Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để nâng cấp hệ thống quản lí cấu hình Trung tâm 2012 SP1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2801416
Giới thiệu
Bài viết này chứa một mô tả nhanh về các bước để làm theo để nâng cấp quản lý cấu hình Microsoft hệ thống Trung tâm năm 2012 cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý Service Pack 1 (SP1).

Lưu ý Nâng cấp lên một phiên bản prerelease của hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1 Hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1 không được hỗ trợ. Nếu bạn có một phiên bản prerelease của hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1 được cài đặt chuyên biệt, gỡ cài đặt chuyên biệt phiên bản đó trước khi cài đặt chuyên biệt hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1. Để biết thêm chi tiết, hãy vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin thêm
Nếu bạn triển khai cấu hình quản lý bao gồm một hệ thống phân cấp của các web site, nâng cấp các web site từ đầu của hệ thống phân cấp. Đó là, nâng cấp web site trong thứ tự sau:
  1. site Quản trị Trung Tâm
  2. web site chính
  3. Phụ web site

    Lưu ý Bạn có thể nâng cấp các web site thứ hai bằng cách sử dụng giao diện điều khiển cấu hình quản lý.
Để nâng cấp từ hệ thống quản lí cấu hình Trung tâm 2012 đến hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý Service Pack 1 (SP1), hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Xem xét danh sách kiểm tra nâng cấp

Thông tin chi tiết về lập kế hoạch nâng cấp và danh sách kiểm tra cấu hình quản lý SP1 nâng cấp, hãy vào web site Microsoft TechNet sau đây:

Bước 2: Gỡ cài đặt chuyên biệt Windows tự động cài đặt chuyên biệt Kit (AIK)

Chúng tôi khuyên bạn gỡ cài đặt chuyên biệt Windows AIK. Điều này là bởi vì Windows đánh giá và triển khai Kit (ADK) và Windows AIK nên không cùng tồn tại trên cùng một máy tính.

Bước 3: Tải về và cài đặt chuyên biệt ADK

Bạn phải tải về và cài đặt chuyên biệt ADK trước khi bạn chạy thiết lập hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1. ADK phải được cài đặt chuyên biệt trên máy chủ web site và trên bất kỳ máy chủ nào đang chạy các nhà cung cấp tin thư thoại SMS.

Để tải xuống ADK, đi đến website sau của Microsoft Download Center:
Khi bạn chạy Cài đặt ADK, chọn các tính năng sau đây:
  • Công cụ
  • Windows Preinstallation Environment (Windows PE)
  • Công cụ di chuyển trạm đậu người dùng (USMT)
Lưu ýCác tính năng này là cần thiết để vượt qua kiểm tra điều kiện tiên quyết hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1.

Bước 4: Tải về và cài đặt chuyên biệt Windows Management Framework 3,0

Hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1 yêu cầu Windows PowerShell 3.0. Nếu bạn không chạy Windows Server 2012, bạn phải tải về và cài đặt chuyên biệt Windows Management Framework (WMF) 3.0.

Để tải về WMF 3.0, hãy vào website sau của Microsoft Download Center:

Bước 5: Hãy chắc chắn rằng các phiên bản của Microsoft SQL Server được hỗ trợ

Hãy chắc chắn rằng bạn có các gói bản ghi dịch vụ máy chủ SQL thích hợp hoặc tích lũy Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt. Để biết thêm chi tiết về phiên bản SQL Server được hỗ trợ bởi hệ thống quản lí cấu hình Trung tâm 2012, hãy vào web site Microsoft TechNet sau đây: Lưu ý SQL Server 2012 SP1 được hỗ trợ.

Bước 6: cài đặt chuyên biệt hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1

Chạy thiết lập hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1, và chắc chắn rằng bạn chọn tùy chọn nâng cấp để nâng cấp web site.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2801416 - Xem lại Lần cuối: 02/14/2013 15:24:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager

  • kbhowto kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2801416 KbMtvi
Phản hồi