Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một bản Cập Nhật có sẵn cho phép Lync dành cho Mac 2011 để được hỗ trợ trong Mac OS X 10.8 núi Lion

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2793011
Giới thiệu
Bài viết này mô tả một bản Cập Nhật cho Microsoft Lync cho Mac 2011. Cập Nhật cho phép Lync dành cho Mac 2011 để được hỗ trợ trong Mac OS X 10.8 núi Lion.
Thông tin thêm
Để kích hoạt Lync dành cho Mac 2011 để được hỗ trợ trong Mac OS X 10.8 núi Lion, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau:
2778095 Mô tả của Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.4 Cập Nhật

Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thuộc tính

ID Bài viết: 2793011 - Xem lại Lần cuối: 02/01/2013 18:53:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Lync for Mac 2011

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2793011 KbMtvi
Phản hồi