Mô tả của gói tương hợp về sau quản lí liên hệ cho Outlook

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2793723
Tóm tắt
quản lí liên hệ cho Microsoft Outlook là một gói khả năng tương hợp về sau cho phép quản lí liên hệ cho Outlook 2007 và quản lí liên hệ cho Outlook 2010 để chạy trong Microsoft Outlook 2010 và Microsoft Outlook 2013. quản lí liên hệ cho Outlook (BCM) cũng hỗ trợ bằng cách sử dụng Outlook 2010 và Outlook 2013 trong bản cài đặt chuyên biệt cạnh nhau.

Gói tương hợp về sau này là có sẵn cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi doanh nghiệp Contact Manager cho Microsoft Outlook 2010.

Khả năng tương hợp về sau gói bao gồm ba loại chính của bản Cập Nhật:
  • Hỗ trợ các Outlook 2013.
  • Cập Nhật bộ máy cơ sở dữ liệu hiện có để làm việc với BCM vào Outlook năm 2013.
  • Sửa chữa tổng sản phẩm, bao gồm cải tiến độ ổn định và hiệu suất.

Thông tin thêm
Bản cập nhật này cho phép bạn sử dụng BCM trong cả hai phiên bản của văn phòng. Tuy nhiên, bộ máy cơ sở dữ liệu được tạo ra bằng cách sử dụng Outlook 2010 chỉ có thể được truy cập từ Outlook 2010. Tương tự, bộ máy cơ sở dữ liệu được tạo ra bằng cách sử dụng Outlook 2013 chỉ có thể được truy cập từ Outlook 2013. Cả hai bộ máy cơ sở dữ liệu là riêng biệt và không đồng bộ hóa.

Sau khi cài đặt chuyên biệt gói tương hợp về sau, khởi động Outlook 2013 để khởi động đầy đủ và di chuyển bộ máy cơ sở dữ liệu hiện có của bạn. Điều này sẽ sao chép của bạn bộ máy cơ sở dữ liệu sẵn có và dữ liệu vào một bộ máy cơ sở dữ liệu tương hợp về sau với Outlook 2013 BCM mới. bộ máy cơ sở dữ liệu hiện có của bạn sẽ vẫn không bị ảnh hưởng.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải quản lí liên hệ cho Microsoft Outlook cài đặt chuyên biệt.

Làm thế nào để có được và cài đặt chuyên biệt các gói tương hợp về sau

Tải về các gói phần mềm từ Microsoft Download Center. Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Cập Nhật cho người dùng Outlook 2010
Nếu bạn đang sử dụng quản lí liên hệ cho Outlook 2010, tải về và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật sau từ Microsoft Download Center:

Tải vềTải xuống gói Cập Nhật Business Contact Manager bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến

Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Các tải về đầy đủ cho Outlook 2007 và người dùng mới hơn
Nếu bạn đang sử dụng Outlook 2010 hoặc mới hơn, bạn có thể tải về bản Cập Nhật trên hoặc gói đầy đủ dưới đây. Nếu bạn đang sử dụng quản lí liên hệ cho Outlook 2010, bạn phải gỡ cài đặt chuyên biệt BCM trước khi chạy trình cài đặt chuyên biệt đầy đủ.

Quan trọng Nếu bạn đang sử dụng quản lí liên hệ cho Outlook 2007, bạn phải tải về cài đặt chuyên biệt đầy đủ từ các liên kết dưới đây. Có là không có đường dẫn nâng cấp cho một bộ máy cơ sở dữ liệu quản lí liên hệ V3 một bộ máy cơ sở dữ liệu quản lí liên hệ V4c.

Tải về và cài đặt chuyên biệt các gói phần mềm đầy đủ từ Microsoft Download Center:

Tải vềTải về các gói phần mềm quản lí liên hệ đầy đủ bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến

Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Chi tieát taäp tin

quản lí liên hệ cho Microsoft Outlook, phiên bản 32-bit

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Bcmcommon.dll4.0.12006.0512,00006 Tháng 12 năm 20118:06
BCMRes.resources.dll4.0.12006.01,441,79206 Tháng 12 năm 20118:06
BcmSqlStartupSvc.exe4.0.12006.032,76806 Tháng 12 năm 20118:06
BcmHistoryAddin.dll4.0.12006.0286,72006 Tháng 12 năm 20118:06
BcmHistoryAddin.Resources.dll4.0.12006.073,72806 Tháng 12 năm 20118:06
Bcmres.dll4.0.12006.02,301,95206 Tháng 12 năm 20118:06
Businesslayer.dll4.0.12006.01,597,44006 Tháng 12 năm 20118:06
BusinessLayer.resources.dll4.0.12006.086,01606 Tháng 12 năm 20118:06
Iris.Mapi.MessageStore.dll4.0.12006.0188,41606 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.dll4.0.12006.05,062,65606 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.dll4.0.12006.0327,68006 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.dll4.0.12006.02,609,15206 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.ISVDeployment.MAPIProperties.dll4.0.12006.065,53606 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll4.0.12006.0630,78406 Tháng 12 năm 20118:06
OutlookUtil.dll4.0.12006.0167,93606 Tháng 12 năm 20118:06
WinFormsRegions.dll4.0.12006.0315,39206 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.resources.dll4.0.12006.02,740,22406 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.resources.dll4.0.12006.081,92006 Tháng 12 năm 20118:06
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.resources.dll4.0.12006.02,043,90406 Tháng 12 năm 20118:06


quản lí liên hệ cho Microsoft Outlook, phiên bản 64-bit

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
BCMCommon.dll4.0.12006.0524,28806 Tháng 12 năm 20117:33
BCMRes.dll4.0.12006.02,273,28006 Tháng 12 năm 20117:33
BusinessLayer.dll4.0.12006.01,454,08006 Tháng 12 năm 20117:33
Iris.Mapi.MessageStore.dll4.0.12006.0163,84006 Tháng 12 năm 20117:33
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.dll4.0.12006.04,947,96806 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.dll4.0.12006.0311,29606 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.dll4.0.12006.02,609,15206 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.ISVDeployment.MAPIProperties.dll4.0.12006.073,72806 Tháng 12 năm 20117:34
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll4.0.12006.0880,64006 Tháng 12 năm 20117:35
OutlookUtil.dll4.0.12006.0208,89606 Tháng 12 năm 20117:35
BcmSqlStartupSvc.exe4.0.12006.036,86406 Tháng 12 năm 20117:35
BcmHistoryAddin.dll4.0.12006.0442,36806 Tháng 12 năm 20117:35
WinFormsRegions.dll4.0.12006.0225,28006 Tháng 12 năm 20117:35
BCMRes.resources.dll4.0.12006.01,441,79206 Tháng 12 năm 20117:33
BusinessLayer.resources.dll4.0.12006.086,01606 Tháng 12 năm 20117:33
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.resources.dll4.0.12006.02,740,22406 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.resources.dll4.0.12006.081,92006 Tháng 12 năm 20117:35
BcmHistoryAddin.Resources.dll4.0.12006.073,72806 Tháng 12 năm 20117:35
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.resources.dll4.0.12006.02,043,90406 Tháng 12 năm 20117:35

Vấn đề đã biết và thay đổi trong hành vi

bộ máy cơ sở dữ liệu không được tự động đồng bộ hóa trên các phiên bản
Bản cập nhật này cho phép bạn sử dụng BCM trong Office 2010 và Office 2013. Tuy nhiên, bộ máy cơ sở dữ liệu được tạo ra bằng cách sử dụng Outlook 2010 chỉ có thể được truy cập từ Outlook 2010. Tương tự, bộ máy cơ sở dữ liệu tạo ra bằng cách sử dụng Outlook 2013 chỉ có thể được truy cập từ Outlook 2013. Cả hai bộ máy cơ sở dữ liệu là riêng biệt và không đồng bộ hóa.

Nếu bạn sử dụng bộ máy cơ sở dữ liệu được chia sẻ, hãy lưu ý những điều sau đây:
  • Tất cả người dùng phải kết nối với bộ máy cơ sở dữ liệu được chia sẻ bằng cách sử dụng cùng một phiên bản của BCM và cùng một phiên bản của Outlook.
  • Nếu phiên bản Outlook khác nhau đang được sử dụng (năm 2010 đến năm 2013), mỗi phiên bản kết nối đến một phiên bản của bộ máy cơ sở dữ liệu. Hai phiên bản của các bộ máy cơ sở dữ liệu không đồng bộ hóa.

Quản lý bộ máy cơ sở dữ liệu từ xa
Để thiết lập một bộ máy cơ sở dữ liệu quản lí liên hệ trên một máy chủ, bạn cần phải sử dụng công cụ bộ máy cơ sở dữ liệu quản lí liên hệ. Sau khi phát hành bản Cập Nhật, Microsoft sẽ phát hành một phiên bản mới của công cụ này.

Nâng cấp từ Outlook 2007 hoặc Outlook 2010 đến Outlook/2013
Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước của BCM trong Outlook 2007 hoặc Outlook 2010 và nâng cấp lên Outlook 2013, bạn có thể thấy lỗi sau:

Bộ các thư mục không thể được mở ra. Lỗi bất ngờ đã xảy ra. MAPI được không thể nạp thông tin dịch vụ BCMMS.DLL. Hãy chắc chắn dịch vụ một cách chính xác cài đặt và cấu hình.

Sử dụng một trong những phương pháp sau đây để sửa lỗi:
  • Nếu bạn đang sử dụng BCM trong Outlook 2010, cài đặt bản Cập Nhật khả năng tương thích được mô tả trong bài viết này.
  • Nếu bạn đang sử dụng BCM trong Outlook 2007, cài đặt các phiên bản đầy đủ của gói tương thích BCM được mô tả trong bài viết này.

Gắn cờ theo dõi không hoạt động
Nếu bạn chọn trả lời từ một hồ sơ liên hệ hình thức, lá cờ sẽ không được thiết lập để theo dõi. Để khắc phục vấn đề này, đánh dấu một kỷ lục cho tiếp theo trong giao diện Quản lý liên lạc .

Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về quản lý tài khoản Dịch vụ, hãy ghé thăm website sau của Microsoft TechNet:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2793723 - Xem lại Lần cuối: 09/04/2013 08:53:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager

  • kbmt KB2793723 KbMtvi
Phản hồi