Trang thuộc tên mã SMS 2003 và quản lý cấu hình

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 279868
GIỚI THIỆU
Vì AUX, CON, NUL, SMS và PRN tên dành riêng trong Microsoft Windows, Microsoft không khuyên bạn sử dụng các tên là web site mã khi bạn cài đặt chuyên biệt máy chủ quản lý hệ thống Microsoft orMicrosoft quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống. Này includesSMS 2003 ConfigMgr 2007, orany Phiên bản ofSystem quản lý cấu hình Trung tâm (chi nhánh hiện tại).
Thông tin thêm
Khi bạn cài đặt chuyên biệt các sản phẩm được đề cập ở trên, Microsoft không khuyên bạn sử dụng tên sau là web site mã:
  • AUX
  • CON
  • NUL
  • PRN
  • TIN thư thoại SMS
Một số cấu phần trình quản lý cấu hình và tin thư thoại SMS sử dụng mã web site với tên mục tin thư thoại và do các tên tên dành riêng trong Windows, mục tin thư thoại không thể được tạo ra với các tên. Các tên được bảo lưu tất cả các phiên bản Windows.

Mặc dù bạn có thể không gặp sự cố khi bạn cài đặt chuyên biệt tin thư thoại SMS hoặc quản lý cấu hình và chỉ định các mã web site, bạn có thể gặp vấn đề sau.


Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
120716 Làm thế nào để loại bỏ các tệp có tên dành riêng trong Windows
prodsms dành riêng từ ConfigMgr 2012 R2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 279868 - Xem lại Lần cuối: 01/28/2016 05:13:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Systems Management Server 2003, Microsoft System Center Configuration Manager 2007, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, System Center Configuration Manager version 1511

  • kbinfo kbpending kbmt KB279868 KbMtvi
Phản hồi