Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS13-012: Lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server có thể cho phép thực thi mã từ xa: ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2809279
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-012. Để xem bản tin an ninh đầy đủ, ghé thăm website sau của Microsoft:

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows từ virus và phần mềm độc hại:Virus giải pháp và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Thông tin thêm

Các thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này

Các bài viết sau đây có chứa các thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến sản phẩm cá nhân phiên bản. Các bài viết có thể chứa thông tin được biết đến vấn đề.
  • 2788321 Mô tả Cập Nhật Rollup 10 cho Exchange Server 2007 gói bản ghi dịch vụ 3
  • 2746164 Mô tả Cập Nhật Rollup 6 cho Exchange Server 2010 gói bản ghi dịch vụ 2

Tập tin băm thông tin

tập đã đặt tên tinSHA1 bămSha256 băm
Exchange2007-KB2788321-x 64-DE.mspAA1FDA7E1F740E4D4CDC45A6322DA8E4274B42A573CD57509CA76BA8710193067ACF9A5CBD40DACF3F07BBBB669A4F7B615E613D
Exchange2007-KB2788321-x 64-EN.msp29AE2BC2A0291A37668FE8C57EFDCC15811C779FAB15E0755C7A0ABD3865EFB21E7997FFF050C8956BDC6251C13E982B6FA6C91B
Exchange2007-KB2788321-x 64-ES.mspE0B5424C69AF79438BEC26816709773BE1CC56DB4EA8C1B797445D0D7B7C34AB5A9D143AEDB09F3A4DFEDA5D84230C864132F0EB
Exchange2007-KB2788321-x 64-FR.mspF85829DFA2EE011B8AF4BB6EB814E1F51DFA107EB7CE8327D11943B49FCA8782488FEA2D048D74B07B6D6711BE21FAD84EDA6F0A
Exchange2007-KB2788321-x 64-IT.mspA977FDA4A18283C381C69EE2E40193B7F623210C5A246C63524D72353667B319E85DCA36B0567A7AD0F8522393B9B3182735D119
Exchange2007-KB2788321-x 64-JA.mspA94E37CADA4B0D404F77FA37BE43CB6A1CAB5BC1FE61BD4C49B791A24002B9B3CA99B486081E7B98F95843C768D6E1E335D97A09
Exchange2007-KB2788321-x 64-KO.mspE6500A761C5CE1D712A8A5273BE5E1E43B145425B1F0295048637C0F209512D1D18CE1DC3898FA299A322C14A298A2BA445612D2
Exchange2007-KB2788321-x 64-PT.mspA3A297EA05F213A70C2FB1BC480D0299A7F166E6975CCF270F56C9B55623D68A62C06472B81EF51CEF89D649F6D3E5B21A74527C
Exchange2007-KB2788321-x 64-RU.msp6BF3FC288F6906F59362A814C923B94AC588A0746228DF28C5CAFACEBF1DDCF62AFC34819BD9C79EFB3B40B6777B41239DBB162A
Exchange2007-KB2788321-x 64-ZH-CHS.mspD63DA6B5AFA208282D81C1BD473F49591E415BEAAA7445F916F8FD3C34AF38EC49891B417D9815DC7AD500B4CF2758527A44A4CF
Exchange2007-KB2788321-x 64-ZH-CHT.msp617B550C65D2E7DFB2AABF63E8E082A96A4FB451A26B4099E4FFFF0D51448DF1B70EC9CB4EE364D9708E15D9E022095772B4E034
Exchange2007-KB2788321-x 86-DE.mspC82CEE3E7684934D90E1A0F3508E4C0C076504478FED81240D61B04ADFE77827CCCCF124036A20465EEC5C52A32669F80A3BA8EF
Exchange2007-KB2788321-x 86-EN.mspD32DE4D643075489B96CE3556AC22E1D83621DFFDB29926C936CC24B6B33B2BA8E705AD155949227C0E7B1D48E9851F6A582E1A7
Exchange2007-KB2788321-x 86-ES.msp60E843CEE364ABD99F697FE3A1B67A89F2F12B3805F91F70BB2C84D4B61760616E579541CC3006033D3709019965F3F5BEE1BA18
Exchange2007-KB2788321-x 86-FR.mspC14EF9FE89B2E44E99BB821035551841021167336BA1F9C224C5133FA210E7A2BDEF39FF0FD76650FD5807C199D524F60C5482B0
Exchange2007-KB2788321-x 86-IT.msp3DFD8AB55809AC30F34D84F834815C33E321BA05188BFF011D7EA78002775A87157F7B92FFDE0572EA198CC91037A2A378584D48
Exchange2007-KB2788321-x 86-JA.msp1B14D805E2A3721D5E1E8DF89CEB4A63C5310755C21852E3079FABE2BD63DAAC0B22BAD2A12CE7FB4AA81189453FA58DD4116B6C
Exchange2007-KB2788321-x 86-KO.msp6D0DA8F388C632132E94EF040AFCD693F1636BF4454C2B53D51D6A5643175B061CFC1B927E54DC1A9E7A7A2551BF72BCF40E73C9
Exchange2007-KB2788321-x 86-PT.msp82420EF0F7E87B3E8C58D1EEB0485CB387CC59AD6CF24FCA01EAFCC6A46BB66897F50AAFEF68C97E870DA21CD6293D9AB8FA5B1D
Exchange2007-KB2788321-x 86-RU.mspF55899540607E32F076FF7AB2F276785A6D8A5671BEB43E0DB47BE3FEB85D7805218C5009FC72A073961D9882078BD3A20042838
Exchange2007-KB2788321-x 86-ZH-CHS.mspDC86A144BB3C517F1D46F2640D8386E23B4B12123DFB5F5BDAAD98730B49932C5F8EF4F289874A7F99F087BB4EF0DCC031B8492F
Exchange2007-KB2788321-x 86-ZH-CHT.msp426E7F1E3CC720C1125D14C72FA81C06D985CF41CE2EC9BC3FDD2141F6BFF7B16E6E1826564DC4442D19FCB66DAC0BEB75E0FD25
Exchange2010-KB2746164-x 64-ar.msp869EE44D436E99DFA3E39AB982AF83DA05F547C144DA9AD1D674C8773CCF9BA1084A7116F3598CE547CF4CFCAC403C4973056D3A
Exchange2010-KB2746164-x 64-de.msp714DFCD59A5635F2A4E842697A028265801176D1A68F4FCFE814B4235859A102419563D594546FDF019A707CAB048FAA9AB3FF7B
Exchange2010-KB2746164-x 64-en.mspE2F9DDBDDFD628D6A28B33A61727CC09EAAD4FE139C5BCAD0B4DCA2C8AA78E2A80D527B4469FADE8547E57D1CC8EB2707A72460E
Exchange2010-KB2746164-x 64-es.mspE62E4C86DF7D0073479BED58281E9A4449A9CF17FE02CC6692B21820EAA60496B523EB918E27D29A5AB6FCF9A7330BC4A1E830B2
Exchange2010-KB2746164-x 64-fr.msp476F0961D7AEC46A3C5583DB57166210C28E466BDAB4F1CB814675F0E220ABAFAF0E00C41A2CB840D8D738CCAE363A1D6F3E8875
Exchange2010-KB2746164-x 64-he.msp4AB0FBA3229C72F4FED78611EA9BC5793ED93D41693E2FC65232BE02A6FA0CF94DEAA9C979175E3CAE290C373E840C5F00706003
Exchange2010-KB2746164-x 64-it.msp31F1B666B98C146FACFD04C4AEF11C045A7F9C75DC7481CD967184AE59D4E1EF244CBE1FE151479381BF9DE0052C51E7669B9BF8
Exchange2010-KB2746164-x 64-ja.msp386574EC04FE53846166152DC6C8A67DB60FC340828CCE05873DADDAF7C34183BFB8883074CA55B4A853298924AC8C521AA52536
Exchange2010-KB2746164-x 64-ko.msp8913A875ACF25FA2842D7EAFF409E548927EEC8FEFDC68074457FC2C4DC684DB4ABB48D2A5761222D6295AB4E59145F1F88A4B3A
Exchange2010-KB2746164-x 64-pt.mspED71597E36EC6EB18E30244A2D5E40A06EE2720218880FC8569484767123FA1AB1845DBBECBE22F3F9432D00CC14A2C98450DAFF
Exchange2010-KB2746164-x 64-ru.msp471B00E5F695F4332425F2CB4271A66C3433A1CDD55FAF09E5668860374B5F4AC364A69D7FF8F4FA00680F19316A26235BF5C728
Exchange2010-KB2746164-x 64-zh-hans.msp7F53327686D6535C27829A91415C4A6118B273EE727649ED7DECF643E0C3C0FA76475102B5D2B65115C8B208B6BA9A9323165EE6
Exchange2010-KB2746164-x 64-zh-hant.mspC121F9FE30517DC094D836263F2475282CE580E614FC892B7E5CEC076211F35A3F13336035379EECC2DBF67C8241CC89826D34FC
Cập Nhật từ security_patch security_update an ninh lỗi lỗ hổng dễ bị tổn thương độc hại kẻ tấn công khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn phạm vi đặc biệt thành lập đặc biệt crafted chối bản ghi dịch vụ DoS TSE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2809279 - Xem lại Lần cuối: 11/27/2013 06:58:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3

  • kbmt KB2809279 KbMtvi
Phản hồi