Làm thế nào để tìm URL thư cụ thể hoặc chủ đề Yammer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2824020
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách tìm URL thư cụ thể hoặc chủ đề trong Yammer.

QUY TRÌNH
Để tìm URL của một chủ đề cụ thể, sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • Bấm vào dấu kiểm thời gian bên phải của tên người gửi.
  • Clickthe elip (...) ở cuối bài, và sau đó nhấp vàoChế độ xem cuộc hội thoại.

Lựa chọn một trong hai sẽ hướng dẫn bạn tới một trang hiển thị các chủ đề duy nhất. Sau đó, bạn có thể sao chép URL và sử dụng để hướng dẫn đồng nghiệp hội thoại Yammer cụ thể đó.

Lưu ý: Các thông báo và trả lời không có URL duy nhất. URL sẽ luôn chỉ một chuỗi toàn bộ.


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2824020 - 上次审阅时间:04/08/2016 13:53:00 - 修订版本: 5.0

Yammer

  • kbmt KB2824020 KbMtvi
反馈