Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Quá trình cấu hình cho các tính năng tích hợp mạng là không thành công khi bạn cài đặt chuyên biệt lại phiên bản 2009 của máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2791233
Triệu chứng
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn có tích hợp máy chủ Microsoft Server 2009 cài đặt chuyên biệt.
  • Bạn đã đặt cấu hình máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ 2009 mạng tích hợp các tính năng, chẳng hạn như liên kết bản ghi dịch vụ, kết nối, và hợp lý đơn vị (LUs).
  • Bạn áp dụng bản Cập Nhật tích lũy năm 2009 Server tích hợp máy chủ lưu trữ (CU), gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ năm 2009, và sau đó cài đặt chuyên biệt lại phiên bản 2009 của máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ.

Trong trường hợp này, khi bạn chạy công cụ cấu hình (Configuration.exe) để đặt cấu hình máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ 2009, quá trình cấu hình cho các tính năng tích hợp mạng là không thành công. Ngoài ra, thông tin tương tự như sau đây được kí nhập tập tin kí nhập cấu hình:
[thời gian Thông tin ConfigHelper] cố gắng để mở trình quản lý bản ghi dịch vụ.
[thời gian Thông tin ConfigHelper] thử khóa bản ghi dịch vụ bộ máy cơ sở dữ liệu.
[thời gian Lỗi ConfigHelper] đường dẫn\service.cpp(1240): nhân sự thất bại = 80004005
[thời gian Lỗi ConfigHelper] thất bại trong việc cấu hình dịch vụ: SnaBase
[thời gian Lỗi CHISConfigHelperUtilities] thất bại trong SetServiceSecurity
[thời gian Lỗi CHISConfigHelperUtilities] SnaBase
[thời gian Thông tin HISService] CHISService::Configure serviceName = tên người dùng "SnaBase" = "tên người dùng"mật khẩu =" *** "tên miền ="tên miền"AdminGroup ="Quản trị viên của mình"RuntimeGroup =" của ông UsersLoadOrderGroup thời gian chạy = "MS_HIS" không thành công
[thời gian Tính năng cảnh báo cấu hình khuôn khổ] thất bại trong việc đặt cấu hình: NetworkIntegration.

Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt gói cumulative update 4 cho năm 2009 Server tích hợp máy chủ lưu trữ.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2765212 Cumulative update Cập Nhật gói 4 cho năm 2009 Server tích hợp máy chủ lưu trữ

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2791233 - Xem lại Lần cuối: 12/19/2012 01:31:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2009, Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2791233 KbMtvi
Phản hồi