Kết nối với SMB chia sẻ trên máy tính dựa trên Windows 2000 hoặc Windows Server 2003 dựa trên một máy tính có thể không làm việc với một bí danh tên

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:281308
TRIỆU CHỨNG
Khi một khách hàng máy tính kết nối với một máy tính dựa trên Microsoft Windows 2000 hoặc một máy tính dựa trên Microsoft Windows Server 2003 bằng cách sử dụng một bí danh tên, khách hàng có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Hệ thống 52 hiện lỗi.
Tên trùng lặp tồn tại trên mạng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra khi bạn thử kết nối tới hệ phục vụ bằng cách sử dụng một bí danh CNAME được tạo ra trong khu vực DNS. Ví dụ, vấn đề này có thể xảy ra với một lệnh tương tự như mẫu lệnh
lưới xem \\bí danh.tên miền.com
nơi bí danh là một bản ghi CNAME được tạo ra cho các máy chủ trong các tên miền.com khu. Hệ phục vụ không "nghe" vào bí danh, và do đó không phải chấp nhận kết nối đến tên đó.
GIẢI PHÁP

Windows 2000 Server

Để giải quyết vấn đề này, có được và cài đặt Windows 2000 service pack mới nhất và sau đó chỉnh sửa registry.Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không vượt qua vòng loại cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có các thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  02-Jul-2001 22:52 5.0.2195.3804 1,685,632 Ntkrnlmp.exe  02-Jul-2001 22:53 5.0.2195.3804 1,685,312 Ntkrnlpa.exe  02-Jul-2001 22:53 5.0.2195.3804 1,705,984 Ntkrpamp.exe  02-Jul-2001 22:51 5.0.2195.3804 1,663,424 Ntoskrnl.exe  02-Jul-2001 23:44 5.0.2195.3805  237,072 Srv.sys  02-Jul-2001 23:53 5.0.2195.3805   73,488 Srvsvc.dll				

Sau khi bạn cài đặt các hotfix

Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
Ngoài ra, để giải quyết vấn đề này trong Windows 2000 Server, bạn phải làm theo các bước sau:
 1. Tạo bản ghi CNAME cho máy chủ tập tin trên máy chủ DNS thích hợp, nếu bản ghi CNAME chưa được hiện nay.
 2. Áp dụng các hotfix để máy tính mà bản ghi CNAME được tạo ra, không phải là các máy chủ DNS. (Trừ khi các máy chủ DNS và máy chủ tập tin trong câu hỏi là cùng một máy tính, và sau đó tất cả những thay đổi được áp dụng để máy chủ đó.) Hotfix này ảnh hưởng đến các dịch vụ Server LAN Manager và không ảnh hưởng đến chức năng DNS.
 3. Áp dụng thay đổi đăng ký sau đây phục vụ tập tin mà bạn đã cài đặt các hotfix. Để làm như vậy:
  1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
  2. Xác định vị trí và Click vào khóa sau trong registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm giá trị, và sau đó thêm giá trị đăng ký sau đây:
   Giá trị tên: DisableStrictNameChecking
   Kiểu dữ liệu: REG_DWORD
   Sinh: thập phân
   Giá trị: 1
  4. Thoát khỏi Registry Editor.
 4. Khởi động lại máy tính của bạn.

Windows Server 2003

Để giải quyết vấn đề này trong Windows Server 2003, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tạo bản ghi CNAME cho máy chủ tập tin trên máy chủ DNS thích hợp, nếu bản ghi CNAME chưa được hiện nay.
 2. Áp dụng thay đổi đăng ký sau đây để các máy chủ file. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
  1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
  2. Xác định vị trí và Click vào khóa sau trong registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm giá trị, và sau đó thêm giá trị đăng ký sau đây:
   Giá trị tên: DisableStrictNameChecking
   Kiểu dữ liệu: REG_DWORD
   Sinh: thập phân
   Giá trị: 1
  4. Thoát khỏi Registry Editor.
 3. Khởi động lại máy tính của bạn.
Bạn cũng có thể phải đặt SPN (hiệu trưởng dịch vụ tên) cho tên bí danh.

Ví dụ, bạn có thể phải nhập một lệnh tương tự với các lệnh sau đây:
setspn -a host/aliasname targetserver
setspn -a host/aliasname.contoso.com targetserver
Để biết thêm chi tiết, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 3.
THÔNG TIN THÊM
Khóa sổ đăng ký được đề cập trong phần "Giải quyết" được áp dụng chỉ cho SMB 1.0. Giao tiếp qua giao thức SMB2.0, hoặc CIFS (Internet phổ biến hệ thống tập tin), bạn không có để thiết lập khóa sổ đăng ký. SMB 2.0 cho phép cho các chức năng được mô tả trong bài viết này để làm việc mặc định mà không có cấu hình bổ sung. Máy vi tính mà chạy Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, và Windows 7 hỗ trợ cả SMB 1.0 và SMB 2.0. Windows bao gồm một thành phần SMB khách hàng (Client cho Microsoft Windows) và một cấu phần hệ phục vụ SMB (tập tin và máy in chia sẻ cho Microsoft Windows). Theo mặc định, SMB 2.0 là tập tin chia sẻ giao thức được sử dụng khi cả khách hàng và máy chủ hỗ trợ nó.

Phiên bản giao thức SMB để được sử dụng cho các hoạt động tập tin được quyết định trong giai đoạn đàm phán. Windows Vista hoặc sau này khách hàng quảng cáo phục vụ nó hiểu được giao thức SMB 2.0 mới. Nếu máy chủ hiểu SMB 2.0, SMB 2.0 được sử dụng cho giao tiếp. Nếu không, khách hàng và máy chủ sử dụng SMB 1.0. Nếu SMB 1.0 dự kiến sẽ được sử dụng, bạn có thể thiết lập khóa sổ đăng ký được đề cập trong "Nghị quyết" phần trên Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, hoặc Windows 7.

SMB 2.0 được thiết kế lại cho môi trường mạng bao gồm cao không dây, có thể mất mát, time-outs, độ trễ cao, và networkss khác. SMB 2.0 cũng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ tiếp theo của máy chủ tập tin mà bao gồm việc mật mã hóa tệp hệ thống (EFS) trên dây và Offline Files và Folders cải tiến.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại
Hotfix này sửa chữa vấn đề được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đồng thời, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes
kbBaseOS

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 281308 - Xem lại Lần cuối: 08/23/2011 13:01:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB281308 KbMtvi
Phản hồi