Làm thế nào để tìm thông tin về Microsoft Jet 4,0 Service Pack 7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:282010
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Vừa phải: Đòi hỏi vĩ mô cơ bản, mã hóa, và khả năng tương tác kỹ năng.

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU
Bài viết này được viết cho Microsoft Jet 4,0 Service Pack 7 (SP7). Máy bay phản lực 4,0 Service Pack 7 không phải là bản cập nhật mới nhất cho máy bay phản lực 4,0 Cơ sở dữ liệu. Các tải cho máy bay phản lực 4,0 Service Pack 7 không còn có sẵn.

Quan trọng Bạn phải cài đặt bản cập nhật mới nhất của máy bay phản lực như là một bước quan trọng hướng tới việc giữ cơ sở dữ liệu máy bay phản lực của bạn trong điều kiện làm việc hàng đầu. Để có thêm thông tin về làm thế nào để có được các mới nhất dịch vụ gói cho các cơ sở dữ liệu phản lực cho hệ điều hành khác và Đối với các thực hành tốt nhất, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
239114Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho cơ sở dữ liệu Microsoft Jet 4,0
303528 Làm thế nào để giữ cho cơ sở dữ liệu máy bay phản lực 4,0 trong điều kiện làm việc hàng đầu
back to the top
THÔNG TIN THÊM

Tác phẩm trong gói dịch vụ máy bay phản lực 4,0 7

Máy bay phản lực 4,0 Service Pack 7 chứa các tập tin sau đây:
  File Name      Version    Size  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561,424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380,957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319,760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1,507,600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348,432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151,824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53,520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241,936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348,432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553,232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258,320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348,432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30,749				
Chú ý Kích thước có thể khác nhau một chút. Kích thước tệp sự phụ thuộc vào các Phiên bản của Windows mà bạn đang chạy. Phiên bản tệp không thay đổi.

back to the top
THAM KHẢO
Máy bay phản lực 4,0 sao nhân bản tệp sau cũng được Cập Nhật khi máy bay phản lực 4,0 Service Pack 7 đã được Cập Nhật:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Nếu bạn có kế hoạch sử dụng Microsoft phản lực nhân rộng Manager, bạn phải cũng tải về và sau đó cài đặt Jet4Repl.exe. Cho thêm thông tin về làm thế nào để có được Jet4Repl.exe, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
321076Phiên bản Cập Nhật của Microsoft phản lực 4,0 Service Pack 8 sao nhân bản tệp có sẵn trong các trung tâm tải về
Để thêm thông tin về vấn đề hiện tại mà có thể được giải quyết bởi phiên bản Cập Nhật của Microsoft Jet, bấm vào đây các con số bài viết để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
239471Máy bay phản lực 4,0 văn bản IISAM cho phép người dùng để nối thêm dòng vào tập tin hệ thống
245676 Hồ sơ mới được chèn vào truy cập cơ sở dữ liệu này không có sẵn ngay lập tức khi reselecting
247140 Bộ nhớ sử dụng trèo lên với nhiều recordsets dưới một phiên máy bay phản lực duy nhất/nối
248907 Gắn tiếp truy vấn trên bảng biểu được liên kết cho biết thêm các giá trị GUID không chính xác
250637 Khắc phục: Máy bay phản lực 4,0 tạo không chính xác tạo bảng báo cáo
251289 Dòng mới trong liên kết với SQL Server bảng đã biến mất hoặc xuất hiện như một bản sao của kỷ lục cuối
254822 Tìm hộp thoại hoặc tìm phương pháp bước tới kỷ lục không chính xác trong liên kết với ODBC bảng
259287 Khắc phục: ODBC lỗi khi bạn sử dụng chức năng vô hướng để chèn dấu thời gian với giá trị phân đoạn
263561 Non-BDE Paradox và dBase ISAM trình điều khiển
264766 Khắc phục: #DELETED lỗi khi chèn bản ghi nhãn CHAR khóa chính
268264 Thời gian chạy lỗi 3433 khi bạn chuyển nhập hoặc xuất chuyển một tập tin văn bản
270704 Rộng lỗi khi bạn truy vấn liên kết bảng
277711 Khắc phục: Cập Nhật của nối kết ODBC bàn nguyên nhân truy cập phạm trong Msjet40.dll
282604 Microsoft phản lực không vượt qua WHERE khoản ODBC dữ liệu nguồn
291162 AutoNumber lĩnh vực bản sao các giá trị trước đây sau khi bạn nhỏ gọn và sửa chữa cơ sở dữ liệu
291529 Kết quả của Mid, bên trái, hoặc chức năng đúng trong truy vấn đề cập đến bản ghi nhớ cột là không chính xác trong truy cập 2002
291541 Bản ghi nhớ lĩnh vực ký tự xuất hiện dưới dạng dấu hỏi trong truy cập 2002
291546 Truy cập sẽ hiển thị #DELETED khi bạn chèn dữ liệu với cùng một giá trị vào một cột chủ chốt không duy nhất của một bàn từ xa
293199 Hiệu suất chậm khi bạn mở các đối tượng trong thiết kế giao diện trong Access chạy trên Microsoft Windows NT 4.0
293657 # Xóa trong một bảng được liên kết có một trường loại UniqueIdentifier
239482 Làm thế nào để cấu hình máy bay phản lực 4,0 để ngăn chặn chức năng không an toàn chạy trong Access 2000 và truy cập 2002
294907 Giống như "String *" tiêu chuẩn là không chính xác trên các lĩnh vực được đánh chỉ mục (bản sao OK) đã ký tự DBCS
297355 Thông báo lỗi "không chính xác cú pháp gần ',' (# 170)" với một dấu phẩy như một thập phân tách
304084 Truy cập quits khi bạn thêm dữ liệu thông qua một truy vấn sau khi bạn nâng cấp lên máy bay phản lực 4,0 Service Pack 5
304431 Bạn nhận được một thông báo lỗi "Không thể đưa bản ghi nhớ, OLE hoặc đối tượng siêu liên kết khi bạn chọn các giá trị duy nhất"
304536 Khắc phục: "Object không hợp lệ hoặc không còn đặt" lỗi với Microsoft Jet
311159 Khắc phục: Chế sử dụng giống như khoản với nhà cung cấp máy bay phản lực OLEDB
319547 Hàng không liên quan trong một subreport hoặc một subform được trả về khi bất động sản Linkmaster hoặc tài sản Linkchild sử dụng các lĩnh vực thập phân
321850 Bạn không thể mở một tập tin một phần bản sao được tạo ra trong định dạng truy cập 2002
322063 Dữ liệu biến đổi dịch vụ (DTS) báo cáo một thực hiện thành công của một gói mặc dù dữ liệu không được chuyển giao
813696 Khắc phục: Tham số truy vấn trên bảng biểu được liên kết trở về không có hồ sơ
814811 LỖI: Bạn nhận được một thông báo lỗi "đĩa hoặc mạng lỗi" khi bạn mở tập tin cơ sở dữ liệu Access 2.0 trong Access 2000 hoặc truy cập 2002
back to the top
dịch vụ Cập Nhật 4 0 INF máy bay phản lực gói 7 7,0 sp bảy SP-7

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 282010 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 23:14:21 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbjet kbdownload kbinfo kbappcompatibility kbfile kbwinxpsp1fix kbmt KB282010 KbMtvi
Phản hồi