Không có kết quả được trả về khi bạn sử dụng các mô hình đối tượng phía khách hàng để truy xuất dữ liệu từ một cột tùy chỉnh được đặt tên "thư mục" trên một web site SharePoint Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2807697
VẤN ĐỀ
Khi bạn sử dụng các mô hình đối tượng phía khách hàng để lấy dữ liệu từ một cột tùy chỉnh được đặt theo tên "thư mục" SharePoint Online, không có kết quả được trả về.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, thay đổi tên của các cột tùy chỉnh để một cái gì đó khác hơn so với "thư mục." Sau đó, Cập nhật các ứng dụng khách cho phù hợp.
THÊM THÔNG TIN
Occurswhen vấn đề này một cách rõ ràng bạn cố gắng để lấy giá trị ở cột "thư mục".

Vẫn cần trợ giúp? Chuyển đến các Văn phòng 365 cộng đồng .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2807697 - 上次审阅时间:07/03/2014 04:34:00 - 修订版本: 5.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2807697 KbMtvi
反馈