Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi khi bạn cố gắng tham gia một cuộc họp trực tuyến Lync được tạo ra bởi một người dùng trong một tổ chức không liên kết trong Lync 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2793014
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy cho Microsoft Lync 2010 đã được phát hành vào tháng 6 năm 2012.
  • Một người dùng Lync 2010 trong một tổ chức không được liên kết với tổ chức của bạn tạo ra một cuộc họp trực tuyến Lync.
  • Bạn kí nhập vào ứng dụng Lync 2010 của bạn và cố gắng để tham gia cuộc họp.
Trong trường hợp này, bạn không thể tham gia cuộc họp. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Một lỗi xảy ra trong cuộc họp trực tuyến.

Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra bởi vì việc tra cứu Hệ thống Tên Miền (DNS) trên máy tính khách Lync 2010 trả về kết quả bất ngờ khi bạn cố gắng tham gia cuộc họp trực tuyến.

Lưu ý Nếu một thiết bị âm thanh USB được kết nối với máy tính khi bạn tham gia cuộc họp, một vấn đề thời gian xảy ra giữa các thiết bị USB và khách hàng Lync 2010 gây ra các vấn đề được mô tả trong phần triệu chứng.
Giải pháp
Để giải quyết sự cố, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau:
2791382 Mô tả của gói tích lũy cho Lync 2010: Tháng ba năm 2013
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2701664 Mô tả của gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 6 năm 2012
2703312 Người dùng Lync 2010 không thể tham gia một cuộc họp trực tuyến Lync được tạo ra bởi một người dùng trong tổ chức khác

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2793014 - Xem lại Lần cuối: 03/14/2013 17:35:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Lync 2010

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kberrmsg kbmt KB2793014 KbMtvi
Phản hồi