Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một ứng dụng treo khi nó gọi SignalObjectAndWait trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2795543
Triệu chứng
Ứng dụng gọi hàm SignalObjectAndWaitPulseEvent API có thể trải nghiệm một bế tắc trong Windows 7 hoặc trong Windows Server 2008 R2. Nếu các chủ đề được báo hiệu bởi SignalObjectAndWait gọi PulseEvent để báo hiệu đối tượng đang chờ của gọi SignalObjectAndWait , chủ đề gọi của SignalObjectAndWait không thể nhận được tín hiệu, bang đối tượng phải chờ đợi.
Nguyên nhân
Các hoạt động tín hiệu và chờ đợi không đảm bảo được thực hiện như là hoạt động nguyên tử khi một ứng dụng gọi hàm SignalObjectAndWait .
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cấu hình ứng dụng gọi SetEvent API thay vì PulseEvent API. Phương pháp này sẽ làm việc trong hầu hết trường hợp.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2795543 - Xem lại Lần cuối: 01/30/2013 16:27:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • kbmt KB2795543 KbMtvi
Phản hồi
> /html>