Vấn đề xảy ra sau khi bạn triển khai hệ thống Trung tâm 2012 DPM SP1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2801056
Giới thiệu
Bài này liệt kê các vấn đề xảy ra sau khi bạn triển khai Microsoft hệ thống Trung tâm 2012 dữ liệu bảo vệ Manager (DPM) Service Pack 1 (SP1). Các vấn đề đã được giải quyết bởi Microsoft.

Thông tin thêm
Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau đây mô tả các vấn đề xảy ra sau khi bạn triển khai hệ thống Trung tâm 2012 DPM. Nhấp vào số bài viết để xem các bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft. Để giải quyết các vấn đề được mô tả trong bài viết, áp dụng các hotfix được bao gồm trong các bài viết.


2799728 Máy ảo vào một trạm đậu tạm dừng hoặc một khối lượng CSV đi diễn đàn khi bạn cố gắng tạo ra một đồng gửi lưu của máy ảo trên một cụm chuyển đổi dự phòng dựa trên Windows Server 2012
2801054 VSS_E_SNAPSHOT_SET_IN_PROGRESS lỗi khi bạn cố gắng để sao lưu một máy ảo trong Windows Server 2012
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2801056 - Xem lại Lần cuối: 01/21/2013 03:56:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager Service Pack 1

  • kbfix kbinfo kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2801056 KbMtvi
Phản hồi