Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khắc phục sự cố khởi động trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Có một vài nguyên nhân khiến bạn gặp phải sự cố khi khởi động Microsoft Excel. Bài viết này thảo luận cách khắc phục nguyên nhân gây ra sự cố khởi động và các cách có thể để khắc phục sự cố. Bài viết này cũng có các liên kết đến các bài viết khác trong Cơ sở Kiến thức Microsoft thảo luận về các sự cố khởi động đã gặp một cách chi tiết hơn.

Chú ý Quan trọng là phải theo dõi bất kỳ cài đặt hoặc cập nhật phần mềm mới nào mà bạn đã thực hiện trước khi gặp phải sự cố vì chúng có thể liên quan trực tiếp tới sự cố. Thông tin này sẽ rất hữu ích nếu bài viết này không giải quyết được sự cố của bạn và bạn phải gọi Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Microsoft.
Thông tin thêm
Khi khởi động Microsoft Excel, bạn có thể gặp các sự cố vì một trong những nguyên nhân sau:
 • Lối tắt đến chương trình Excel bị hỏng
 • Tệp trong thư mục khởi động Excel có vấn đề hoặc vị trí tệp khởi động thay đổi
 • Xung đột với chương trình khác
 • Phiên bản tệp Microsoft Office lõi không đúng
 • Tệp thanh công cụ Excel (*.xlb) hoặc tệp Excel .pip bị hỏng
 • Trình bổ sung trong menu Công cụ bị hỏng
 • Khoá đăng ký bị hỏng
 • Các sự cố khác khi mở tệp Excel
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi khởi động Microsoft Excel, hãy tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết thông báo lỗi chính xác tại Web site sau của Microsoft: Nếu bạn không nhận được thông báo lỗi hoặc nếu bạn không tìm được thông tin cụ thể trong Cơ sở Kiến thức Microsoft về thông báo lỗi này, hãy sử dụng thông tin sau để khắc phục sự cố khởi động Excel.

Trước tiên, hãy xem xét phạm vi của sự cố. Sự cố xảy ra khi bạn khởi động Excel bằng cách bấm vào tệp sổ làm việc hay xảy ra khi bạn chạy Excel từ menu Bắt đầu?

Nếu sự cố chỉ xảy ra khi bạn mở tệp Excel, hãy tham khảo phần "Các sự cố khác khi mở tệp Excel". Nếu không, hãy chuyển đến phần tiếp theo.

Lối tắt đến chương trình Excel bị hỏng

Để đề nghị chúng tôi tạo lối tắt cho bạn, hãy đi tới phần "Khắc phục sự cố cho tôi".

Khắc phục sự cố cho tôi

Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và làm theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.
Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Tiếp theo, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".


Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.


Để tôi tự khắc phục sự cố


Nếu sự cố chỉ xảy ra khi bạn khởi động chương trình Excel, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột tới Tìm kiếm rồi bấm Dành cho Tệp hoặc Cặp.
 2. Trong ô Tìm kiếm tệp hoặc thư mục nhập Excel.exe.
 3. Trong danh sách Tìm trong, bấm Máy tính của tôi rồi bấm Tìm kiếm Ngay.
 4. Sau khi tìm thấy tệp Excel.exe, hãy bấm đúp vào tệp này để khởi động Microsoft Excel.

  Chú ý Vị trí điển hình của tệp Excel.exe phụ thuộc vào phiên bản nào bạn đã cài đặt.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
Nếu Excel khởi động như dự kiến, sự cố có thể là do lối tắt đến chương trình bị hỏng. Để xử lý sự cố này, hãy tạo một lối tắt mới đến chương trình Excel mà bạn có thể dùng để khởi động Excel.

Nếu Excel không khởi động được như mong đợi, hãy làm theo các bước để chạy Excel ở chế độ An toàn.

Khởi động Excel ở chế độ An toàn

Để đề nghị chúng tôi khởi động Excel ở chế độ An toàn cho bạn, hãy đi tới phần "Khởi động Excel cho tôi". Nếu bạn muốn tự khởi động Excel ở chế độ An toàn, hãy đi tới phần "Để tôi tự khởi động Excel".

Khởi động Excel cho tôi

Để tự động khởi động Excel ở chế độ An toàn, hãy bấm nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và làm theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.


Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Tiếp theo, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự khởi động Excel

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Bấm Duyệt rồi định vị thư mục đã cài đặt Microsoft Excel, như đã xác định ở phần trước trong bài viết này.
 3. Sau khi bạn định vị tệp Excel.exe, hãy bấm vào tệp này để chọn tệp rồi bấm Mở.
 4. Ở cuối đường dẫn trong ô Mở hãy nhập một dấu cách rồi nhập /s để cho toàn bộ dòng đó xuất hiện tương tự như sau:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem Excel có khởi động được ở chế độ An toàn hay không. Nếu Excel khởi động được ở chế độ An toàn, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu Excel không khởi động được ở chế độ An toàn, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Nếu Excel khởi động như mong đợi, hãy xem phần "Khắc phục sự cố Bổ sung" ở phần sau trong bài viết này để biết thêm thông tin.

Nếu Excel vẫn không khởi động được như mong đợi, có thể xảy ra xung đột với chương trình khác. Hãy tìm cách khởi động lại Windows ở chế độ An toàn rồi thực hiện lại các bước trước đó để chạy Excel ở chế độ An toàn.

Để biết thêm thông tin về cách khởi động Windows ở chế độ An toàn, hãy bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
156126 Khắc phục sự cố trong Windows 95 sử dụng Chế độ An toàn (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
192926 Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 98
267288 Cách thực hiện khởi động sạch trong Windows Millennium Edition
266169 Cách khắc phục sự cố với chế độ chờ, chế độ ngủ đông và tắt máy tính trong Windows 2000
281770 Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 2000

Excel không khởi động ở chế độ An toàn và Windows đang chạy ở chế độ An toàn

Nếu Excel không khởi động khi bạn sử dụng khoá chuyển đổi /s và Windows đang chạy ở chế độ An toàn, hãy gỡ Microsoft Office (hoặc gỡ riêng Microsoft Excel) bằng biểu tượng Thêm/Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển. Hãy tham khảo tài liệu Windows của bạn để biết thêm thông tin.

Bước này có thể cần thiết vì khi bạn chạy cả Windows và Excel ở chế độ An toàn thì Excel đang chạy ở chế độ cơ bản nhất được yêu cầu để khởi động chương trình. Điều này nghĩa là không có chương trình hoặc tệp nào khác được tham gia vào quá trình khởi động Excel. Do đó, sự cố có thể là do tệp Office mà Excel dùng để khởi động bị hỏng. Nếu bạn gỡ bỏ rồi cài đặt lại Office (hoặc riêng Excel) thì sẽ xử lý được sự cố này.

Để biết thêm thông tin về sự cố liên quan với tệp Office 2000 không tương thích, hãy bấm vào bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
217440 Bạn nhận được thông báo lỗi khi khởi động chương trình Office 2000
Nếu bài viết này không hữu ích hoặc nếu việc khởi động lại Windows ở chế độ An toàn xử lý được sự cố khởi động Excel, hãy xem phần "Khắc phục sự cố bổ sung" để biết thêm thông tin.

Khắc phục sự cố bổ sung

Excel khởi động khi bạn sử dụng khoá chuyển đổi /s

Nếu Microsoft Excel khởi động như mong đợi khi bạn sử dụng khoá chuyển đổi /s, "Chế độ An toàn" xuất hiện trên thanh tiêu đề Excel. Điều này cho thấy Microsoft Excel đang chạy như đây là lần đầu tiên sau khi cài đặt ban đầu.[Vui lòng ghi lại phần thu gọn mặc định ở đây.]

Khi bạn đã khởi động được Excel, hãy sử dụng một quá trình loại bỏ để bỏ qua các vùng sau mà Excel bỏ qua ở chế độ An toàn cho đến khi sự cố được khắc phục.

Thư mục khởi động Excel

Một trong những nguyên nhân phổ biến hơn khiến bạn gặp sự cố khi khởi động Excel là Excel đang tải tệp bị lỗi từ một trong vài thư mục khởi động khác nhau của nó.

Chú ý Thư mục XLStart cũng có thể nằm trong các hồ sơ khác. Hoặc trong một số phiên bản, thư mục này có thể được chuyển hướng trên máy chủ.

240150 Cách sử dụng các thư mục khởi động Excel trong Excel 2000 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
291218 Cách sử dụng các cặp khởi động Excel trong Excel 2002
822107 Cách sử dụng thư mục khởi động trong Excel


Tệp thanh công cụ Excel


Đôi khi, tệp thanh công cụ cho Excel có thể bị hỏng. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể gặp sự cố khi khởi động Excel. Trong trường hợp này, hãy định vị tệp thanh công cụ và đổi tên tệp này. Sau khi bạn đổi tên tệp thanh công cụ, Excel sẽ tạo lại một tệp thanh công cụ mới vào lần tiếp theo bạn khởi động Excel.

Ví dụ: nếu tên tệp thanh công cụ của bạn là JoeUser8.xlb, hãy đổi tên tệp này thành JoeUser8.old. Sau đó khởi động Excel và lưu ý rằng Excel sẽ tạo một tệp JoeUser8.xlb mới ở cùng vị trí với tệp thanh công cụ gốc.

Để biết thêm thông tin về tệp thanh công cụ Excel và cách xác định tệp này, hãy bấm vào các số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
291074 Thanh công cụ và các nút thanh công cụ mặc định được hiển thị thay vì các tuỳ chỉnh trong Excel
Để biết thêm thông tin về sự cố khác của thanh công cụ khi bạn khởi động Excel, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
215366 Lỗi trang khi khởi động Excel bằng lệnh menu Ngắt Trang (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Tệp Excel.pip

Excel nhớ những menu và lệnh nào đã được sử dụng và hiển thị trước tiên các menu mới được sử dụng gần đây nhất. Excel ẩn các lệnh không được sử dụng trong các menu có thể mở rộng của nó. Excel lưu trữ dữ liệu sử dụng này cùng với các cài đặt hình ảnh động của menu trong tệp có tên Excel.pip.

Tệp này có thể bị hỏng. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể gặp sự cố khi khởi động Excel. Trong trường hợp này, hãy định vị tệp Excel.pip và đổi tên tệp này. Sau khi bạn đổi tên tệp này, Excel sẽ tạo lại một tệp .pip mới vào lần tiếp theo bạn khởi động Excel. Sử dụng tính năng tìm kiếm trong Windows để định vị tệp Excel.pip.

Excel Khởi động Khi Windows Ở Chế độ An toàn

Nếu sự cố khởi động Excel không còn xảy ra khi Windows chạy ở chế độ An toàn thì một số chương trình khác đang gây ra sự cố với quá trình khởi động Excel.

Sử dụng quá trình loại bỏ để xác định chính xác chương trình nào đang gây ra sự cố. Nếu bạn không chắc chắn cách thực hiện việc này, hãy liên hệ nhà cung cấp Windows của bạn để biết thêm thông tin về cách loại từng chương trình riêng lẻ nạp khi Windows khởi động.

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố của quá trình khởi động Windows, bấm vào các số bài sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
281965 Cách khắc phục sự cố bằng tiện ích Msconfig trong Windows 98
281995 Cách khắc phục sự cố sử dụng tiện ích Msconfig trong Windows Millennium Edition (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
281770 Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 2000
310353 Cách thức cấu hình Windows XP để khởi động ở trạng thái "khởi động sạch"

Trình bổ sung trong menu Công cụ bị hỏng

Trên menu Công cụ, bấm Trình bổ sung. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm cho mọi trình bổ sung đã chọn rồi bấm OK.

Xoá khoá đăng ký cho trình bổ sung COM

Bạn có thể cài đặt trình bổ sung COM ở bất kỳ vị trí nào. Các chương trình tương tác với Excel có cài đặt trình bổ sung COM. Để xử lý sự cố có thể xảy ra với Excel, hãy xoá khoá đăng ký cho trình bổ sung COM rồi khởi động lại Excel.

Để được chúng tôi xoá khoá đăng ký trình bổ sung COM cho bạn, hãy đi tới phần "Xoá khoá đăng ký cho tôi". Nếu bạn muốn tự xoá khoá đăng ký trình bổ sung COM, hãy đi tới phần "Để tôi tự xoá khoá đăng ký".

Xoá khoá đăng ký cho tôiĐể xoá khoá đăng ký trình bổ sung COM, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và làm theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.
Để tự động thêm khoá đăng ký trình bổ sung COM, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và làm theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.Chú ý giải pháp Khắc phục sự cố này hoạt động ở tất cả các ngôn ngữ. Tuy nhiên, đối với một số ngôn ngữ, văn bản của thuật sĩ có thể bằng tiếng Anh

Chú ý nếu bạn đang không sử dụng máy tính có sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào một ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Tiếp theo, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự xoá khoá đăng ký

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để xoá thủ công khoá đăng ký trình bổ sung COM, hãy làm theo các bước sau:
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit rồi bấm OK.
 3. Tìm khoá con đăng ký sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Bấm Trình bổ sung rồi bấm Xuất trên menu Tệp.
 5. Đặt tên tệp "XLaddinHKCU.reg" rồi lưu tệp này trên màn hình.
 6. Chọn khoá con Trình bổ sung, bấm Xoá trên menu Sửa rồi bấm Có.
 7. Tìm khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Chú ý: Nếu bạn đang sử dụng Office 64 bit (chỉ cho 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Bấm Trình bổ sung rồi bấm Xuất trên menu Tệp.
 9. Đặt tên tệp "XLaddinHKLM.reg" rồi lưu tệp này trên màn hình.
 10. Chọn khoá con Trình bổ sung, bấm Xoá trên menu Sửa rồi bấm Có.
 11. Thoát khỏi Registry Editor.
 12. Khởi động Excel.
Nếu sự cố đã được xử lý thì chương trình bổ sung COM đang gây ra sự cố. Bạn có thể kiểm tra khoá đăng ký trong mục Trình bổ sung trong Registry Editor để xác định nhà sản xuất trình bổ sung. Sau đó, bạn có thể liên hệ nhà sản xuất để có các bản cập nhật.


Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Hỏng khoá đăng ký

Thoát khỏi Excel và đổi tên các khoá đăng ký sau để đổi tên phiên bản excel thành excel.old. Khi bạn khởi động lại Excel, Excel sẽ kích hoạt thao tác sửa chữa để đặt cài đặt của bạn về cài đặt mặc định.

Bạn có thể xoá một số khoá đăng ký để đặt lại cài đặt tuỳ chỉnh của người dùng cho các chương trình Microsoft Office.


Để được chúng tôi đặt lại cài đặt tuỳ chỉnh của người dùng cho bạn, hãy đi tới phần "Đặt lại cài đặt cho tôi". Nếu bạn muốn tự đặt lại cài đặt tuỳ chỉnh của người dùng, hãy đi tới phần "Để tôi tự đặt lại cài đặt".

Đặt lại cài đặt cho tôiĐể đặt lại cài đặt tuỳ chỉnh của người dùng, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và làm theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.
Xoá tất cả các khoá đăng ký tuỳ chỉnh của ExcelThay các khoá đăng ký tuỳ chỉnh của Excel đã xoá trước đó

Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Tiếp theo, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự đặt lại cài đặt

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Chú ý Xoá các khoá đăng ký sau có thể đặt lại cài đặt tuỳ chỉnh của người dùng cho các chương trình Microsoft Office của bạn.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Khi bạn khởi động lại Excel, một thao tác sửa chữa sẽ được kích hoạt để đặt các cài đặt về cài đặt mặc định.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel


Nếu quy trình này không xử lý được sự cố, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Thoát khỏi Excel.
 2. Xoá các khoá đăng ký của Excel mới được tạo.
 3. Đổi tên khoá "Excel.old" thành "Excel."

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Các sự cố khác khi mở tệp Excel

Nếu Excel chỉ gặp sự cố khi bạn mở các tệp Excel cụ thể, bạn phải dùng một phương pháp khác để khắc phục sự cố. Bạn có thể cần làm mọi thao tác từ việc vô hiệu hoá macro cho tới tạo lại sổ làm việc.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
820741 Cách phục hồi dữ liệu từ sổ làm việc hỏng trong Excel 2002 và Excel 2003
179871 Các phương pháp phục hồi dữ liệu từ sổ làm việc Excel 2000 bị hỏng
213951 Cách khắc phục nguồn gây ra sự cố khi bạn lưu các tệp trong Excel 2000 và chúng bị hỏng (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Tham khảo

Cảm ơn MVP Jan Karel Pieterse đã đóng góp cho các giải pháp Khắc phục sự cố trong bài viết này.

Để biết thêm thông tin về các thư mục khởi động, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
822107 Cách sử dụng các thư mục khởi động trong Excel 2003
291218 Cách sử dụng các cặp khởi động Excel trong Excel 2002
240150 Cách sử dụng các thư mục khởi động Excel trong Excel 2000 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Để biết thêm thông tin về Chế độ An toàn trong Excel 2002, bấm Trợ giúp Microsoft Excel trên menu Trợ giúp, nhập chế độ an toàn trong office trong Hỗ trợ Office hoặc Thuật sĩ Trả lời, sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm để xem chủ đề tìm được.
XL2002 XL2000 launch open run error clean boot XL2007 XL2003 fixit fix it XL2010
Thuộc tính

ID Bài viết: 280504 - Xem lại Lần cuối: 12/28/2012 16:58:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504
Phản hồi