Quản lý máy chủ Hyper-V bằng Trình quản lý Máy Ảo thất bại với Lỗi: 0x8033803b sau khi cài đặt WMF 3.0

Triệu chứng
Trên Trình quản lý Máy Ảo Trung tâm Hệ thống, bạn có thể gặp một trong các triệu chứng sau:

· Máy chủ Hyper-V chạy Windows Server 2008 R2 SP1 có trạng thái Cần chú ý trong Bàn điều khiển VMM.

hoặc

· Không thêm được cụm hoặc máy chủ Hyper-V.

Trong dạng xem Công ăn, lỗi sau được ghi:

Cảnh báo (2927)
Đã xảy ra lỗi Quản lý Phần cứng khi cố gắng liên hệ với máy chủ servername.domain.com :a:DestinationUnreachable :Dịch vụ WS-Management không thể xử lý yêu cầu. Dịch vụ không thể tìm thấy tài nguyên được xác định bằng URI tài nguyên và bộ chọn. .
Lỗi không xác định (0x8033803b)

Sự cố này nảy sinh ở Trình quản lý Máy Ảo Trung tâm Hệ thống 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1), Trình quản lý Máy Ảo Trung tâm Hệ thống 2012 và Trình quản lý Máy Ảo Trung tâm Hệ thống 2012 2012 SP1.
Nguyên nhân
Sự có này có thể xảy ra nếu Windows Management Framework (WMF) 3.0 (KB2506143) được cài đặt trên máy chủ Hyper-V chạy Windows Server 2008 R2 SP1. Khi WMF 3.0 được cài đặt, tất cả các thao tác PUT qua WinRM đến Hyper-V đều thất bại.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Cài đặt hotfix sau trên máy chủ Hyper-V được cài đặt WMF 3.0:

2781512 Thao tác "PUT" của WinRM đến Hyper-V thất bại trên máy tính chạy Windows Server 2008 R2, được cài đặt Windows Management Framework 3.0

Hoặc

Dỡ cài đặt Windows Management Framework 3,0 trên máy chủ Hyper-V.

Để dỡ cài đặt bản cập nhật, hãy thực hiện các bước sau trên máy chủ Hyper-V:

1. Trong Pa-nen Điều khiển, mở Chương trình và Tính năng.

2. Bấm vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

3. Bấm chuột phải vào Microsoft Windows Management Framework 3,0 (KB2506143) và chọn Dỡ cài đặt.

4. Sau khi quá trình dỡ cài đặt hoàn tất, khởi động lại máy chủ.

5. Sau khi khởi động lại máy chủ, mở dấu nhắc lệnh được đánh giá, nhập lệnh sau và bấm enter:

winrm qc

6. Làm theo lời nhắc để kích hoạt yêu cầu WinRM trên máy chủ.

7. Khởi động lại máy chủ.

8. Sau khi máy chủ được khởi động lại, mở Bàn điều khiển VMM và xác minh rằng vấn đề đã được giải quyết.
Thông tin thêm
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Властивості

Ідентифікатор статті: 2795043 – останній перегляд: 10/06/2015 16:49:00 – виправлення: 2.0

Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager, Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Service Pack 1

  • KB2795043
Зворотний зв’язок