"Tên miền có liên quan đến tên miền phụ" hoặc "Bạn không thể xoá một tên miền có tên miền phụ" lỗi khi bạn cố gắng loại bỏ một tên miền từ Office 365

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2787792

Không chắc chắn những gì phiên bản của Office 365 bạn đang sử dụng? Đi đến website sau của Microsoft:
VẤN ĐỀ
Nếu bạn cố gắng loại bỏ một tên miền từ Microsoft Office 365, bạn gặp một hoặc cả hai của các triệu chứng sau đây:
 • Khi bạn cố gắng loại bỏ tên miền thông qua cổng Office 365, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Tên miền có liên quan đến tên miền phụ.
 • Khi bạn cố gắng loại bỏ các tên miền bằng cách sử dụng Windows PowerShell, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Hủy bỏ-MsolDomain: Bạn không thể xoá một tên miền có tên miền phụ. Lần đầu tiên bạn phải xóa các tên miền phụ trước khi bạn có thể xoá tên miền này.
  Tại char dòng: 1:18
  + Loại bỏ-MsolDomain< -domainname=""><DomainName></DomainName>
  + CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Hủy bỏ-MsolDomain], MicrosoftOnlineException
  + FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainHasChildDomainException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
Vấn đề này xảy ra nếu tên miền có liên quan đến tên miền phụ.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục vấn đề này, loại bỏ tất cả các tên miền con có chứa tên miền mà bạn đang cố gắng để xóa.

Ví dụ, hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn có hai tên miền: www.contoso.com và contoso.com.
 • Bạn muốn loại bỏ tên miền contoso.com.
Trong trường hợp này, bạn cũng phải loại bỏ tên miền phụ http://www.contoso.com để loại bỏ tên miền contoso.com.
BIẾT THÊM THÔNG TIN
Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:
2284755 Bạn nhận được một thông báo lỗi khi bạn cố gắng loại bỏ một tên miền từ Office 365
Vẫn cần trợ giúp? Chuyển đến các Văn phòng 365 cộng đồng web site.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2787792 - Xem lại Lần cuối: 10/25/2013 02:15:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), Microsoft Office 365

 • o365 o365022013 o365062011 o365e o365p o365a o365m pre-upgrade after upgrade kbmt KB2787792 KbMtvi
Phản hồi