Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Ứng dụng cửa hàng liên kết phá vỡ nếu bạn thay đổi cài đặt chuyên biệt vùng thập phân tách trong phần mềm Trung tâm trong hệ thống quản lí cấu hình Trung tâm 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2801822
Triệu chứng
Khi bạn thay đổi thập phân tách từ một chấm đằng sau (.) để dấu kiểm phẩy (,) trong khu vực cài đặt chuyên biệt, điều này phá vỡ các liên kết cửa hàng ứng dụng trong phần mềm Trung tâm trong hệ thống quản lí cấu hình Trung tâm 2012. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Các web site đã bắt gặp một vấn đề cố gắng để hoàn thành hành động gần đây nhất của bạn.
Vấn đề không được giải quyết tự động.
Nếu vấn đề này vẫn còn, bạn có thể thử tải lại trình duyệt Web và xem các cửa hàng ứng dụng. Nếu không, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp của bạn.
Nguyên nhân
Đây là một vấn đề được biết đến trong Microsoft Silverlight.
Giải pháp
Nếu ngôn ngữ khu vực của bạn là tiếng Anh, sử dụng một chấm đằng sau (.) cho thập phân tách.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2801822 - Xem lại Lần cuối: 01/14/2013 18:45:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager

  • kbmt KB2801822 KbMtvi
Phản hồi