Mạng ánh xạ ổ đĩa siêu liên kết giải quyết là UNC sản phẩm Office

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2808316
Triệu chứng
Sau khi người dùng chèn siêu liên kết tới tệp nằm trên ổ đĩa mạng được ánh xạ trong sản phẩm Office, văn bản vào siêu liên kết sẽ hiển thị mạng ánh xạ đường dẫn ổ đĩa, Tuy nhiên, liên kết được giải quyết là đường dẫn UNC.

Ví dụ: trong Excel nếu bạn vào chèn, và sau đó bấm vào liên kết người dùng được nhắc chọn tệp. Nếu người dùng điều hướng tới tệp nằm trên ổ đĩa mạng ánh xạ và chèn siêu liên kết đến tập tin, siêu liên kết sẽ được tạo cho các tập tin thông qua đường dẫn UNC thay vì đường được ánh xạ ổ đĩa mạng. Sau khi đã được chèn vào liên kết, người dùng có thể rồi di chuột qua liên kết và xem đường dẫn UNC đầy đủ đã được sử dụng khi tạo liên kết với tệp.
Nguyên nhân
Nguyên nhân là do cách Office tạo siêu liên kết tệp. Sản phẩm Office sẽ tạo liên kết tới tệp sử dụng đường dẫn UNC và sẽ không sử dụng vị trí ổ đĩa mạng được ánh xạ, ngay cả khi nó sẽ hiển thị ở dạng văn bản siêu liên kết.
Giải pháp
Không có giải pháp này. Microsoft khuyến cáo người dùng chèn siêu liên kết bằng cách sử dụng đường dẫn UNC để tránh nhầm lẫn trong trường hợp khi mở tệp qua UNC hoặc mạng ánh xạ ổ đĩa có thể làm cho một sự khác biệt trong hành động mong muốn trong tệp.
Thông tin thêm
Ví dụ về cách mở tệp đâu quan trọng có thể tìm thấy được liệt kê trong bài viết cơ sở kiến thức này trong phần "Tình huống mà có thể gây ra các liên kết không hoạt động như mong muốn."
328440Mô tả liên kết quản lý và lưu trữ trong Excel
Office Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote, liên kết, UNC, mạng ánh xạ ổ đĩa

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2808316 - 上次审阅时间:09/24/2015 05:50:00 - 修订版本: 1.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office OneNote 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013, Excel 2016, Outlook 2016, Word 2016

  • kbmt KB2808316 KbMtvi
反馈