Tên va chạm trong Active Directory gây ra sao chép lỗi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:281485
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Thông báo lỗi sau đây có thể được hiển thị khi bạn cố gắng để nhân rộng thay đổi giữa các đối tác bản sao trong công cụ hoạt động thư mục các trang web và dịch vụ:
Lỗi sau xảy ra trong khi cố gắng đồng bộ hóa đồng bộ kiểm soát miền. Bối cảnh đặt tên là trong quá trình đang được gỡ bỏ hoặc chưa được nhân rộng từ hệ phục vụ đã chỉ định.
Bạn cũng có thể thấy sự kiện ID 1226 hoặc 1265 trong sổ ghi sự kiện hệ thống.
NGUYÊN NHÂN
Thông điệp này chỉ ra rằng CrossRef đối tượng xóa hoặc re-creation lại máy tính trong một nhà nước mà tên bối cảnh đặt tên mới có một cuộc xung đột tên.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không vượt qua vòng loại cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có các thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date    Time  Version    Size   File Name  --------------------------------------------------------  3/7/2001  01:11p  5.0.2195.3330 155,408  Ntdsutil.exe  3/7/2001  01:11p  5.0.2195.3330 155,408  Ntdsutil.exe				

Sau khi bạn cài đặt hotfix này, khởi động lại máy tính trong chế độ Khôi phục dịch vụ thư mục, bắt đầu một dấu nhắc lệnh (Cmd.exe) và sau đó gõ dòng sau, cách nhấn ENTER sau mỗi dòng:
c:\ntdsutil
SEM d một
đi sửa chữa
q
Bạn sẽ thấy văn bản đó là tương tự như văn bản mẫu sau để chỉ ra một phục hồi thành công:
c:\ntdsutil
c:\ntdsutil: sem d một
Semantic checker: đi sửa chữa
Bật chế độ Fixup
Khai mạc DIT cơ sở dữ liệu... Đã xong.

Không thể Cập Nhật "datatable" bảng: khóa đã tồn tại.
Không thể lấy "attk589826" cột trong "datatable" bảng: (chú ý) cột là null.
Đã xong.

Mở cơ sở dữ liệu [dòng].....Đã xong.

Nhận được hồ sơ đếm...1744 hồ sơ
Văn bản tóm lược vào đăng nhập tập tin dsdit.dmp.0
Hồ sơ quét: 1700
Xử lý hồ sơ.Đã xong.

Semantic checker: q
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 3.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để có thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861 Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đồng thời, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149 Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để khởi động lại máy tính của bạn trong chế độ Khôi phục dịch vụ thư mục, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
202485 Mô tả của chế độ khởi động an toàn trong Windows 2000
Khi vấn đề được mô tả trong bài viết này xảy ra, bạn có thể xem các mục sau đây trong trường hợp các bản ghi:
Sự kiện loại: cảnh báo
Sự kiện nguồn: NTDS KCC
Sự kiện thể loại: Kiến thức nhất quán Checker
Tổ chức sự kiện ID: 1265
Ngày: ngày 25/7/2000
Thời gian: 11:11:57
Người dùng: N/A
Máy tính: SRV1
Mô tả:
Cố gắng thành lập một liên kết nhân rộng với tham số
Phân vùng: DC = "đứa trẻ
CNF:318498a8-8 c 57-46e3-b226-3693f7719162 ", DC = DOM2, DC = com
Nguồn DSA DN: CN = NTDS
Thiết đặt, CN = SRV2, CN = máy chủ, CN = SITE2, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = trẻ em, DC = DOM1, DC = mạng
Nguồn DSA địa chỉ:
cabc8641-9a94-41 d 9-bf9a-56f43b67006a._msdcs.child.dom1.net
Inter-site giao thông vận tải (nếu có): CN = IP, CN = Inter, trang web
Máy bay vận tải, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = trẻ em, DC = dom1, DC = mạng
đã thất bại với tình trạng sau đây:
Đăng nhập thất bại: Tên trương mục đích không chính xác.
Ghi dữ liệu là mã trạng thái. Thao tác này sẽ thử lại.
Dữ liệu:
0000: 74 05 00 00 t...

Sự kiện loại: thông tin
Sự kiện nguồn: NTDS Replication
Thể loại sự kiện: nhân rộng
Tổ chức sự kiện ID: 1226
Ngày: ngày 11/06/2000
Thời gian: 06:10:32
Người dùng: tất cả mọi người
Máy tính: YOURCOMPUTERNAME
Mô tả:
Đối tượng
CN = YOURCOMPUTERNAME, CN = máy chủ, CN = mặc định đầu tiên-một trang web, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = YOURDOMAINNAMEDC = com (với objectGuid 793c9a19-94ee-4713-b154-9a7f7d81b4a0) đã được thành lậptrên một máy chủ từ xa. Tuy nhiên, tên này đang được sử dụng ở đây bởi đối tượngvới objectGuid 980563ba-c29c-4638-ad40-3d0574c925b0.Các đối tượng với objectGuid 980563ba-c29c-4638-ad40-3d0574c925b0 sẽđược đổi tên thành YOURCOMPUTERNAMECNF:980563ba-c29c-4638-ad40-3d0574c925b0, kể từ khi đối tượng khác tuyên bố cáctên đầu tiên.
Lưu ý rằng các GUIDs liệt kê trong những mục có thể khác nhau.

Bạn có thể sử dụng Ntdsutil để có được thông tin sau đây cho thấy rằng cuộc xung đột trong tên. Hãy tìm những dòng bên dưới "Found 2 domain".

Bằng cách sử dụng Ntdsutil trong khi kết nối với hệ phục vụ 1 trong tên miền gốc liệt kê:
c:\>ntdsutil
ntdsutil: siêu dữ liệu sạch
siêu dữ liệu ngẫu nhiên: các kết nối
kết nối máy chủ: kết nối tới hệ phục vụ servername1
Ràng buộc để servername1...
Kết nối với servername1 sử dụng ủy nhiệm của địa phương đăng nhập người dùng
kết nối máy chủ: bỏ thuốc lá
siêu dữ liệu sạch: s o t
chọn mục tiêu hoạt động: l d
Loài này có 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 - DC = "seconddomain
CNF:9b9fbae4-7ba8-45b3-bb6c-71b94c37779a ", DC = com
chọn mục tiêu hoạt động: chọn vùng 1
Không có trang web hiện tại
Tên miền - DC = "seconddomain
CNF:9b9fbae4-7ba8-45b3-bb6c-71b94c37779a ", DC = com
Không có máy chủ hiện tại
Bằng cách sử dụng Ntdsutil trong khi kết nối với máy chủ 2 trong tên miền ngang liệt kê:
H:\>ntdsutil
ntdsutil: siêu dữ liệu sạch
siêu dữ liệu ngẫu nhiên: các kết nối
kết nối máy chủ: kết nối tới hệ phục vụ servername2
Ràng buộc để servername2...
Kết nối với servername2 sử dụng ủy nhiệm của địa phương đăng nhập người dùng
kết nối máy chủ: bỏ thuốc lá
siêu dữ liệu sạch: s o t
chọn mục tiêu hoạt động: danh sách các tên miền
Loài này có 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 - DC = seconddomain, DC = com
chọn mục tiêu hoạt động: chọn vùng 1
Không có trang web hiện tại
Tên miền - DC = seconddomain, DC = comDescription của chế độ khởi động an toàn trong Windows 2000
Trong ví dụ này, các tên miền gốc cho thấy tên không đúng:
Loài này có 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 - DC = "seconddomain
CNF:9b9fbae4-7ba8-45b3-bb6c-71b94c37779a ", DC = com
Tên miền đồng đẳng cho thấy các thông tin chính xác:
Loài này có 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 - DC = seconddomain, DC = com
chọn mục tiêu hoạt động: chọn vùng 1
kbDirServices

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 281485 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 23:05:15 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbdirservices kbfix kbwin2000presp3fix kbWin2000sp3fix kbmt KB281485 KbMtvi
Phản hồi