Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể tạo Outlook 2013 liên hệ nhóm khi kết nối với một tài khoản EAS

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2811596
Tóm tắt
Khi bạn sử dụng Microsoft Outlook 2013 để kết nối với một tài khoản Exchange ActiveSync (EAS), bạn không thể tạo các nhóm liên hệ. Ngoài ra, cácNhóm số liên lạc mớinút chọn một không sẵn dùng.
Thông tin thêm
Nhóm liên hệ không được hỗ trợ Exchange ActiveSync (EAS). Outlook 2013 sử dụng EAS để kết nối với @outlook.com, @hotmail.com, @live.com và tài khoản email @msn.com.

Nếu bạn đang nâng cấp từ Outlook 2007 hoặc Outlook 2010, bạn có thể xuất khẩu địa chỉ liên lạc và liên hệ với nhóm của bạn vào một tập tin dữ liệu Outlook (.pst), và sau đó nhập chúng vào một tập tin PST mới vào Outlook năm 2013. Để biết thêm chi tiết về nhập khẩu liên hệ nhóm trong Outlook 2013, số xem theo web site Microsoft Office sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2811596 - Xem lại Lần cuối: 02/04/2013 22:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2013

  • kbmt KB2811596 KbMtvi
Phản hồi