Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bản cập nhật sẵn có cho bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa trong Windows Server 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2821526
Tóm tắt
Bài viết này tóm tắt có hotfix và bản Cập Nhật cho các sự cố có thể xảy ra trong môi trường từ xa màn hình bản ghi dịch vụ cho Windows Server 2012.

Bản cập nhật Windows Server 2008 R2 màn hình bản ghi dịch vụ từ xa, hãy xemKB2601888
Bản cập nhật Windows Server 2012 R2 màn hình bản ghi dịch vụ từ xa, hãy xemKB2933664

Nhiều bản Cập Nhật sau đó trong bài viết này đã được bao gồm trong các thông thường Windows bản cập nhật hàng tháng. Vui lòng chọn các "bản Cập Nhật khuyến nghị"cài đặt chuyên biệt Windows Update để lấy các.

Lưu ý: Nếu bạn tin rằng bạn đang gặp sự cố sau được liệt kê trong bài viết này, cài đặt chuyên biệt hotfix cho vấn đề cụ thể hoặc sử dụng tuỳ chọn bản hàng tháng như đã đề cập trước đó.

Các hotfix và bản Cập Nhật được sắp xếp theo phần khu vực trong môi trường máy tính để bàn từ xa bản ghi dịch vụ 2012 và cũng có thể áp dụng cho Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1 khách hàng máy tính để bàn từ xa.
Thông tin thêm

Bản cập nhật hệ điều hành chung

3044757 Cấu hình thuộc tính không được sao chép vào UPD kí nhập Windows Server 2012

3020396 SysPrep.exe trình sập khi bạn sử dụng công cụ SCVMM để tạo một mẫu máy ảo của một Ảnh Windows Server 2012

3015693 lỗi dừng "0x000000AB" trong máy chủ chạy Windows Server 2012 RDS khi bạn kí xuất khỏi phiên máy để bàn từ xa

2981330 Chức năng WTSQuerySessionInformation API luôn trả về 0 byte WTSIncomingBytes và WTSOutgoingBytes

2954110 Lỗi "Windows không thể lưu tất cả dữ liệu tệp" khi bạn kí xuất khỏi máy chủ máy chủ phiên RD

2903333 bản ghi dịch vụ đầu cuối khách kết nối lỗi 0xC000035B khi bạn sử dụng LmCompatibility

2896328 Bạn phải kí nhập bằng hồ sơ tạm thời phiên máy để bàn từ xa sau một khởi động lại không mong muốn Windows Server 2012

2861935 sao lưu máy ảo không thành công trong triển khai Windows Server 2012 VDI cho phép người dùng cấu hình đĩa

2852483rò bộ nhớ xảy ra trong quá trình Dwm.exe trên máy tính để bàn từ xa đang chạy Windows 8 hoặc Windows Server 2012

2802311 RDP ảo tĩnh kênh không hoạt động và hoạt động trì hoãn trong Windows Server 2012

2797502 Bản Cập Nhật đồ họa đóng băng trên máy chủ chạy Windows Server 2012 RD phiên máy chủ tải nặng


Chuyển hướng thiết bị và in

2967077 Máy in mạng bị xoá bất ngờ trong Windows

2925429 Các công việc in bị mất khi bạn sử dụng bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa máy in chuyển hướng trong Windows Server 2012


mức cấp phép

2989038 Kết nối bị mất khi bạn truy cập vào một máy chủ RD phiên máy chủ bằng cách sử dụng RDP Windows Server 2012

2916846 Không có giấy phép RDS khi bạn kết nối với một nhóm RDS Windows Server 2012

2855919 Quốc gia mới được thêm vào Trình hướng dẫn Máy chủ Hiện hoạt trên máy chủ giấy phép chạy Windows Server

2849342Không thể cài đặt chuyên biệt viên Cal bằng cách sử dụng trình duyệt Web hoặc điện thoại trên máy chủ chạy Windows Server 2012 giấy phép

2845318 ID sự kiện 44 ghi lại khi người dùng từ xa cố gắng kí nhập vào máy chủ Windows Server 2012 dựa trên máy chủ phiên RD


RemoteApp

2982431 Cửa sổ là trống khi bạn chạy một chương trình RemoteApp nằm trên Windows 8 hoặc máy chủ chạy Windows Server 2012

2964832 RemoteApp cửa sổ chương trình bị ẩn trong Windows

2959626 Cải thiện độ tin cậy cho máy chủ phiên máy để bàn từ xa và RemoteApp

2925336 Khoản mục trên menu lối tắt nhấp nháy khi bạn di chuyển con trỏ chuột lên chúng trong RemoteApp trong Windows 8 hoặc Windows Server 2012

2862077 Lỗi khi bạn cố gắng thay đổi thuộc tính của một RemoteApp đã phát hành Windows Server 2012

2862019 Một cửa sổ chính ứng dụng RemoteApp diễn tập sau khi cửa sổ ứng dụng được tối đa trong Windows


RemoteFX

2863663 Trải nghiệm người dùng RemoteFX không được hỗ trợ trên Windows 7 SP1 dựa trên máy ảo được lưu trữ bởi máy tính chạy Windows Server 2012


Mạch ngắt Kết nối Bàn làm việc Từ xa

2799605 Vai trò bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa không thể cùng tồn tại với vai trò AD DS Windows Server 2012


Cổng máy tính để bàn từ xa

2867081 RD cổng dừng xử lý kết nối trong Windows Server 2012


Máy chủ ảo hoá máy tính để bàn từ xa

2896325 RD ảo hóa máy chủ lỗi khi bạn sử dụng lịch vá Cập Nhật một máy tính cá nhân ảo trong Windows Server 2012

2832478 Máy ảo sập hoặc mất nhiều thời gian để hoàn tất quá trình tắt trên máy chủ chạy Windows Server 2012

2795531Bạn không thể kí nhập vào máy ảo đang chạy Windows 8 hoặc Windows Server 2012 trong môi trường VDI

2770440Hiệu suất tầm nhìn thấp khi bạn kích hoạt RemoteFX trong Hyper-V trên máy tính chạy Windows Server 2012 sử dụng bộ xử lý AMD


Remote Desktop Web Access

3069129 Trang trống được hiển thị khi bạn cố gắng truy cập RemoteApps trên một máy chủ chạy Windows RD Web Access

2793072Thông báo lỗi chung khi bạn thay đổi mật khẩu của bạn trên một web site RD Web Access trong Windows Server 2012


bản Cập Nhật được khuyến nghị có hotfix RD RDP RDS bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa máy chủ đầu cuối TS 2012 2008 r2 remoteapp cổng phiên kết nối broker vdi remotefx ảo hóa Máy chủ Web truy cập giấy phép

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2821526 - Xem lại Lần cuối: 01/27/2016 07:44:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

  • kbrd kbtermserv kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2821526 KbMtvi
Phản hồi