Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Đánh giá ứng dụng lỗi trong hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý chạy trên Windows XP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2798545
Triệu chứng
Một đánh giá về triển khai hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý ứng dụng mô hình không thành công nếu nhiều người dùng được kí nhập vào một phiên bản 64-bit của Windows XP hoặc Windows Server 2003. Khi vấn đề này xảy ra, thông báo lỗi sau đây được viết để CIDownloader.log:
CDownloadPayloadInfo::AddDependantCI - VersionInfo không có sẵn cho người dùng Windows/All_x64_Windows_XP_Professional ModelName [SID]
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra vì giao diện ISensLogon2 được sử dụng bởi các khách hàng quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống trả về thông tin không chính xác Nếu chương trình đang chạy trên phiên bản 64-bit của Windows XP hoặc Windows Server 2003.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, áp dụng gói bản vá nóng sau cho Windows XP hoặc Windows Server 2003 Hệ thống bị ảnh hưởng:
967587 Các phương pháp trong giao diện ISensLogon2 trở lại phiên làm việc không chính xác ID cho phiên làm việc khi một ứng dụng sử dụng giao diện này để xử lý các sự kiện kí nhập
Lưu ý Bạn cần phải đóng giao diện điều khiển Cục quản lý cấu hình quản lý trước khi bạn áp dụng gói bản vá nóng này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2798545 - Xem lại Lần cuối: 01/21/2013 03:53:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

  • kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2798545 KbMtvi
Phản hồi