Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả của SharePoint Server 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2826042
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành một bản Cập Nhật cho Microsoft SharePoint Server 2013. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất cho phiên bản 64-bit của SharePoint Server 2013. Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm cải tiến độ ổn định và hiệu suất.
Giải pháp

Cập nhật thông tin chi tiết

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ Cập Nhật phát hành trước đó.

Làm thế nào để có được và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Tệp sau có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

64-bit

Tải vềTải xuống gói Cập Nhật 64-bit bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Khởi động lại thông tin

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Làm thế nào để xác định xem bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt

Bản cập nhật này chứa các tập tin được liệt kê trong bảng sau.
64-bit
Coreserver-x-none.msp tập tin thông tin
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
256_icdocset.gifkhông áp dụng3,44812 Tháng chín năm 201322:02
256_icvidset.gifkhông áp dụng1,83312 Tháng chín năm 201322:02
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27212 Tháng chín năm 201322:04
Activityinformation.SQLkhông áp dụng7,99412 Tháng chín năm 201322:04
Addgallery.Xapkhông áp dụng400,74014 Tháng chín năm 201315:25
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85612 Tháng chín năm 201322:04
Ajaxtoolkit.Debug.jskhông áp dụng312,09312 Tháng chín năm 201322:02
Alternatecss.aspxkhông áp dụng6.00012 Tháng chín năm 201322:03
Alternatemediaplayer.XAMLkhông áp dụng35,63312 Tháng chín năm 201322:03
Aspctrl.jskhông áp dụng41,39412 Tháng chín năm 201322:03
Auditcustomquery.ascxkhông áp dụng11,15312 Tháng chín năm 201322:02
Auditsettings.ascxkhông áp dụng3,59312 Tháng chín năm 201322:02
Barcodeglobalsettings.ascxkhông áp dụng1,47212 Tháng chín năm 201322:02
Barcodesettings.ascxkhông áp dụng1,39812 Tháng chín năm 201322:02
Bargensettings.ascxkhông áp dụng1,52212 Tháng chín năm 201322:02
Berlin.Masterkhông áp dụng28,61612 Tháng chín năm 201322:03
Big_button.jskhông áp dụng1,98712 Tháng chín năm 201322:03
Bodymenu.jskhông áp dụng70212 Tháng chín năm 201322:03
Button.jskhông áp dụng5,44412 Tháng chín năm 201322:03
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75212 Tháng chín năm 201322:04
Cmicarabicwordbreaker.dll15.0.4454.1000138,33612 Tháng chín năm 201322:01
Cmscore.resxkhông áp dụng100,34912 Tháng chín năm 201322:03
Colorpicker.jskhông áp dụng8,80312 Tháng chín năm 201322:03
Colorpicker_menu.jskhông áp dụng2.94812 Tháng chín năm 201322:03
Colorpickerhsvdialog.jskhông áp dụng23,34512 Tháng chín năm 201322:03
Columnfiltering.ascxkhông áp dụng44212 Tháng chín năm 201322:02
Communitysearchredirector.aspxkhông áp dụng1,03912 Tháng chín năm 201322:03
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63212 Tháng chín năm 201322:04
Constants.SQLkhông áp dụng1,71612 Tháng chín năm 201322:04
Constantspecifiers.SQLkhông áp dụng33,08012 Tháng chín năm 201322:04
Contactuscontroldialog.aspx.jskhông áp dụng6,28112 Tháng chín năm 201322:03
Container.jskhông áp dụng2.01912 Tháng chín năm 201322:03
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82412 Tháng chín năm 201322:04
Contentfollowing.Debug.jskhông áp dụng26,13512 Tháng chín năm 201322:02
Contentfollowing.jskhông áp dụng11,41312 Tháng chín năm 201322:02
ContextMenu.jskhông áp dụng1.25012 Tháng chín năm 201322:03
Control_state.jskhông áp dụng1.542 người12 Tháng chín năm 201322:03
Controlmenu.jskhông áp dụng2,04912 Tháng chín năm 201322:03
Controls.jskhông áp dụng58812 Tháng chín năm 201322:03
Controls.jskhông áp dụng70812 Tháng chín năm 201322:03
Core.Dialogs.jskhông áp dụng22.473 người12 Tháng chín năm 201322:03
Core.jskhông áp dụng82,52212 Tháng chín năm 201322:03
Core.Menus.jskhông áp dụng30612 Tháng chín năm 201322:03
Core.State.jskhông áp dụng2,23812 Tháng chín năm 201322:03
Core.Table.jskhông áp dụng31,91312 Tháng chín năm 201322:03
Core.utils.jskhông áp dụng9,38112 Tháng chín năm 201322:03
Createpage.aspx.jskhông áp dụng4.761 người12 Tháng chín năm 201322:03
Csexport.exe4.0.2450.4943.61612 Tháng chín năm 201322:04
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63212 Tháng chín năm 201322:04
Customcolorpickerdialog.aspx.jskhông áp dụng22,31612 Tháng chín năm 201322:03
Data.jskhông áp dụng4.35312 Tháng chín năm 201322:03
Databasesettings.SQLkhông áp dụng33712 Tháng chín năm 201322:04
Dateutil.jskhông áp dụng4.370 người12 Tháng chín năm 201322:03
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33612 Tháng chín năm 201322:04
Debug.jskhông áp dụng1.48412 Tháng chín năm 201322:03
Default.aspx.jskhông áp dụng64,29812 Tháng chín năm 201322:03
Deleteobject.SQLkhông áp dụng2,45012 Tháng chín năm 201322:04
Discoveryglobalcontrol.ascxkhông áp dụng5174 người12 Tháng chín năm 201322:02
Discoveryproperties.ascxkhông áp dụng7,00612 Tháng chín năm 201322:02
Discoveryquerystatistics.ascxkhông áp dụng3,52912 Tháng chín năm 201322:02
Docpicker.aspx.jskhông áp dụng1.812 người12 Tháng chín năm 201322:03
Docsettemplates.ascxkhông áp dụng1,42512 Tháng chín năm 201322:02
Documentformat.OpenXML.dll2.5.5631.05,812,32811 Tháng chín năm 201304:02
Docxpageconverter.exe15.0.4535.1504826,04812 Tháng chín năm 201322:03
Mô hình Đối tượng Tài liệu.jskhông áp dụng4,81212 Tháng chín năm 201322:03
Draganddrop.jskhông áp dụng19,95412 Tháng chín năm 201322:03
Dropdown.jskhông áp dụng3,74412 Tháng chín năm 201322:03
Dropoffzoneroutingform.ascxkhông áp dụng3,49412 Tháng chín năm 201322:02
Dropsqlpersistenceproviderlogic.SQLkhông áp dụng1.241 người12 Tháng chín năm 201322:04
Dropsqlpersistenceproviderschema.SQLkhông áp dụng66112 Tháng chín năm 201322:04
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29612 Tháng chín năm 201322:04
Ediscoveryquerystatistics.ascxkhông áp dụng1,35612 Tháng chín năm 201322:02
Ediscoverytemplate.ascxkhông áp dụng3.26612 Tháng chín năm 201322:02
Editingmenu.jskhông áp dụng11,04812 Tháng chín năm 201322:03
EditLink.aspxkhông áp dụng20,15012 Tháng chín năm 201322:04
EditLink.aspxkhông áp dụng20,16212 Tháng chín năm 201322:04
En_es.MDLkhông áp dụng258,88212 Tháng chín năm 201322:02
En_ja.MDLkhông áp dụng826,70512 Tháng chín năm 201322:02
Enableservicebroker_storedprocedure.SQLkhông áp dụng57212 Tháng chín năm 201322:04
Es_es.MDLkhông áp dụng265,31812 Tháng chín năm 201322:02
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915.47212 Tháng chín năm 201322:04
Exch2010extension.dll4.0.2450.4915.47212 Tháng chín năm 201322:04
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16012 Tháng chín năm 201322:04
Exp_pdf_server.dll15.0.4535.1503140,98412 Tháng chín năm 201322:02
Exp_xps_server.dll15.0.4535.150377,49612 Tháng chín năm 201322:02
Fastmorph.dll15.0.4454.10002,381,93612 Tháng chín năm 201322:01
Filter_default.jskhông áp dụng21,01412 Tháng chín năm 201322:02
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90412 Tháng chín năm 201322:04
Floatingdivdialog.jskhông áp dụng17,64112 Tháng chín năm 201322:03
Fontsizemenu.jskhông áp dụng56412 Tháng chín năm 201322:03
Fontstylemenu.jskhông áp dụng85712 Tháng chín năm 201322:03
Footerdialog.jskhông áp dụng6,06912 Tháng chín năm 201322:03
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72812 Tháng chín năm 201322:04
GALSync.dll4.0.2450.4964,09612 Tháng chín năm 201322:04
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19212 Tháng chín năm 201322:04
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64012 Tháng chín năm 201322:04
Headerdialog.jskhông áp dụng5,48512 Tháng chín năm 201322:03
Helppopup.jskhông áp dụng6,08012 Tháng chín năm 201322:03
Hierarchychart.Xapkhông áp dụng35,28814 Tháng chín năm 201315:25
Hig_progcircle_loading24.gifkhông áp dụng87813-Sep-201309:06
Hostcontrollerservice.exe15.0.4521.100032,48012 Tháng chín năm 201322:02
Htmlcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng8,80512 Tháng chín năm 201322:03
Htmlutil.dll15.0.4535.15042,613,44012 Tháng chín năm 201322:02
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79212 Tháng chín năm 201322:04
Igxserver.dll15.0.4535.150710,215,07212 Tháng chín năm 201322:02
Imagemenu.jskhông áp dụng2.610 người12 Tháng chín năm 201322:03
Imagepicker.aspx.jskhông áp dụng29,92212 Tháng chín năm 201322:03
Imagepropdialog.aspx.jskhông áp dụng4,65512 Tháng chín năm 201322:03
Imageuploadcommon.jskhông áp dụng9,50512 Tháng chín năm 201322:03
Imageuploaderdialog.jskhông áp dụng20,03712 Tháng chín năm 201322:03
Imageuploaderusage.jskhông áp dụng1,79212 Tháng chín năm 201322:03
Io.jskhông áp dụng4,41612 Tháng chín năm 201322:03
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56812 Tháng chín năm 201322:04
Item_commonitem_body.htmlkhông áp dụng7,33012 Tháng chín năm 201322:03
Item_commonitem_body.jskhông áp dụng8,74212 Tháng chín năm 201322:02
Item_default_hoverpanel.jskhông áp dụng4,22212 Tháng chín năm 201322:02
Item_pdf.jskhông áp dụng4,10212 Tháng chín năm 201322:02
Item_site.jskhông áp dụng4,54412 Tháng chín năm 201322:02
Item_site_hoverpanel.htmlkhông áp dụng6,05212 Tháng chín năm 201322:03
Item_site_hoverpanel.jskhông áp dụng7,49112 Tháng chín năm 201322:02
Item_webpage_hoverpanel.htmlkhông áp dụng5,08712 Tháng chín năm 201322:03
Item_webpage_hoverpanel.jskhông áp dụng6,51712 Tháng chín năm 201322:02
Item_word.jskhông áp dụng4.157 người12 Tháng chín năm 201322:02
Ja_ja.MDLkhông áp dụng997,88312 Tháng chín năm 201322:02
Ja_res.dictkhông áp dụng1,797,42712 Tháng chín năm 201322:02
JS.jskhông áp dụng2,57312 Tháng chín năm 201322:03
Korwbrkr.dll15.0.4454.1000222,32012 Tháng chín năm 201322:01
Korwbrkr.dll15.0.4454.1000222,32012 Tháng chín năm 201322:01
Labelsettings.ascxkhông áp dụng9,24512 Tháng chín năm 201322:02
Laed.dll15.0.4490.1000139,87212 Tháng chín năm 201322:01
Layouts.jskhông áp dụng3,47512 Tháng chín năm 201322:03
Linkdialog.aspx.jskhông áp dụng17,40212 Tháng chín năm 201322:03
Lmtcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng6,91612 Tháng chín năm 201322:03
Locationcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng18,84112 Tháng chín năm 201322:03
Logging.dll4.0.2450.4918,52812 Tháng chín năm 201322:04
Lyon.Masterkhông áp dụng28,57512 Tháng chín năm 201322:03
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23212 Tháng chín năm 201322:04
Maexport.exe4.0.2450.4923,64812 Tháng chín năm 201322:04
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75212 Tháng chín năm 201322:04
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37612 Tháng chín năm 201322:04
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85612 Tháng chín năm 201322:04
Managementpolicyrule.Moss.SQLkhông áp dụng203,05512 Tháng chín năm 201322:04
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62412 Tháng chín năm 201322:04
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83212 Tháng chín năm 201322:04
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59212 Tháng chín năm 201322:04
MediaPlayer.Xapkhông áp dụng42,33814 Tháng chín năm 201315:25
Membership.Moss.SQLkhông áp dụng181,34612 Tháng chín năm 201322:04
Menupane.jskhông áp dụng9205 người12 Tháng chín năm 201322:03
Menus.jskhông áp dụng25.023 người12 Tháng chín năm 201322:03
Mergecelldialog.aspx.jskhông áp dụng76212 Tháng chín năm 201322:03
Metadatanavkeyfilters.ascxkhông áp dụng4,64612 Tháng chín năm 201322:02
Metadatanavtree.ascxkhông áp dụng2.685 người12 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll15.0.4490.100040,54412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.bestbetproviderflow.dll15.0.4490.100020,57612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.analysisengine.Engine.dll15.0.4448.1000342,64012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Ceres.analysisengine.Operators.dll15.0.4448.100083,05612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.common.Concurrent.dll15.0.4490.100014,94412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.common.constants.dll15.0.4490.100013,40812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.common.iobuffer.dll15.0.4490.100034,41612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.common.Tools.sandbox.dll15.0.4490.100088,67212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.common.Tools.sandbox.sandboxlauncher.dll15.0.4490.100019,56812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.common.utils.dll15.0.4490.1000245,87212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.common.wcfutils.dll15.0.4490.100036,46412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.admin.dll15.0.4490.100012,38412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.aliaslookup.dll15.0.4490.100049,76012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.annotationprimitives.dll15.0.4490.100030,30412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.Bundles.dll15.0.4490.100039,52012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.Cmdlets.dll15.0.4490.100035,42412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.component.dll15.0.4490.1000285,28012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.componentclient.exe15.0.4490.100065,64812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll15.0.4490.100048,24012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.Fields.dll15.0.4490.100041,56812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.liveevaluators.dll15.0.4490.100058,46412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.nlpevaluators.dll15.0.4490.1000280,68812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.nlpoperators.dll15.0.4490.1000148,57612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.Operators.BUILTIN.dll15.0.4490.1000328,30412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.Operators.dll15.0.4490.100036,44812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.component.dll15.0.4490.100053,85612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll15.0.4490.100088,16012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.Operators.dll15.0.4490.100076,89612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.BUILTIN.dll15.0.4490.1000710,76812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.dll15.0.4490.100078,94412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.Mars.dll15.0.4490.100061,02412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.Properties.dll15.0.4490.100014,96012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.recordcache.dll15.0.4490.100016,48012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.recordtype.dll15.0.4490.100012,89612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.Repository.dll15.0.4490.1000100,44812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.Services.dll15.0.4490.100098,92812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.submittercomponent.dll15.0.4490.1000118,36812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.types.dll15.0.4490.100017.008 người12 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.contentengine.util.dll15.0.4490.1000111,72812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.admin.dll15.0.4490.100017,50412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.adminservice.dll15.0.4521.100078,01612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.clustering.dll15.0.4490.100058,97612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.configuration.dll15.0.4490.100054,38412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.configuration.dll15.0.4490.100054,38412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Constellation.dll15.0.4490.100062,04812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Deployment.dll15.0.4490.100050,80012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.eventhistory.dll15.0.4490.100029.80812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Framework.dll15.0.4490.1000144,48012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.hostcontroller.dll15.0.4490.100036,46412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.internalservices.dll15.0.4490.100076,89612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.logging.dll15.0.4490.100038,51212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Management.dll15.0.4490.100047,71212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Node.dll15.0.4490.1000149,10412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.package.dll15.0.4490.100082,52812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.remoting.dll15.0.4490.100078,94412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Services.dll15.0.4490.1000141,93612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Storage.dll15.0.4490.100078,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.systemmanager.dll15.0.4490.100093,79212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.client.dll15.0.4490.100027,74412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.Cmdlets.dll15.0.4490.100048,24012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.systemcontroller.dll15.0.4490.100038,00012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.Transport.dll15.0.4490.100047,71212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.CoreServices.utils.dll15.0.4490.100041,56812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Diagnostics.dll15.0.4525.1000893,63212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Diagnostics.Native.dll15.0.4535.1504460,48012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Diagnostics.SharePoint.dll15.0.4514.100028,35212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll15.0.4490.100030,32012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.JPEG.dll15.0.4490.1000135,26412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.Metro.dll15.0.4490.100033,88812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll15.0.4490.1000125,02412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.Filter.dll15.0.4490.1000131,69612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll15.0.4490.100018,01612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.html.dll15.0.4490.10001,158,25612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.JPEG.dll15.0.4490.100018,03212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.PDF.dll15.0.4490.10004,188,76812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll15.0.4490.100016,48012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll15.0.4490.1000116,84812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.SimpleXML.dll15.0.4490.100022,12812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.client.dll15.0.4490.100028,25612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.common.dll15.0.4490.100020,06412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.Core.dll15.0.4490.1000161,37612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.formatdetector.dll15.0.4490.1000109,15212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.formathandler.dll15.0.4490.100039,02412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.datamodel.dll15.0.4490.1000122,99212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.datamodel.types.dll15.0.4490.100073,82412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.Engine.dll15.0.4490.1000256,09612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.Engine.wcftransport.dll15.0.4490.100024,68812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.BUILTIN.dll15.0.4490.1000116,84812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.Core.dll15.0.4490.100048,22412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.dll15.0.4490.1000281,20012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.parsing.dll15.0.4490.100063,60012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.processing.BUILTIN.dll15.0.4490.1000140,40012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.processing.dll15.0.4490.1000187,50412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.Evaluation.Services.dll15.0.4490.100072,28812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.External.contentapi.dll15.0.4490.1000159,34412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.External.contentapi.dll15.0.4490.1000159,34412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Cmdlets.dll15.0.4490.100025,71212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Controller.dll15.0.4490.100058,99212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.hostcontroller.logging.dll15.0.4490.100027,74412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Repository.dll15.0.4490.100070,76812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcfclient.dll15.0.4490.100015,45612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcfserver.dll15.0.4490.100044,14412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcftypes.dll15.0.4490.100025,71212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.component.dll15.0.4490.1000150,64012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.datamodel.Fields.dll15.0.4490.100016.992 người12 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.datamodel.types.dll15.0.4490.100014,96012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.Operators.BUILTIN.dll15.0.4490.100040,56012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.Operators.dll15.0.4490.100013,40812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.processing.BUILTIN.dll15.0.4490.1000250,48012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.Services.dll15.0.4490.100052,84812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.Cmdlets.dll15.0.4490.100020,59212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.processingengineapi.dll15.0.4490.100015.96812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.processingengineapi.dll15.0.4490.100015.96812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.annotationstore.dll15.0.4490.1000129,12012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.automata.dll15.0.4490.100065,13612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.Diagnostics.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.dictionaries.dll15.0.4490.100067,69612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll15.0.4490.100040,03212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.ESE.interop.dll15.0.4490.1000168,54412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.indextokenizer.dll15.0.4490.100028,25612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll15.0.4490.100024,68812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll15.0.4490.100036,46412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll15.0.4490.100028,25612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.regularexpressions.dll15.0.4490.1000171,12012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.richfields.dll15.0.4490.100093,29612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.richtypes.dll15.0.4490.100078,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.stringdistance.dll15.0.4490.100018,03212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.Transformers.dll15.0.4490.1000161,37612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.nlpbase.wordbreaker.dll15.0.4525.1000106,68812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchanalytics.Analytics.dll15.0.4508.1000212,14412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Ceres.searchanalytics.Operators.dll15.0.4454.1000158,32012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.admin.dll15.0.4490.100073,31212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.Cheetah.dll15.0.4490.100015.47212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll15.0.4490.100048,73612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll15.0.4490.100079,45612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.Cmdlets.dll15.0.4490.100041.05612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.contentrouter.dll15.0.4490.100042,59212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll15.0.4490.100054,88012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.documentmodel.dll15.0.4490.100021,60012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.fastserver.Managed.dll15.0.4535.150118,655,42412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.fastservermessages.dll15.0.4490.1000100,96012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.filetransfer.dll15.0.4490.100040,54412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.generationcontroller.dll15.0.4490.1000109,16812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.indexcontroller.dll15.0.4490.1000178,27212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll15.0.4490.100057,96812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll15.0.4512.100094,91212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.Journal.dll15.0.4490.1000190,06412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.journalreceiver.dll15.0.4490.100040,03212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.journalshipper.dll15.0.4490.100060.00012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll15.0.4490.1000231,52012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll15.0.4490.100032,35212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.Schema.schemacatalog.dll15.0.4490.100048,22412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.Schema.schemacatalogproxy.dll15.0.4490.100018,52812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.Search.dll15.0.4490.100042,60812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.seeding.dll15.0.4490.100076,89612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.Services.dll15.0.4490.1000127,08812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.storagecleaner.dll15.0.4490.100022,62412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.Tango.dll15.0.4490.10007,536,73612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.searchcore.utils.dll15.0.4490.100089,18412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Ceres.usageanalytics.Analysis.dll15.0.4448.1000198,75212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.clientresourceview.Extractor.dll15.0.4490.100012,89612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll15.0.4490.100026,20812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.clientresourceview.parser.dll15.0.4490.100012,89612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll15.0.4490.100013,40812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll15.0.4490.100013,40812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll15.0.4490.100026,72012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.contentalignmentflow.dll15.0.4490.100026,20812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll15.0.4490.100013,92012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll15.0.4490.100017,50412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll15.0.4490.100014,96012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll15.0.4490.100013,92012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll15.0.4490.100014,96012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerflow.dll15.0.4490.100057,45612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll15.0.4490.100013,93612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll15.0.4490.100014,44812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll15.0.4490.100013,92012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll15.0.4490.100016.992 người12 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll15.0.4490.100027,23212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll15.0.4490.100019,04012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll15.0.4490.100014,44812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll15.0.4490.100015.96812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.customdictionarydeployment.dll15.0.4490.100020,06412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.customentityextractionsubflow.dll15.0.4490.1000106,08012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll15.0.4490.100015.96812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll15.0.4490.100015,98412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Database.typemap.dll15.0.4490.100015,45612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.directoryservices.MetadirectoryServices.config.dll4.0.2450.4960,10412 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.docparsing.dll15.0.4490.100029,28012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.docparsingsubflow.dll15.0.4490.100028,78412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll15.0.4490.100019,56812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.fsut.dll15.0.4490.1000112,24012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll4.0.2450.4931,42412 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04012 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86412 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86412 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll4.0.0.011,16812 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56812 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.langencid.dll15.0.4490.100012.40012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll15.0.4490.100012,91212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll15.0.4490.100040,54412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.metadataextractorsubflow.dll15.0.4490.100015,45612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4914,48012 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.MetadirectoryServices.host.dll4.0.0.012,44012 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4984,63212 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27212 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll15.0.4511.1000568,51212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.documentmanagement.dll15.0.4493.1000487,00812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.documentmanagement.dll15.0.4493.1000487,00812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.htmltrans.Launcher.util.dll15.0.4454.100024,17612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.IRM.formprotector.dll15.0.4454.1000149,64012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.IRM.msoprotector.dll15.0.4454.100047,75212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.IRM.ofcprotector.dll15.0.4454.100041,58412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.IRM.pdfprotector.dll15.0.4454.100024,68812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.IRM.pdfprotectorlib.dll15.0.4535.10001,133,28812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.OFC.dll15.0.0.034.984 người12 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Office.Policy.dll15.0.4525.10001,150,12812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Policy.dll15.0.4525.10001,150,12812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Policy.Pages.dll15.0.4512.1000319,67212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.securestoreservice.dll15.0.4454.1000403,04812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000194,24012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.conversion.Storage.dll15.0.4519.100057,53612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4525.10002,672,30413-Sep-201309:06
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4525.10002,672,30413-Sep-201309:06
Microsoft.Office.Server.dll-format.ps1xmlkhông áp dụng12,66412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll15.0.4454.1000155,24012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Intl.dll15.0.4454.1000264,31212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4535.1504786,62412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll15.0.4535.1504878,27212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.sandbox.dll15.0.4519.1000176,84812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.Administration.mssitlb.dllkhông áp dụng90,79212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.Applications.dll15.0.4531.1000225,98412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.Applications.dll15.0.4531.1000225,98412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.clickpredict.dll15.0.4531.1000199,36012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll15.0.4531.10001,546,94412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll15.0.4531.10001,546,94412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.dll15.0.4531.100015,360,70412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.dll15.0.4531.100015,360,70412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.ETw.dll15.0.4521.10001,232,06412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.exchangeadapter.dll15.0.4531.100080,06412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.exchangeadapter.dll15.0.4531.100080,06412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.dll15.0.4531.1000956,12012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.Native.dll15.0.4531.1000499,39212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.PowerShell.dll15.0.4531.1000286,91212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.query.dll15.0.4531.1000834,75212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.Search.remotesharepoint.dll15.0.4531.100039,10412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.9.4535.1501778,97612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4535.15013,128,00812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4535.15013,128,00812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll-format.ps1xmlkhông áp dụng14,81212 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll15.0.4460.1000248,98412 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.Office.Server.workmanagement.datamodel.dll15.0.4466.1000140,92012 Tháng chín năm 201322:03
Microsoft.Office.Server.workmanagement.dll15.0.4510.1000691,38412 Tháng chín năm 201322:03
Microsoft.Office.Server.workmanagement.UI.dll15.0.4454.1000131,19212 Tháng chín năm 201322:03
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll15.0.4502.1000278,21612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.web.common.dll15.0.4527.10002,547,93613-Sep-201309:06
Microsoft.Office.web.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000193,72812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Office.web.conversion.Storage.dll15.0.4519.100057,53612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Office.web.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.Office.web.environment.officeserver.dll15.0.4525.1000219,87212 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.web.sandbox.dll15.0.4519.1000176,84812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.Workflow.Actions.dll15.0.4511.1000144,08012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Office.workflowsoap.dll15.0.4448.100053,84812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll15.0.4490.100019,04012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.opensearchproviderflow.dll15.0.4490.100021,08812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100014,43212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll15.0.4490.100015,98412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll15.0.4490.100013,93612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll15.0.4490.100015.47212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll15.0.4490.100016.992 người12 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll15.0.4490.100014,96012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll15.0.4490.100019,04012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.peoplesearchflow.dll15.0.4490.100020,59212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll15.0.4490.100014,94412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll15.0.4490.100019,04012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.productivitysearchflow.dll15.0.4490.100021,60012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll15.0.4490.100019,55212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll15.0.4490.100020,08012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll15.0.4490.100012,89612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.recommendationsproperties.dll15.0.4490.100012,38412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.remotesharepointflow.dll15.0.4490.100018,01612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84812 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84812 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58412 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4951,91212 Tháng chín năm 201322:04
Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100014,96012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll15.0.4490.100016.992 người12 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll15.0.4490.100018,03212 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.searchauthorityinputflow.dll15.0.4490.100013,92012 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll15.0.4490.100020,06412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.searchdemotedinputflow.dll15.0.4490.100013,93612 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll15.0.4490.100018,54412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00012 Tháng chín năm 201321:18
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00012 Tháng chín năm 201321:18
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.Phone.dll15.0.4454.1000144,00812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.Silverlight.dll15.0.4454.1000144.00012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.SharePoint.CMIS.bindings.dll15.0.4454.1000154,20812 Tháng chín năm 201322:03
Microsoft.SharePoint.CMIS.Core.dll15.0.4448.1000225,39212 Tháng chín năm 201322:03
Microsoft.SharePoint.Portal.dll15.0.4535.15016,047,41612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.SharePoint.Portal.dll15.0.4535.15016,047,41612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.SharePoint.Portal.Intl.dll15.0.4511.10001,250,52812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.SharePoint.Portal.Upgrade.dll15.0.4525.1000196,29612 Tháng chín năm 201322:03
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll15.0.4535.10004,841,66412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll15.0.4535.10004,841,66412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.SharePoint.SPX.dll15.0.4454.1000163,42412 Tháng chín năm 201322:03
Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.dll15.0.4509.1000125,67212 Tháng chín năm 201322:03
Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.dll15.0.4509.1000125,67212 Tháng chín năm 201322:03
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll15.0.4525.10001,337,52812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll15.0.4525.10001,337,52812 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll15.0.4490.100022,62412 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll15.0.4481.100024,630,36812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoft.thesaurusdeployment.dll15.0.4490.100019,04012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100019,05612 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll15.0.4490.100014,96012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll15.0.4490.100023,64812 Tháng chín năm 201322:01
Microsoftajax.jskhông áp dụng99,35812 Tháng chín năm 201322:03
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65612 Tháng chín năm 201322:04
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05612 Tháng chín năm 201322:04
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11212 Tháng chín năm 201322:04
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39212 Tháng chín năm 201322:04
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52012 Tháng chín năm 201322:04
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12812 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01612 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18412 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22412 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02412 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16812 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82412 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33612 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785.848 người12 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38412 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89612 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45612 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96812 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06412 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57612 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08812 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64812 Tháng chín năm 201322:04
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77612 Tháng chín năm 201322:04
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69612 Tháng chín năm 201322:04
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57612 Tháng chín năm 201322:04
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50412 Tháng chín năm 201322:04
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61612 Tháng chín năm 201322:04
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86412 Tháng chín năm 201322:04
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48812 Tháng chín năm 201322:04
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12812 Tháng chín năm 201322:04
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96012 Tháng chín năm 201322:04
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52812 Tháng chín năm 201322:04
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27212 Tháng chín năm 201322:04
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00812 Tháng chín năm 201322:04
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62412 Tháng chín năm 201322:04
Msdym7.dll15.0.4535.1504948,90412 Tháng chín năm 201322:01
Msdym7.Lex15.0.4525.1000417,28012 Tháng chín năm 201322:01
Msgfilt.dll.x6415.0.4454.100040,04012 Tháng chín năm 201322:01
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98412 Tháng chín năm 201322:02
Mshy3hu.Lexkhông áp dụng933,57912 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7bg.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7ct.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7cz.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7da.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7el.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7en.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7es.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7et.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7eu.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7fi.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7fr.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7ge.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7gl.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7hr.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7it.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7lt.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7lv.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7nb.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7nl.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7no.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7pb.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7pl.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7pt.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7ro.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7ru.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7sk.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7sl.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7srm.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7sro.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7sw.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7tr.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Mshy7uk.dll15.0.4535.1504225,48812 Tháng chín năm 201322:02
Msores.dll15.0.4535.150766,764,48012 Tháng chín năm 201322:01
Msoserver.dll15.0.4535.150724,958,65612 Tháng chín năm 201322:02
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28812 Tháng chín năm 201322:01
Msscpi.dll15.0.4535.1504563,39212 Tháng chín năm 201322:02
Mssdmn.exe15.0.4535.1504745,15212 Tháng chín năm 201322:02
Mssearch.exe15.0.4535.1504523,97612 Tháng chín năm 201322:02
Msslad.dll15.0.4535.1504435,39212 Tháng chín năm 201322:02
Msspell7.dll15.0.4535.1504916,16812 Tháng chín năm 201322:02
Mssph.dll15.0.4535.15041,359,55212 Tháng chín năm 201322:02
Mssrch.dll15.0.4535.15043,130,04812 Tháng chín năm 201322:02
Mstr4tsc.dll15.0.4535.1000109,24012 Tháng chín năm 201322:02
Mswb7.dll15.0.4535.1504396,00012 Tháng chín năm 201322:01
Mswb70011.dll15.0.4535.15041,067,74412 Tháng chín năm 201322:01
Mswb7001e.dll15.0.4535.15041,067,74412 Tháng chín năm 201322:01
Mswb70404.dll15.0.4535.15041,067,74412 Tháng chín năm 201322:01
Mswb70804.dll15.0.4535.15041,067,74412 Tháng chín năm 201322:01
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50412 Tháng chín năm 201322:04
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96012 Tháng chín năm 201322:04
Mysiterecommendations.Debug.jskhông áp dụng51,22812 Tháng chín năm 201322:02
Mysiterecommendations.jskhông áp dụng26,55912 Tháng chín năm 201322:02
Navigation.aspx.jskhông áp dụng8,38112 Tháng chín năm 201322:03
Newtabledialog.aspx.jskhông áp dụng10,02312 Tháng chín năm 201322:03
Nl7data0011.dll15.0.4454.10007,868,05612 Tháng chín năm 201322:01
Nl7data001e.dll15.0.4454.10001,048,22412 Tháng chín năm 201322:01
Nl7data0404.dll15.0.4454.10002,571,94412 Tháng chín năm 201322:01
Nl7data0804.dll15.0.4454.10003,680,42412 Tháng chín năm 201322:01
Nl7models0007.dll15.0.4493.10006,447,76012 Tháng chín năm 201322:01
Nl7models0009.dll15.0.4531.10005,799,67212 Tháng chín năm 201322:01
Nl7models000a.dll15.0.4481.10006,184,61612 Tháng chín năm 201322:01
Nl7models000c.dll15.0.4481.10005,667,98412 Tháng chín năm 201322:01
Nlhtml.dll_0002.x6415.0.4454.1000187,47212 Tháng chín năm 201322:01
Noderunner.exe15.0.4490.100042,11212 Tháng chín năm 201322:01
Noderunner.exe.configkhông áp dụng4,54712 Tháng chín năm 201322:02
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46412 Tháng chín năm 201322:04
Noteswebservice.dll.Oss.x8615.0.4535.1504990,91212 Tháng chín năm 201322:02
Ntma.dll4.0.2450.4955,89612 Tháng chín năm 201322:04
Oartodfserver.dll15.0.4535.15043,830,96012 Tháng chín năm 201322:02
Oartserver.dll15.0.4535.150721,434,55212 Tháng chín năm 201322:02
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91212 Tháng chín năm 201322:04
Objects_indexes.unfiltered.SQLkhông áp dụng1.05512 Tháng chín năm 201322:04
Objects_storedprocedures.Moss.SQLkhông áp dụng386,44912 Tháng chín năm 201322:04
Objects_tables.SQLkhông áp dụng48,47412 Tháng chín năm 201322:04
Objects_views.SQLkhông áp dụng21,21912 Tháng chín năm 201322:04
Objectschema_storedprocedures.SQLkhông áp dụng77,71012 Tháng chín năm 201322:04
Objectschemaconfigpopulate.SQLkhông áp dụng110,84712 Tháng chín năm 201322:04
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46412 Tháng chín năm 201322:04
Odffilt.dll.x6415.0.4535.1504963,80012 Tháng chín năm 201322:01
Offfilt.dll_0002.x6415.0.4454.1000326,22412 Tháng chín năm 201322:01
Offfiltx.dll.x6415.0.4535.15041,179,35212 Tháng chín năm 201322:01
Office.ODF15.0.4535.10004,993,70412 Tháng chín năm 201322:01
Offxml.dll15.0.4535.1000184,50412 Tháng chín năm 201322:01
Oldialog.jskhông áp dụng41,42612 Tháng chín năm 201322:03
Onifiltr.dll.x6415.0.4535.15042,159,28812 Tháng chín năm 201322:01
Operations.dll4.0.2450.4976,39212 Tháng chín năm 201322:04
Osafehtm.dll15.0.4527.1000274,10412 Tháng chín năm 201322:02
Osrv.resxkhông áp dụng8,76512 Tháng chín năm 201322:02
Page_model.jskhông áp dụng51,12712 Tháng chín năm 201322:03
Pagebgimagedialog.aspx.jskhông áp dụng2.18112 Tháng chín năm 201322:03
Pageproperties.aspx.jskhông áp dụng4,41012 Tháng chín năm 201322:03
Pagetemplateproperties.aspx.jskhông áp dụng2,02212 Tháng chín năm 201322:03
Pagingcontrol.jskhông áp dụng7,72012 Tháng chín năm 201322:03
Parserserver.exe15.0.4490.100026,72012 Tháng chín năm 201322:01
Paypalcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng7,61612 Tháng chín năm 201322:03
Photoupload.jskhông áp dụng2,57312 Tháng chín năm 201322:03
Portaluiconfigurations.SQLkhông áp dụng24.857 người12 Tháng chín năm 201322:04
Preview.dll4.0.2450.49318,04812 Tháng chín năm 201322:04
Prm0006.bin15.0.4525.100017,183,74412 Tháng chín năm 201322:01
Prm0007.bin15.0.4493.100021,359,10412 Tháng chín năm 201322:01
Prm0009.bin15.0.4531.100010,297,85612 Tháng chín năm 201322:01
Prm000a.bin15.0.4481.100013,657,08812 Tháng chín năm 201322:01
Prm000c.bin15.0.4481.100012,451,32812 Tháng chín năm 201322:01
Profilebrowserscriptres.resxkhông áp dụng49,60612 Tháng chín năm 201322:04
Profilesrp.SQLkhông áp dụng1,187,12512 Tháng chín năm 201322:04
Profilup.SQLkhông áp dụng841,46412 Tháng chín năm 201322:04
Profmngr.aspxkhông áp dụng3.38312 Tháng chín năm 201322:04
Profmngr.aspxkhông áp dụng3,39512 Tháng chín năm 201322:04
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36812 Tháng chín năm 201322:04
Pubfilt.dll.x6415.0.4454.100037,97612 Tháng chín năm 201322:01
Query.dll15.0.4535.1504377,02412 Tháng chín năm 201322:02
Queryprocessingcomponentkhông áp dụng5,21612 Tháng chín năm 201322:02
Ratings.jskhông áp dụng18.388 người12 Tháng chín năm 201322:03
Recordsribbon.ascxkhông áp dụng36612 Tháng chín năm 201322:02
Removeworkflowdefinitionsandinstances.SQLkhông áp dụng5,17712 Tháng chín năm 201322:04
Resource.jskhông áp dụng3,72312 Tháng chín năm 201322:03
Retentionsettings.ascxkhông áp dụng10.993 người12 Tháng chín năm 201322:02
Riched20.dll15.0.4535.15022,230,95212 Tháng chín năm 201322:01
Richtextarea.jskhông áp dụng10,71712 Tháng chín năm 201322:03
Rightrule.SQLkhông áp dụng1.33212 Tháng chín năm 201322:04
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71212 Tháng chín năm 201322:04
Saext.dll15.0.4454.1000303,21612 Tháng chín năm 201322:01
Schemacollections.SQLkhông áp dụng11.710 người12 Tháng chín năm 201322:04
Search.analyticsrecommendation.Debug.jskhông áp dụng16,29012 Tháng chín năm 201322:02
Search.analyticsrecommendation.jskhông áp dụng8,56312 Tháng chín năm 201322:02
Search.clientcontrols.Debug.jskhông áp dụng352,72512 Tháng chín năm 201322:02
Search.clientcontrols.jskhông áp dụng191,05412 Tháng chín năm 201322:02
Search.configuration.Debug.jskhông áp dụng207,12712 Tháng chín năm 201322:02
Search.facetednavigationtab.Debug.jskhông áp dụng46,81212 Tháng chín năm 201322:02
Search.refinementconfiguration.Debug.jskhông áp dụng15,44212 Tháng chín năm 201322:02
Search.refinementconfigurationdialog.Debug.jskhông áp dụng119,74812 Tháng chín năm 201322:02
Search.taxonomyrefinement.Debug.jskhông áp dụng8,60412 Tháng chín năm 201322:02
Searchscopes.SQLkhông áp dụng58,96712 Tháng chín năm 201322:04
Searchui.Debug.jskhông áp dụng114,62012 Tháng chín năm 201322:02
Searchui.jskhông áp dụng50,25912 Tháng chín năm 201322:02
Securestoredb.SQLkhông áp dụng175,45212 Tháng chín năm 201322:02
Sets_storedprocedures.SQLkhông áp dụng2.330 người12 Tháng chín năm 201322:04
Setup.exe15.0.4535.15041,061,56812 Tháng chín năm 201322:01
Silverlight.jskhông áp dụng7,68012 Tháng chín năm 201322:03
Silverlightsupport.jskhông áp dụng15.21012 Tháng chín năm 201322:03
Siteinformationcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng3,93412 Tháng chín năm 201322:03
Slideshowcontroldialog2.aspx.jskhông áp dụng36,44912 Tháng chín năm 201322:03
Socialsrp.SQLkhông áp dụng227,96812 Tháng chín năm 201322:04
Socialup.SQLkhông áp dụng200,96012 Tháng chín năm 201322:04
SP.documentmanagement.Debug.jskhông áp dụng8,97012 Tháng chín năm 201322:02
SP.Policy.Debug.jskhông áp dụng13,33512 Tháng chín năm 201322:02
SP.Publishing.Debug.jskhông áp dụng113,88212 Tháng chín năm 201322:03
SP.Search.Apps.Debug.jskhông áp dụng7.60012 Tháng chín năm 201322:02
SP.Search.Apps.jskhông áp dụng7.60012 Tháng chín năm 201322:02
SP.Search.Debug.jskhông áp dụng113,91312 Tháng chín năm 201322:02
SP.UI.collabmailbox.Debug.jskhông áp dụng11.303 người12 Tháng chín năm 201322:02
SP.UI.documentssharedbyme.Debug.jskhông áp dụng2,76912 Tháng chín năm 201322:04
SP.UI.documentssharedwithme.Debug.jskhông áp dụng6,30412 Tháng chín năm 201322:04
SP.UI.listsearchbox.Debug.jskhông áp dụng37,35312 Tháng chín năm 201322:02
SP.UI.microfeed.Debug.jskhông áp dụng371,13812 Tháng chín năm 201322:04
SP.UI.microfeed.jskhông áp dụng216,61012 Tháng chín năm 201322:04
SP.UI.mysitecommon.Debug.jskhông áp dụng84,29912 Tháng chín năm 201322:02
SP.UI.mysitecommon.jskhông áp dụng46,12712 Tháng chín năm 201322:02
SP.UI.mysitenavigation.Debug.jskhông áp dụng4,20412 Tháng chín năm 201322:02
SP.UI.mysiterecommendations.Debug.jskhông áp dụng12,42612 Tháng chín năm 201322:02
SP.UI.Pub.ribbon.jskhông áp dụng79,77612 Tháng chín năm 201322:03
SP.UI.sssvcadminpages.Debug.jskhông áp dụng9,23612 Tháng chín năm 201322:02
SP.UI.sssvcadminpages.jskhông áp dụng7,64412 Tháng chín năm 201322:02
SP.userprofiles.Debug.jskhông áp dụng140,56512 Tháng chín năm 201322:02
SP.userprofiles.jskhông áp dụng140,55912 Tháng chín năm 201322:02
SP.workmanagement.Debug.jskhông áp dụng191,02912 Tháng chín năm 201322:03
Spenterprisesearch.types.ps1xmlkhông áp dụng13,01612 Tháng chín năm 201322:02
Spsapishim.Generated.Debug.jskhông áp dụng3,35812 Tháng chín năm 201322:02
Spssharedapi.Generated.Debug.jskhông áp dụng3.547 người12 Tháng chín năm 201322:02
SPX.importitems.Debug.jskhông áp dụng50,53212 Tháng chín năm 201322:03
SPX.importitems.jskhông áp dụng40,65012 Tháng chín năm 201322:03
SPX.UI.addgallery.jskhông áp dụng2,82512 Tháng chín năm 201322:03
Sqlerrormessages.SQLkhông áp dụng30,25212 Tháng chín năm 201322:04
Sqlpersistenceproviderlogic.SQLkhông áp dụng6,74412 Tháng chín năm 201322:04
Sqlpersistenceproviderschema.SQLkhông áp dụng1.09712 Tháng chín năm 201322:04
Sqlpersistenceservice_logic.SQLkhông áp dụng11,90412 Tháng chín năm 201322:04
Sqlpersistenceservice_schema.SQLkhông áp dụng2.120 người12 Tháng chín năm 201322:04
Sqlworkitemschedulerlogic.SQLkhông áp dụng5,64312 Tháng chín năm 201322:04
Sqlworkitemschedulerschema.SQLkhông áp dụng46312 Tháng chín năm 201322:04
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69612 Tháng chín năm 201322:04
Srch.Resources.resxkhông áp dụng80,74612 Tháng chín năm 201322:02
Stocklistcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng9,88712 Tháng chín năm 201322:03
Storedprocedures.SQLkhông áp dụng118,55712 Tháng chín năm 201322:04
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42412 Tháng chín năm 201322:04
Svrsetup.dll15.0.4535.150710,008,74412 Tháng chín năm 201322:02
Sync_storedprocedures.SQLkhông áp dụng15,04512 Tháng chín năm 201322:04
Sync_synchronizationrules.SQLkhông áp dụng2.57812 Tháng chín năm 201322:04
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06412 Tháng chín năm 201322:04
Tablemenu.jskhông áp dụng2,01312 Tháng chín năm 201322:03
Tablepropertiesdialog.aspx.jskhông áp dụng10.265 người12 Tháng chín năm 201322:03
Tables.SQLkhông áp dụng15,36312 Tháng chín năm 201322:04
Taxonomy.SQLkhông áp dụng302,60112 Tháng chín năm 201322:03
Taxupdateprocs.SQLkhông áp dụng302,55212 Tháng chín năm 201322:03
Tbitems.jskhông áp dụng786012 Tháng chín năm 201322:03
Timezones.SQLkhông áp dụng15,85412 Tháng chín năm 201322:04
Tokyo.Masterkhông áp dụng29,05412 Tháng chín năm 201322:03
Tquery.dll15.0.4535.15041,028,28812 Tháng chín năm 201322:02
Transmgmtlibtemplates.ascxkhông áp dụng3,25312 Tháng chín năm 201322:02
Treecontrol.jskhông áp dụng233,66512 Tháng chín năm 201322:03
Truncatedeletedexpiredobjects.SQLkhông áp dụng19,26012 Tháng chín năm 201322:04
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48812 Tháng chín năm 201322:04
Uocconfigurations.SQLkhông áp dụng612,77412 Tháng chín năm 201322:04
Utils.jskhông áp dụng20.30012 Tháng chín năm 201322:03
Validation.jskhông áp dụng1.881 người12 Tháng chín năm 201322:03
Values.SQLkhông áp dụng240,04812 Tháng chín năm 201322:04
Videocontroldialog.aspx.jskhông áp dụng11.128 người12 Tháng chín năm 201322:03
Videosettemplates.ascxkhông áp dụng1.938 người12 Tháng chín năm 201322:02
Visfilt.dll.x6415.0.4535.15073,922,11212 Tháng chín năm 201322:01
Weathercontroldialog.aspx.jskhông áp dụng13,72512 Tháng chín năm 201322:03
Webpartgalleryimages.Xapkhông áp dụng100,16414 Tháng chín năm 201315:25
Wmaapishim.Generated.Debug.jskhông áp dụng15.04412 Tháng chín năm 201322:03
Xbrowser.jskhông áp dụng28,46812 Tháng chín năm 201322:03
XHTML.jskhông áp dụng16,07312 Tháng chín năm 201322:03
XML.jskhông áp dụng2,67912 Tháng chín năm 201322:03
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60812 Tháng chín năm 201322:04
Zonebackgrounddialog.aspx.jskhông áp dụng27,04812 Tháng chín năm 201322:03
Zoneresize.jskhông áp dụng15,32612 Tháng chín năm 201322:03
Coreservermui-en-us.msp tập tin thông tin
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Addgalleryimages.Xapkhông áp dụng66,51414 Tháng chín năm 201315:22
ADOdb.dll.deploy6.0.0.096,38414 Tháng chín năm 201315:19
Articleleft.htmlkhông áp dụng6,23512 Tháng chín năm 201322:02
Articlelinks.htmlkhông áp dụng4,83112 Tháng chín năm 201322:02
Articleright.htmlkhông áp dụng5,31412 Tháng chín năm 201322:02
Berlin.CSSkhông áp dụng326,14312 Tháng chín năm 201322:02
Catalogarticle.htmlkhông áp dụng8,22212 Tháng chín năm 201322:02
Catalogwelcome.htmlkhông áp dụng8,37512 Tháng chín năm 201322:02
Cmscore.en-us.resxkhông áp dụng100,34912 Tháng chín năm 201322:02
Communities.CSSkhông áp dụng23,98812 Tháng chín năm 201322:02
Controls15.CSSkhông áp dụng9,74312 Tháng chín năm 201322:02
Customstrings.jskhông áp dụng35812 Tháng chín năm 201322:02
Ddmanager.exe.deploy15.0.4466.1000258,60814 Tháng chín năm 201315:19
Ddmanager.Intl.dll.deploy15.0.4420.101727,29614 Tháng chín năm 201315:19
Ddmanager.Intl.Resources.dll.deploy15.0.4420.101756,96814 Tháng chín năm 201315:19
Discoverydownloadmanager.Applicationkhông áp dụng15,69114 Tháng chín năm 201315:19
Discoverydownloadmanager.exe.manifestkhông áp dụng24,39314 Tháng chín năm 201314:36
Enterprisewiki.htmlkhông áp dụng6,22312 Tháng chín năm 201322:02
Interop.cdosys.dll.deploy15.0.4420.101757,50414 Tháng chín năm 201315:19
Lyon.CSSkhông áp dụng327,58012 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.Ceres.Diagnostics.msg.dll15.0.4521.1000126,65613-Sep-201308:57
Microsoft.Ceres.Diagnostics.perfmonmsg.dll15.0.4448.1000180,83213-Sep-201308:57
Microsoft.Exchange.eDiscovery.Export.dll.deploy15.0.609.41,034,33614 Tháng chín năm 201315:19
Microsoft.Exchange.PST.dll.deploy15.0.609.0171,55214 Tháng chín năm 201315:19
Microsoft.Office.client.Policy.dll.deploy15.0.4420.101719.608 người14 Tháng chín năm 201315:19
Microsoft.Office.mhtexport.dll.deploy15.0.4420.101725,74414 Tháng chín năm 201315:19
Microsoft.Office.Server.msg.dll15.0.4514.1000423,14412 Tháng chín năm 201322:02
Microsoft.SharePoint.client.dll.deploy15.0.4535.1000465,08014 Tháng chín năm 201315:19
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll.deploy15.0.4525.1000288,96814 Tháng chín năm 201315:19
Microsoft.SharePoint.client.Search.dll.deploy15.0.4420.101763,62414 Tháng chín năm 201315:19
Moss.Actionskhông áp dụng429,19912 Tháng chín năm 201322:02
Msoserverintl.dll15.0.4535.10003,412,67212 Tháng chín năm 201322:02
Notessetup.exe15.0.4535.1504560,32012 Tháng chín năm 201322:02
Oslo.htmlkhông áp dụng25,21412 Tháng chín năm 201322:02
Osrv.en-us.resxkhông áp dụng8,76512 Tháng chín năm 201322:02
Osrvmanifest.Mankhông áp dụng1,709,50112 Tháng chín năm 201322:02
Portal.CSSkhông áp dụng96,30112 Tháng chín năm 201322:02
Profilebrowserscriptres.en-us.resxkhông áp dụng49,60612 Tháng chín năm 201322:02
Reviewapproval_1033.xomlkhông áp dụng105,11112 Tháng chín năm 201322:02
Reviewpublishing_1033.xomlkhông áp dụng105,11112 Tháng chín năm 201322:02
SBW.CSSkhông áp dụng1.057 người12 Tháng chín năm 201322:02
Searchfoundationmanifest.Mankhông áp dụng593,50912 Tháng chín năm 201322:01
Seattle.htmlkhông áp dụng27,40412 Tháng chín năm 201322:02
Spxpub.CSSkhông áp dụng20,00613-Sep-201309:03
Spxpubribbon.CSSkhông áp dụng11,19412 Tháng chín năm 201322:02
Spxpubribbon.CSSkhông áp dụng12,62813-Sep-201309:03
Srch.Resources.en-us.resxkhông áp dụng80,74612 Tháng chín năm 201322:02
Ssetupui.dll15.0.4442.100068,74412 Tháng chín năm 201322:02
Sshellui.MSTkhông áp dụng14,84814 Tháng chín năm 201315:20
Startermaster.htmlkhông áp dụng7,16212 Tháng chín năm 201322:02
Tokyo.CSSkhông áp dụng326,66412 Tháng chín năm 201322:02
Welcomesplash.htmlkhông áp dụng5,56712 Tháng chín năm 201322:02

TechCenter hệ thống văn phòng chứa đặt hành chính Cập Nhật và triển khai chiến lược nguồn lực cho tất cả các phiên bản của văn phòng. Để biết thêm chi tiết về TechCenter hệ thống văn phòng, đi đến web site của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2826042 - Xem lại Lần cuối: 10/10/2013 00:57:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft SharePoint Server 2013

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2826042 KbMtvi
Phản hồi