Lỗi cài đặt chuyên biệt 0x800b0101: khách hàng hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2801987


Triệu chứng
Các lỗi sau đây được kí nhập các tập tin Ccmsetup.log khi bạn cài đặt chuyên biệt khách hàng hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1:

Không thể xác nhận 'C:\WINDOWS\ccmsetup\MicrosoftPolicyPlatformSetup.msi' với mã xác thực chữ ký. Trở về mã 0x800b0101

Giải pháp

Phương pháp 1

cài đặt chuyên biệt các hotfix được cung cấp trong bài viết này trước khi bạn cài đặt chuyên biệt khách hàng hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1. Hotfix này nên được cài đặt chuyên biệt tất cả các máy chủ của web site. Nhấp vào Hotfix tải về có sẵn ở đầu của bài viết này để có được hotfix này.

Lưu ýHệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 bây giờ bao gồm hotfix 2801987. Nếu bạn cài đặt chuyên biệt hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông mà bạn có được vào hoặc sau ngày 25 tháng 1 năm 2013, bạn không cần phải cài đặt chuyên biệt hotfix được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB).

Phương pháp 2

Sử dụng Windows Update để cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật sau đây trước khi bạn cài đặt chuyên biệt khách hàng hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1:
  • Cập Nhật 2756872 cho Windows 8 và Windows Server 2012
  • Cập Nhật 2749655 cho Windows có sớm hơn Windows 8 và Windows Server 2012

Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra bởi vì các tập tin MicrosoftPolicyPlatformSetup.msi được ký kết với một chứng chỉ số thức mà không có thuộc tính dấu kiểm thời gian thích hợp. Microsoft an ninh tư vấn 2749665 có thêm thông tin về vấn đề giấy chứng nhận này.


Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm

Về hotfix này

Hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Nó chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu nút chọn một Hotfix tải về có sẵn ở đầu của bài viết này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để có được các hotfix.Dưới đây là danh sách các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ đầy đủ

Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Chi tieát taäp tin

Các phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng thời gian khu vực thẻ tab trong ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển .

tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Ccmsetup.cabkhông áp dụng9,51311-Jan-201315: 40x 64
Microsoftpolicyplatformsetup.msikhông áp dụng2,265,08820 Tháng 12 năm 201201: 40x 64
Microsoftpolicyplatformsetup.msikhông áp dụng1,798,14420 Tháng 12 năm 201201: 40x 86


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2801987 - 上次审阅时间:01/30/2013 02:18:00 - 修订版本: 6.0

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbmt KB2801987 KbMtvi
反馈