Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

LDAP tìm tắt máy làm việc trong môi trường Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2799450
Triệu chứng
Khi bạn thực hiện một tra cứu Thư mục Họat động bằng cách sử dụng Giao thức truy nhập danh mục hạng nhẹ (LDAP) trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010, tra cứu không làm việc như mong đợi.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) trên máy chủ Exchange Server 2010. Để biết thêm chi tiết về Exchange Server 2010 SP3, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2808208 Mô tả của Exchange Server 2010 gói bản ghi dịch vụ 3

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2799450 - Xem lại Lần cuối: 02/12/2013 20:52:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

  • kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2799450 KbMtvi
Phản hồi