Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Điều kiện tiên quyết để cài đặt Internet Explorer 10 trong Windows 7 SP1

Tóm tắt
Khi bạn cài đặt Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2012, chương trình cài đặt cố gắng cài đặt bản cập nhật tiên quyết tự động. Nếu phần này của quá trình cài đặt bị lỗi, Internet Explorer sẽ dừng quá trình cài đặt. Trong trường hợp này, hãy thử một trong các phương pháp sau để giải quyết sự cố.
Phương pháp 1: Đảm bảo không có bản cập nhật nào đang tiến hành hoặc đang chờ khởi động lại hệ thống
Internet Explorer 10 không thể tự động cài đặt bản cập nhật tiên quyết nếu bất kỳ quá trình cài đặt cập nhật nào đang tiến hành hoặc khởi động lại hệ thống đang chờ xử lý. Để kiểm tra xem bạn có quá trình cài đặt bản cập nhật hoặc khởi động lại nào đang diễn ra, hãy làm theo các bước sau:
  1. Mở Pa-nen Điều khiển.
  2. Bấm Hệ thống và Bảo mật.
  3. Bấm Windows Update.
  4. Nếu quá trình cài đặt bản cập nhật đang diễn ra, hãy đợi quá trình cập nhật đó hoàn tất. Nếu tất cả các bản cập nhật đều được cài đặt nhưng khởi động lại hệ thống đang chờ xử lý, hãy khởi động lại máy tính của bạn.
Sau đó, cài đặt lại Internet Explorer 10. Nếu tiến trình cài đặt vẫn không hoạt động, hãy thử Phương pháp 2.
Phương pháp 2: Cài đặt thủ công các bản cập nhật tiên quyết
Mẹo Các bản cập nhật sau có thể yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi cài đặt. Tuy nhiên, bạn có thể bỏ qua an toàn yêu cầu khởi động lại và chỉ cần khởi động lại hệ thống sau khi tất cả các bản cập nhật được cài đặt.

Số KBTiêu đềLiên kết tải xuống
2729094Đã có bản cập nhật cho phông Segoe UI symbol trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói x86Tải xuốngTải xuống gói x64
2731771Hiện có bản cập nhật cung cấp các API mới để chuyển đổi giữa giờ địa phương và Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC) trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói x86Tải xuốngTải xuống gói x64
2533623Tư vấn Bảo mật Microsoft: Tải thư viện không an toàn có thể cho phép thực thi mã từ xaTải xuốngTải xuống gói x86Tải xuốngTải xuống gói x64
2670838Hiện có bản cập nhật nền tảng dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1Tải xuốngTải xuống gói x86Tải xuốngTải xuống gói x64
2786081Internet Explorer 10 không lưu thông tin đăng nhập cho trang web sau khi bạn đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính đang chạy Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1Tải xuốngTải xuống gói x86Tải xuốngTải xuống gói x64
Chú ý Nếu bản cập nhật 2670838 này được gỡ cài đặt, Internet Explorer 10 cũng sẽ tự động được gỡ cài đặt.

Nếu bạn vẫn không thể gỡ cài đặt Internet Explorer 10, hãy xem phần Không thể cài đặt Internet Explorer 10 trong Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1.

internet explorer 10 ie10
Thuộc tính

ID Bài viết: 2818833 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2014 14:08:00 - Bản sửa đổi: 19.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • kbconsumer kbquadrantinstall kbinfo KB2818833
Phản hồi