Bàn điều khiển BlackBerry Enterprise Server không khả dụng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2797773
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng truy cập vào Panel điều khiển BlackBerry Enterprise Server (BES), bạn gặp phải một trong những vấn đề sau:
  • Bàn điều khiển BES không khả dụng.
  • Bạn nhận được lỗi hết thời gian.
Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra do sự cố bản ghi dịch vụ nếu người dùng không thể truy nhập bàn điều khiển BES.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, báo cáo các trường hợp hỗ trợ bản ghi dịch vụ trực tuyến Microsoft điều tra bổ sung và thu thập thông tin sau để giúp phạm vi điều tra:
  • Thông báo lỗi nhận được khi bạn cố gắng truy cập vào Panel điều khiển BES
  • Người dùng bị ảnh hưởng
  • Chi tiết về thời gian khi sự cố khởi động
Thông tin thêm
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thông tin và giải pháp trong tài liệu này đại diện cho giao diện hiện tại của Microsoft Corporation về các vấn đề kể từ ngày phát hành. Giải pháp này có sẵn thông qua Microsoft hoặc nhà cung cấp bên thứ ba. Microsoft không đặc biệt khuyến nghị bất kỳ giải pháp của bên thứ ba hoặc nhà cung cấp bên thứ ba nào mà bài viết này có thể mô tả. Cũng có các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc giải pháp của bên thứ ba mà bài viết này không mô tả. Do Microsoft phải đáp ứng với thay đổi điều kiện thị trường, thông tin này không được coi là cam kết của Microsoft. Microsoft không thể đảm bảo hoặc xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin hoặc bất kỳ giải pháp nào được trình bày bởi Microsoft hoặc bất kỳ nhà cung cấp của bên thứ ba được đề cập.

Microsoft không bảo đảm và không bao gồm tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện cho dù diễn đạt, ngụ ý hoặc theo luật định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện về quyền sở hữu, không vi phạm, điều kiện thoả mãn, khả năng kinh doanh và phù hợp cho một mục đích cụ thể, đối với bất kỳ bản ghi dịch vụ, giải pháp, sản phẩm, hoặc bất kỳ các tài liệu hoặc thông tin khác. Trong mọi trường hợp, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giải pháp của bên thứ ba nào mà bài viết này đề cập đến.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2797773 - Xem lại Lần cuối: 04/01/2016 03:25:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • vkbportal226 o365 kbmt KB2797773 KbMtvi
Phản hồi