Cách Khôi phục Biểu tượng đã bị Xoá khỏi Màn hình trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 279769
Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách khôi phục biểu tượng Máy tính của tôi, Tài liệu của tôiĐịa điểm mạng của tôi sau khi họ đã bị xoá khỏi máy tính.

back to the top

Biểu tượng Khôi phục trên Màn hình

Trong Microsoft Windows XP Home Edition, Professional, menu Bắt đầu mới được bật theo mặc định. Khi Bắt đầu menu mới được bật, biểu tượng Máy tính của tôi, Tài liệu của tôiĐịa điểm mạng của tôi sẽ bị xoá khỏi màn hình. Khôi phục biểu tượng này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm chuột phải vào màn hình và bấm vào thuộc tính.
  2. Bấm tab Màn hình .
  3. Bấm vào Tuỳ chỉnh màn hình.
  4. Bấm tab Chung, sau đó nhấp vào biểu tượng mà bạn muốn đặt trên màn hình.
  5. Bấm vào OK.
back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 279769 - Xem lại Lần cuối: 06/12/2016 09:44:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbhowto kbhowtomaster kbui kbmt KB279769 KbMtvi
Phản hồi