Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cập Nhật Rollup 3 cho Microsoft System Center cố vấn: Tháng ba năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2819679
Giới thiệu
Microsoft đã phát hành trên cơ sở khách hàng Cập Nhật Rollup 3 cho Microsoft hệ thống Trung tâm cố vấn. Bản cập nhật này ngày ngày 26 tháng 8 năm 2013. Bài viết này mô tả các thông tin sau về Cập Nhật:
  • Các vấn đề cập nhật sửa chữa
  • Làm thế nào để có được Cập Nhật
  • Điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
  • Cho dù bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
Để biết thêm chi tiết về hệ thống Trung tâm cố vấn, đi đến web site của Microsoft sau đây:

Vấn đề cập nhật Rollup 3 sửa chữa

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề sau:
  • Người dùng Windows Server 2012 không thể chọn tham gia cho Microsoft Updates.
  • Đại lý không ghi sự kiện sau khi nó xác nhận chứng chỉ chạy như tài khoản.
  • Thiết lập không thể phát hiện Windows PowerShell 3.0 ngay cả khi Windows PowerShell 3.0 được cài đặt chuyên biệt.

Làm thế nào để có được Cập Nhật Rollup 3

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Update Catalog:


Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Lưu ý Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được cập nhật mới nhất cho hệ thống Trung tâm cố vấn, đi đến web site của Microsoft sau đây:

Điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 3

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có một phiên bản của hệ thống Trung tâm cố vấn mà xây dựng số là 1911 hoặc một số cao được cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để tải về hệ thống Trung tâm cố vấn, hãy vào web site sau đây:


Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2819679 - Xem lại Lần cuối: 03/26/2013 17:52:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft System Center 2012 Advisor

  • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2819679 KbMtvi
Phản hồi