi tập tin này chính mình, hoặc, khi một tập tin mới có sẵn, bạn có thể tải nó từ web site này và thay thế các tệp tin XML trong mục tin thư thoại Ocx với các tập tin mà bạn tải về. Cập Nhật của các tập tin có thể xảy ra khi một phiên bản mới của MSXML được xuất bản.

Lưu ý những điều sau đây:
 • Ở MSXML 2.6 và sau đó, phụ thuộc vào phiên bản ProgIds areintroduced cho chế độ cài đặt chuyên biệt cạnh nhau. Nhà phát triển là stronglyencouraged để sử dụng các ProgIds phụ thuộc vào phiên bản trong MSXML objectcreation.
 • Nếu bạn reregister Msxml.dll cũ hoặc áp dụng một gói bản ghi dịch vụ MicrosoftWindows năm 2000 hoặc một Internet Explorer 5.0 và sau đó gói bản ghi dịch vụ, tập tin Msxml.dll có thể được kiểm nhập và việc cài đặt chuyên biệt có thể trở lại chế độ toside nhau.
 • Để có được thông tin Cập Nhật sau khi bạn thay đổi bất kỳ XMLconfigurations, bạn phải hoặc đóng trình duyệt và mở lại trang HTML, orclick làm mới trong trình duyệt. Điều này áp dụng cho cả hai phiên bản của thetool.
 • Mặc dù Microsoft đã thực hiện một nỗ lực để làm cho toolwork này trên tất cả các phiên bản của Windows, cả hai phiên bản .ocx sẽ không chạy trên allcomputers. Ví dụ, công cụ sẽ không chạy trên máy tính mà không có XMLinstalled hoặc trên máy tính đang sử dụng một phiên bản của Internet Explorer mà isearlier hơn phiên bản 4,01. Các tập tin HTML cũng bao gồm một danh sách của dll tập tin the.ocx đó là phụ thuộc vào.
XMLVersionTool XMLVersion XMLVersionText

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 278674 - Xem lại Lần cuối: 12/01/2013 09:12:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbdownload kbfile kbhowto kbmt KB278674 KbMtvi
Phản hồi