Bạn không thể kí nhập dưới tên người dùng khác sau khi bạn nhận được quyền truy cập bị từ chối các tin thư thoại trên một web site SharePoint Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2787034

Không chắc chắn những gì phiên bản của Office 365 bạn đang sử dụng? Đi đến website sau của Microsoft:
VẤN ĐỀ
Khi bạn cố gắng truy cập một nguồn lực trong khi bạn đang kí nhập vào một web site Microsoft SharePoint Online, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Lỗi: Truy cập bị từ chối
Sau khi bạn nhận được thông báo lỗi này, bạn không có tùy chọn để kí nhập dưới tên người dùng khác nhau.
GIẢI PHÁP
Để làm việc xung quanh vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:
  1. kí xuất khỏi tổ chức cho trương mục người dùng hiện tại.
  2. kí nhập một lần nữa, và sử dụng tài khoản mà bạn muốn sử dụng để truy cập vào các nguồn tài nguyên.
THÊM THÔNG TIN
Trong trường hợp này, các tài khoản SharePoint Online mà bạn đã kí nhập không có quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên.

Bạn có thể gặp phải vấn đề này nếu bạn đã nhận được cập nhật mới nhất bản ghi dịch vụ SharePoint Online.Vẫn cần trợ giúp? Đi đến các Office 365 Beta dành cộng đồng .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2787034 – останній перегляд: 03/08/2013 09:51:00 – виправлення: 5.0

Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade kbmt KB2787034 KbMtvi
Зворотний зв’язок