Người dùng thiết bị blackBerry không thể gửi hoặc nhận thư mới

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2798132
Triệu chứng
Người dùng thiết bị BlackBerry hơn năm gặp một hoặc cả hai vấn đề sau:
 • Họ không thể gửi hoặc nhận thư email mới trên thiết bị BlackBerry của họ.
 • Thư email mới bị chậm trễ trước hoặc thêm thiết bị BlackBerry của họ.
Nguyên nhân
Situationmayoccur này nếu một hoặc nhiều bản ghi dịch vụ hoặc hoạt động đang gặp sự cố:
 • BlackBerry Enterprise Server (BES)
 • Cơ sở hạ tầng BES
 • Nhà cung cấp cụ thể
Giải pháp
Bạn phải thu thập thông tin chi tiết về vấn đề này đúng phạm vi và báo cáo. Để thực hiện việc này, thu thập thông tin sau:
 1. Tạo một danh sách người dùng bị ảnh hưởng và đã báo cáo vấn đề được đề cập trong phần "Triệu chứng". Ví dụ: người dùng báo cáo một hoặc nhiều vấn đề sau:
  • Người dùng không thể gửi thư từ các thiết bị BlackBerry. Ngoài ra, họ nhận được thông báo "X" đỏ.
  • Người dùng không thể nhận được thư email mới trên thiết bị BlackBerry của họ.
  • Gửi thư email mới bị trì hoãn bởi trước.
 2. Thu thập thông tin chi tiết về sự cố khởi động.
 3. kí nhập vào Panel điều khiển BES, và sau đó ghi chú thông tin sau:
  • Máy chủ blackBerry và đại lý
  • Microsoft Exchange Server
  • Nhà cung cấp thiết bị
Nếu tất cả người dùng sử dụng nhà cung cấp thiết bị tương tự, và nếu người dùng không sử dụng máy chủ Exchange hoặc BES tương tự, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp để kiểm tra mạng không hoạt động.

Nếu người dùng trên một máy chủ BES hoặc trao đổi cụ thể, bạn nên chuyển y Microsoft hỗ trợ bản ghi dịch vụ trực tuyến để điều tra thêm.
Thông tin thêm
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thông tin và giải pháp trong tài liệu này đại diện cho giao diện hiện tại của Microsoft Corporation về các vấn đề kể từ ngày phát hành. Giải pháp này có sẵn thông qua Microsoft hoặc nhà cung cấp bên thứ ba. Microsoft không đặc biệt khuyến nghị bất kỳ giải pháp của bên thứ ba hoặc nhà cung cấp bên thứ ba nào mà bài viết này có thể mô tả. Cũng có các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc giải pháp của bên thứ ba mà bài viết này không mô tả. Do Microsoft phải đáp ứng với thay đổi điều kiện thị trường, thông tin này không được coi là cam kết của Microsoft. Microsoft không thể đảm bảo hoặc xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin hoặc bất kỳ giải pháp nào được trình bày bởi Microsoft hoặc bất kỳ nhà cung cấp của bên thứ ba được đề cập.

Microsoft không bảo đảm và không bao gồm tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện cho dù diễn đạt, ngụ ý hoặc theo luật định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện về quyền sở hữu, không vi phạm, điều kiện thoả mãn, khả năng kinh doanh và phù hợp cho một mục đích cụ thể, đối với bất kỳ bản ghi dịch vụ, giải pháp, sản phẩm, hoặc bất kỳ các tài liệu hoặc thông tin khác. Trong mọi trường hợp, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giải pháp của bên thứ ba nào mà bài viết này đề cập đến.

Властивості

Ідентифікатор статті: 2798132 – останній перегляд: 04/01/2016 03:33:00 – виправлення: 3.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

 • vkbportal226 o365 kbmt KB2798132 KbMtvi
Зворотний зв’язок