Mô tả về các cấu hình được hỗ trợ và không được hỗ trợ của văn phòng 2013 cho Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2809977
Giới thiệu
Bài viết này mô tả các cấu hình được hỗ trợ và không được hỗ trợ của Microsoft Office 2013 cho Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012. Cho tất cả các phiên bản được liệt kê của Windows, cả hai 32-bit và 64-bit cấu hình được hỗ trợ.
Thông tin thêm

Cấu hình được hỗ trợ

Sau đây là các cấu hình được hỗ trợ của văn phòng 2013 cho Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012:
 • Một phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của 2013 văn phòng được cài đặt chuyên biệt trên bất kỳ phiên bản ngôn ngữ của Windows.
 • Một phiên bản tiếng Anh của 2013 văn phòng được cài đặt chuyên biệt trên cùng một phiên bản tiếng Anh của Windows.
 • Một phiên bản tiếng Anh của văn phòng 2013 có một văn phòng năm 2013 ngôn ngữ gói được cài đặt chuyên biệt trên một phiên bản tiếng Anh của Windows. Phiên bản này của Windows có một phiên bản của các cửa sổ đa ngôn ngữ người dùng Interface Pack (MUI) phù hợp với các phiên bản ngôn ngữ của gói ngôn ngữ văn phòng năm 2013.
 • Một phiên bản tiếng Anh của văn phòng 2013 có một văn phòng năm 2013 ngôn ngữ gói được cài đặt chuyên biệt trên một phiên bản tiếng Anh của Windows. Phiên bản này của Windows có hỗ trợ ngôn ngữ cho phép cho các phiên bản ngôn ngữ của gói ngôn ngữ văn phòng năm 2013.
 • Một phiên bản tiếng Anh của văn phòng 2013 có một bổ sung văn phòng năm 2013 gói ngôn ngữ được cài đặt chuyên biệt trên một phiên bản của Windows mà phù hợp với các phiên bản ngôn ngữ của gói ngôn ngữ văn phòng năm 2013.
 • Một phiên bản tiếng Anh của văn phòng 2013 có một văn phòng năm 2013 ngôn ngữ gói được cài đặt chuyên biệt trên một phiên bản tiếng Anh của Windows. Phiên bản này của Windows bao gồm một phiên bản của Windows MUI phù hợp với các phiên bản ngôn ngữ của gói ngôn ngữ văn phòng năm 2013.
 • Một phiên bản tiếng Anh của 2013 văn phòng được cài đặt chuyên biệt trên một phiên bản tiếng Anh của Windows có hỗ trợ ngôn ngữ cho phép cho các phiên bản địa hoá của văn phòng năm 2013.
 • Một phiên bản tiếng Anh của văn phòng năm 2013 cùng với một phiên bản ngôn ngữ khác nhau của một gói ngôn ngữ văn phòng năm 2013. Sự kết hợp này được cài đặt chuyên biệt trên phiên bản của Windows mà phù hợp với các phiên bản ngôn ngữ của văn phòng năm 2013 hoặc gói ngôn ngữ văn phòng năm 2013.
 • Một phiên bản tiếng Anh của văn phòng năm 2013 cùng với một phiên bản ngôn ngữ khác nhau của một gói ngôn ngữ văn phòng năm 2013. Sự kết hợp này được cài đặt chuyên biệt trên một phiên bản tiếng Anh của Windows mà có phù hợp với ngôn ngữ hỗ trợ cho các phiên bản ngôn ngữ của văn phòng năm 2013.
Để biết thêm chi tiết về các phiên bản của Windows được hỗ trợ bởi văn phòng năm 2013, đi đến web site của Microsoft sau đây: Để biết thêm chi tiết về hỗ trợ cho các phiên bản quốc tế của văn phòng năm 2013, đi đến web site của Microsoft sau đây:

Cấu hình không được hỗ trợ

Sau đây là không được hỗ trợ cấu hình của văn phòng 2013 cho Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012:
 • Một phiên bản tiếng Anh của 2013 văn phòng được cài đặt chuyên biệt trên một phiên bản tiếng Anh của Windows mà không khớp với phiên bản ngôn ngữ của văn phòng năm 2013
 • Một phiên bản tiếng Anh của Microsoft Office 2010 cùng với một phiên bản ngôn ngữ khác nhau của văn phòng 2013 (ví dụ, các phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Microsoft Office 2010) và các phiên bản tiếng Anh của Outlook 2013.

Hỗ trợ quốc tế

Nếu bạn đang ở bên ngoài Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc Canada, hãy làm theo các bước sau:
 1. Hãy xem các chủ đề trợ giúp trong sản phẩm của Microsoft. Để làm điều này, nhấn F1 trong sản phẩm của Microsoft.
 2. Xem Readme các tập tin về sản phẩm. Các tập tin Readme bao gồm thông tin tổng quát phát hành một thời gian ngắn trước khi sản phẩm đã được phát hành.
 3. Xác định vị trí các hỗ trợ trực tuyến từ các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng. Để làm điều này, hãy vào web site Microsoft sau đây:
Nếu không có không có Microsoft văn phòng chi nhánh ở nước bạn, liên hệ với nhà cung cấp mà từ đó bạn có được sản phẩm của Microsoft.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2809977 - Xem lại Lần cuối: 02/08/2013 08:42:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013

 • kbinfo kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2809977 KbMtvi
Phản hồi