Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể nâng cấp Internet Explorer trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Khi bạn cố gắng cài đặt Internet Explorer 10 hoặc 11 trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, thao tác này không thể được hoàn tất thành công. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi. Sự cố này có thể xảy ra vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Để cài đặt thành công Internet Explorer, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý
 • Internet Explorer 10 đi kèm với Windows 8 và Windows Server 2012. Do đó, bạn không phải cài đặt Internet Explorer 10 trên các hệ điều hành đó.
 • Nếu bạn cố gắng cài đặt lại Internet Explorer 10 sau khi đã gỡ cài đặt trình duyệt này gần đây, quá trình cài đặt có thể không hoạt động. Sự cố này có thể xảy ra nếu hệ thống chưa hoàn tất việc xóa tệp thiết lập tạm thời được yêu cầu cho quá trình cài đặt ban đầu. Nếu gần đây bạn đã gỡ cài đặt Internet Explorer 10, chúng tôi khuyên bạn nên đợi 20 phút trước khi cố gắng cài đặt lại trình duyệt này.

Bước 1: Đảm bảo rằng Gói Dịch vụ 1 hoặc gói mới hơn đã được cài đặt

Trong Windows 7 và Windows 2008 R2, Internet Explorer yêu cầu cài đặt Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc gói mới hơn.

Để biết bạn đã cài đặt gói dịch vụ nào hoặc cách cài đặt gói dịch vụ mới nhất, hãy xem Gói Dịch vụ và Trung tâm Cập nhật dành cho Windows 7. Đối với Windows Server 2008 R2, hãy xem Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2.

Xem Yêu cầu hệ thống dành cho Internet Explorer 10 hoặc Yêu cầu hệ thống dành cho Internet Explorer 11 để biết thêm thông tin về các yêu cầu hệ điều hành tối thiểu.
 • Windows 7, 32 bit với SP1 hoặc phiên bản mới hơn
 • Windows 7, 64 bit với SP1 hoặc phiên bản mới hơn
 • Windows Server 2008 R2, 32 bit với SP1 hoặc phiên bản mới hơn
 • Windows Server 2008 R2, 64 bit với SP1 hoặc phiên bản mới hơn

Bước 2: Đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ điều hành tối thiểu

Ngoài cài đặt SP1, bạn nên bảo đảm rằng máy tính đáp ứng được các yêu cầu phần cứng tối thiểu dành cho Internet Explorer 10 hoặc 11. Để biết thêm thông tin, hãy xem Yêu cầu hệ thống tối thiểu dành cho Internet Explorer 10 hoặc Yêu cầu hệ thống dành cho Internet Explorer 11.

Đồng thời, bảo đảm rằng trình điều khiển cạc video của bạn tương thích với Internet Explorer 10. Bạn có thể nhận được mã lỗi 9C57 hoặc 9C59 khi cố gắng cài đặt Internet Explorer 10 bằng trình điều khiển cạc video không tương thích. Để kiểm tra xem trình điều khiển cạc video của bạn có tương thích hay không hoặc để có trình điều khiển tương thích mới nhất, hãy xem Internet Explorer 10 không cài đặt trên một số hệ thống đồ họa kết hợp.

Bước 3: Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt bản cập nhật điều kiện tiên quyết

Cài đặt bản cập nhật điều kiện tiên quyết từ Windows Update

Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Windows Update bằng cách bấm vào nút Bắt đầu . Trong hộp tìm kiếm, nhập Cập nhật, sau đó trong danh sách kết quả, bấmWindows Update.
 2. Trong ngăn điều hướng (ở bên trái), bấm Kiểm tra các bản cập nhật.
 3. Bấm <Số> bản cập nhật quan trọng sẵn có trong cửa sổ Windows Update để kiểm tra xem Internet Explorer 10 hoặc 11 có được liệt kê trong danh sách bản cập nhật sẵn có hay không. Nếu Internet Explorer 10 hoặc 11 nằm trong danh sách, hãy bỏ chọn hộp kiểm để loại trừ mục này trước khi bạn cài đặt các bản cập nhật khác.

  Chú ý Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong quá trình Cập nhật Windows, hãy xem Khắc phục sự cố khi Windows Update không hoạt động.
 4. Khởi động lại máy tính.

Nếu bạn không thể cài đặt các bản cập nhật qua Windows Update, hãy cài đặt chúng theo cách thủ công

Nếu bạn không thể cài đặt thành công các bản cập nhật này từ Windows Update, thì bạn phải cài đặt các bản cập nhật điều kiện tiên quyết theo cách thủ công.

Đối với Internet Explorer 10, hãy xem bản cập nhật điều kiện tiên quyết dành cho Internet Explorer 10 đối với Windows 7 SP1
Đối với Internet Explorer 11, hãy xem Bản cập nhật điều kiện tiên quyết dành cho Internet Explorer 11

Bước 4: Đảm bảo rằng bạn sử dụng phiên bản trình cài đặt đúng

Đề xuất Chúng tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa phần mềm chống gián điệp và phần mềm chống vi-rút trước khi cài đặt Internet Explorer 10. Thao tác này có thể hạ thấp cài đặt bảo mật trên máy tính của bạn. Nếu bạn thực hiện việc này, hãy thực hiện mọi bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ máy tính, rồi kích hoạt lại phần mềm chống gián điệp hoặc phần mềm chống vi-rút sau khi bạn cài đặt Explorer.

Để cài đặt Explorer 10, hãy sử dụng một trong các liên kết sau để tải xuống trình cài đặt Internet Explorer 10 đúng cho phiên bản Windows của bạn. Bạn không biết hệ thống của mình đang chạy phiên bản Windows nào?Chú ý Đồng thời đảm bảo rằng bạn đã chọn trình cài đặt thích hợp cho phiên bản ngôn ngữ của Windows mà bạn đang chạy. Nếu bạn sử dụng phiên bản trình cài đặt bằng tiếng Anh cùng với phiên bản Windows không phải bằng tiếng Anh, quá trình cài đặt sẽ thực hiện bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, chương trình được cài đặt sẽ phù hợp với phiên bản ngôn ngữ của Windows mà bạn đang chạy.
Thông tin thêm
Cài đặt Internet Explorer trong chế độ "khởi động sạch"
Nếu bạn vẫn không thể cài đặt Internet Explorer, hãy thử cài đặt chương trình ở trạng thái "khởi động sạch". Khởi động sạch khởi động Windows bằng cách sử dụng một bộ trình điều khiển tối thiểu và các chương trình khởi động. Điều này có thể giúp giảm xung đột phần mềm trong khi cài đặt. Để thực hiện khởi động sạch trên hệ thống của bạn, hãy xem Cách thực hiện khởi động sạch trong Windows.


internet explorer 10 ie10 Error 9c59
Thuộc tính

ID Bài viết: 2820688 - Xem lại Lần cuối: 05/29/2015 12:07:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbquadrantinstall kbcip kbconsumer kbprodselector KB2820688
Phản hồi