Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Nhiều tổ chức sự kiện ID 108 thư sau khi bạn áp dụng hàng đầu UAG 2010 SP2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2811061
Triệu chứng
Sau khi bạn áp dụng Microsoft Forefront thống nhất truy cập cổng (UAG) 2010 Service Pack 2 (SP2), bạn có thể thấy rằng nhiều thông báo cảnh báo rằng giống như sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Cảnh báo
ID sự kiện: 108
Nguồn: Microsoft Forefront UAG
Lỗi: Thông tin từ hệ phục vụ LDAP tại địa chỉ IP NN.NN.NN.NN không thể được truy cập. mã lỗi là không hợp lệ DN cú pháp.


Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt các gói bản ghi dịch vụ được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:

2744025 Mô tả của Forefront thống nhất truy cập cổng 2010 Service Pack 3
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2811061 - Xem lại Lần cuối: 02/20/2013 17:04:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 2

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2811061 KbMtvi
Phản hồi