Bạn không thể kết nối với bản ghi dịch vụ quản lý quyền quảng cáo Azure trong Office 365

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2799361
VẤN ĐỀ
Bạn không thể kết nối đến bản ghi dịch vụ Microsoft Azure hoạt động mục tin thư thoại quản lý quyền (Azure quyền quản lý quảng cáo) trong Microsoft Office 365.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra nếu một trong những điều kiện sau là đúng:
 • quản lý quyền không được kích hoạt cho công ty của bạn.
 • Mạng đang ngăn cản bạn kết nối với bản ghi dịch vụ quản lý quyền.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đảm bảo rằng công ty của bạn được kích hoạt cho Azure quảng cáo quyền quản lý. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để thực hiện việc này, hãy vào web site Microsoft TechNet sau đây:
 2. Làm việc với quản trị mạng để đảm bảo rằng mạng đáp ứng các yêu cầu để kết nối với bản ghi dịch vụ quản lý quyền. Các yêu cầu là như sau:
  • Kết nối đến và đi đến *. aadrm.com được kích hoạt
  • Kết nối đến và đi đến *. cloudapp.net (rmsoprod *-b-rms*.cloudapp .net) được kích hoạt
  • Cổng 443 là mở
THÊM THÔNG TIN
Để biết thêm chi tiết về quản lý quyền quảng cáo Azure, hãy vào web site Microsoft TechNet sau đây:Vẫn cần trợ giúp? Chuyển đến các Văn phòng 365 cộng đồng .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2799361 – останній перегляд: 06/20/2014 06:22:00 – виправлення: 6.0

 • o365e o365a o365 o365p o365022013 o365m kbmt KB2799361 KbMtvi
Зворотний зв’язок