Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Người dùng không thể Bắt đầu một chia sẻ màn hình máy tính được mã hóa hoặc ứng dụng phiên chia sẻ làm việc với Lync cho người dùng Mac 2011

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2793013
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn cấu hình một chính sách khách hàng yêu cầu máy tính để bàn và ứng dụng chia sẻ dữ liệu được mã hóa trong một môi trường Microsoft Lync Server 2010.

    Lưu ý Để làm điều này, bạn chạy các Thiết lập-CsClientPolicy lệnh ghép ngắn để đặt các P2PAppSharingEncryption Các tham số để Thực thi.
  • Người dùng A kí nhập vào Lync dành cho Mac 2011.
  • Người dùng B chia sẻ một máy tính để bàn hoặc một ứng dụng với người dùng A.
Trong trường hợp này, máy tính để bàn chia sẻ hoặc các ứng dụng chia sẻ hoạt động không thành công. Ngoài ra, người dùng A sẽ nhận được thông báo lỗi sau:
Mã hóa chính sách không phù hợp với.

Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra vì Lync cho Mac 2011 khách hàng không chấp nhận lời mời đầu tiên yêu cầu một kết nối được mã hóa.
Giải pháp
Để giải quyết sự cố, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau:
2778095 Mô tả của Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.4 Cập Nhật

Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết về lệnh ghép ngắn Set-CsClientPolicy , đi đến web site của Microsoft sau đây:


Thuộc tính

ID Bài viết: 2793013 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2013 07:24:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Lync for Mac 2011

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kberrmsg kbmt KB2793013 KbMtvi
Phản hồi