Sửa đổi thời gian không hiển thị chính xác cho SharePoint trực tuyến danh mục

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2819669
VẤN ĐỀ
Khi bạn xem chỉnhcột trong danh sách SharePoint trực tuyến, danh mục Hiển thị dấu kiểm thời gian như "12:00 giờ sáng," ngay cả khi không có thay đổi được thực hiện thời gian cụ thể. Các điều kiện sau là cũng đúng trong trường hợp này:
  • Trong trang cài đặt chuyên biệt, cài đặt chuyên biệt vùng, ngôn ngữ, ngôn ngữ của bạn được đặt là tiếng Anh (Nam Phi).
  • Trong Trang cài đặt chuyên biệt, cài đặt chuyên biệt vùng, định dạng thời gian, định dạng thời gian được đặt là 12 giờ.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy đặt định dạng thời gian 24 giờ. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Duyệt các web site mà vấn đề tồn tại.
  2. Bấm vào biểu tượng thiết bị để mở menu cài đặt chuyên biệt , và sau đó nhấp vàoweb site cài đặt chuyên biệt.
  3. Trong phần Quản trị web site của trang cài đặt chuyên biệt web site, nhấp vào thiết đặt vùng.
  4. Thay đổi thiết đặt Định dạng thời gian24 giờvà sau đó bấm OK.
Lưu ý Sau khi bạn thực hiện thay đổi cấu hình này, dấu kiểm thời gian sẽ phản ánh thời gian chính xác. Tuy nhiên, nó sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.
THÔNG TIN
Đây là một vấn đề trong SharePoint trực tuyến.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2819669 - Xem lại Lần cuối: 02/04/2015 04:33:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbbug kbnofix kbmt KB2819669 KbMtvi
Phản hồi