Bạn không thể chia sẻ một cuộc thăm dò bằng cách sử dụng các phiên bản Đan Mạch của một khách hàng máy tính để bàn Lync 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2806002
Triệu chứng
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn kí nhập vào phiên bản Đan Mạch của một khách hàng máy tính để bàn Microsoft Lync 2013.
 • Bạn Bắt đầu một cuộc trò chuyện với người dùng khác.
 • Bạn nghỉ ngơi con trỏ chuột qua các Chia sẻnhấp vào nút chọn một để hiển thị flyout menu, và sau đó bạnThăm dò ý kiến.
 • Bạn nhập tên cuộc thăm dò có chứa một trong các kí tự đại diện sau:
  • .
  • ?
  • *
  • #
  • @
 • Bạn nhập giá trị hợp lệ trong các lĩnh vực khác, và sau đó bạn bấm vào cácTạo nút chọn một.
Trong trường hợp này, các cuộc thăm dò không được chia sẻ với người dùng khác.
Cách giải quyết khác
Để làm việc xung quanh vấn đề này, hãy nhập tên thăm dò ý kiến không chứa các kí tự đại diện được liệt kê trong phần "Triệu chứng".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2806002 - 上次审阅时间:01/31/2013 07:02:00 - 修订版本: 1.0

Microsoft Lync 2013

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbtshoot kbbug kbmt KB2806002 KbMtvi
反馈