Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Qfecheck.exe để kiểm chứng cài đặt của Windows 2000 và Windows XP hotfixes

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:282784
TÓM TẮT
Microsoft đã phát hành một công cụ dòng lệnh, Qfecheck.exe, rằng tiền đóng bảo cho mạng quản trị viên tăng cho khả năng theo dõi và xác minh cài đặt Windows 2000 và Windows XP hotfixes. Công cụ này cung cấp những lợi ích sau:
 • Công cụ này giúp khách hàng những người nghĩ rằng họ có đúng được cài đặt bản Cập Nhật, nhưng có không, và những người bây giờ đang gặp một vấn đề. Trước đó, nó là hơi khó để xác định các bản sửa lỗi mà đã được cài đặt trên máy tính. Công cụ đơn giản này dễ dàng liệt kê tất cả các bản sửa lỗi được cài đặt bởi số bài viết cơ sở kiến thức Microsoft. Khách hàng sau đó có thể xác nhận rằng họ đã cài đặt bộ sửa chữa trước khi sử dụng một vụ việc hỗ trợ có giá trị và khả năng có thể trải qua thời gian có kế hoạch xuống, thích hợp.
 • Nhiều công ty xác định một tập phổ biến các bản sửa lỗi được yêu cầu cho tất cả các máy chủ trong một trung tâm dữ liệu nhất định. Để giúp đảm bảo rằng Windows 2000 và Windows XP hotfixes được áp dụng một cách nhất quán trên nhiều máy chủ, công cụ này cho phép bạn tạo các bản ghi cho mỗi máy tính trong tổ chức của bạn hiển thị bản sửa lỗi nào được cài đặt. Một khi những bản ghi được tạo ra, bạn có thể dễ dàng quét chúng nhất quán.
 • Có những tình huống hiếm trong đó, vì một vấn đề mạng, một vấn đề với bản Cập Nhật bản thân, hoặc một Cập Nhật tiếp theo là không đúng cách sẽ ghi đè một sửa chữa trước đó, có thông tin Cập Nhật có thể được bị hư hại hoặc bị loại bỏ lỗi. Công cụ này đảm bảo rằng không chỉ có các bản sửa lỗi được cài đặt, nhưng họ là hiện tại trên máy tính.
 • Microsoft đã ghi nhận một sự tương quan đáng kể giữa việc duy trì một nền tảng phù hợp trên toàn tổ chức và ổn định tổng thể và thời gian hoạt động của các hệ thống. Microsoft tin rằng bằng cách sử dụng công cụ này thường xuyên kiểm toán máy tính là một thực hành tốt nhất sẽ giúp khách hàng đạt được độ tin cậy cao trên máy tính của họ.
THÔNG TIN THÊM
Qfecheck.exe sẽ xác định mà hotfixes được cài đặt bằng cách đọc các thông tin được lưu trữ trong khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates
Bằng cách sử dụng thông tin Phiên bản tập tin được lưu trữ trong phím này bởi mỗi hotfix được cài đặt, các công cụ Qfecheck.exe kiểm tra các tập tin nhị phân được cài đặt để xác minh rằng họ phù hợp với.

Qfecheck.exe xác định loại vấn đề, sau đây:
 • Các tập tin đó đã là hotfixed, nhưng mà các tập tin nhị phân được cài đặt không phải hiện nay.

  Qfecheck đọc khóa registry mà được liên kết với mỗi lần Cập Nhật, và kiểm tra số phiên bản được ghi trong sổ đăng ký đối với phiên bản hiện tại của cùng một tập tin được cài đặt. Nếu Phiên bản hiện tại là thấp hơn phiên bản được ghi trong sổ đăng ký, Qfecheck báo cáo một lỗi.
 • Hotfix tệp đang hiện hành, nhưng đang không được xem là hợp lệ bởi catalog đã cài đặt.

  Đối với mỗi tập tin đã được cài đặt bởi một hotfix, Qfecheck kiểm tra để thấy rằng các catalog hiện tại trên máy tính chứa thông tin đó sẽ được sử dụng bởi Windows File bảo vệ (WFP) để xác nhận các tập tin. Nếu một tập tin là hợp lệ theo để thông tin hotfix trong đăng ký, nhưng catalog đã cài đặt không tán, Qfecheck báo cáo một lỗi.

  LƯU Ý: Nếu WFP đã được kích hoạt trong trường hợp này, các tập tin hotfixed sẽ được quay ngược lại một phiên bản trước đó.
Qfecheck sẽ hiển thị thông tin của nó trong một cửa sổ dấu nhắc lệnh khi bạn chạy nó. Nếu bạn đăng các kết quả của Qfecheck vào một tệp sổ ghi với các / l chuyển đổi, các tập tin đăng nhập được lưu trong cặp hiện thời trừ khi bạn xác định vị trí. Vị trí này có thể là bất kỳ đường dẫn hợp lệ, trong đó có một đường dẫn quy ước đặt tên phổ quát (UNC). Qfecheck không đăng nhập thông tin trong sổ ghi sự kiện.

Nếu các phiên bản Windows 2000 của Qfecheck báo cáo rằng một số tệp này không hợp lệ trong catalog hệ thống, xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
281767 Đăng bài Cập Nhật Sp2.cat có sẵn để giải quyết các vấn đề versioning với Service Pack 1 hotfixes

Làm thế nào để có được Qfecheck.exe

Windows XP Home và Windows XP Professional

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Ngày phát hành: 18 tháng 1 năm 2002

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Windows 2000

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Ngày phát hành: 18 tháng 1 năm 2002

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Cú pháp lệnh Qfecheck.exe

QFECheck có thể được chạy trên bất kỳ phiên bản ngôn ngữ của Windows, nhưng đầu ra văn bản tiếng Anh chỉ.
QFECHECK [/l[:location] /v /q /?]  /l  Log output to <Computername>.log in the current folder    location. Use the specified location to store the     log file.  /v  Verbose output  /q  Quiet mode  /?  This help					

Ví dụ về sản lượng Qfecheck

Windows 2000 không có gói dịch vụ hoặc hotfixes cài đặt:
Windows 2000 Hotfix xác nhận báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/7/2001 9: 9 pm

Hiện tại cấp gói dịch vụ:

Hotfixes Identified: No Hotfixes tìm thấy trên hệ thống.
Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) mà không cần hotfixes cài đặt:
Windows 2000 Hotfix xác nhận báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/7/2001 09:39

Hiện tại cấp gói dịch vụ: Gói dịch vụ 1

Hotfixes Identified: No Hotfixes tìm thấy trên hệ thống.
Windows 2000 SP1 với Q274835 cài đặt:
Windows 2000 Hotfix xác nhận báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/7/2001 09:54

Hiện tại cấp gói dịch vụ: Gói dịch vụ 1

Hotfixes xác định:
Q274835: Hiện tại trên hệ thống.
Windows 2000 SP1 trên đó một hotfix được cài đặt và các tập tin nhị phân là đúng, nhưng cửa hàng này là không đúng:
Windows 2000 Hotfix xác nhận báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/9/2001 02:49

Hiện tại cấp gói dịch vụ: Gói dịch vụ 1

Hotfixes xác định:
Q267866: Hiện tại trên hệ thống.
Q272743: Hotfix này nên được cài đặt lại.
Bằng cách sử dụng các / v chuyển đổi (tiết ra):
Windows 2000 Hotfix xác nhận báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/11/2001 09:24

Hiện tại cấp gói dịch vụ: Gói dịch vụ 1

Hotfixes xác định:
Q267866: Hiện tại trên hệ thống.
Q272743: Hotfix này nên được cài đặt lại.

Các tệp sau này không hợp lệ trong catalog hệ thống:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE
Windows 2000 SP1 trên đó một hotfix được cài đặt nhưng các tập tin nhị phân không phải là hiện tại:
Windows 2000 Hotfix xác nhận báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/9/2001 10:54 pm

Hiện tại cấp gói dịch vụ: Gói dịch vụ 1

Hotfixes xác định:
Q267866: Hiện tại trên hệ thống.
Q272743: Hotfix này nên được cài đặt lại.
Bằng cách sử dụng các / v chuyển đổi (tiết ra):
Windows 2000 Hotfix xác nhận báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/11/2001 09:30

Hiện tại cấp gói dịch vụ: Gói dịch vụ 1

Hotfixes xác định:
Q267866: Hiện tại trên hệ thống.
Q272743: Hotfix này nên được cài đặt lại.

Các tập tin sau đây là không chính xác cho hotfix này:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE

Thông tin bổ sung

Lưu ý rằng tất cả Windows 2000 và Windows XP các tập tin được bảo vệ bởi WFP. Hotfixes có thể chứa thông tin Cập Nhật để những tập tin, ví dụ trong đó có thể .asp hoặc .chm tệp. Qfecheck không xác minh những tập tin này bởi vì họ không có danh mục thông tin trên máy tính.

Qfecheck.exe được đặt trong thư mục %SystemRoot%\System32. Cài đặt một mình không xác minh tính toàn vẹn hotfix. Để nhận được mã xác nhận, mở một cửa sổ command prompt và chạy Qfecheck.exe.

Lưu ý rằng đó cũng là một phiên bản Microsoft Windows 95 của Qfecheck.exe. Không sử dụng phiên bản này với Windows 2000 hoặc Windows XP. Để có thêm thông tin về các phiên bản Windows 95, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
145990 Windows 95 công cụ thông tin Cập Nhật (Qfecheck.exe)
kbSetup qfecheck exe kbregistry kbfix

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 282784 - Xem lại Lần cuối: 08/23/2011 11:19:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • atdownload kbproductlink kbqfe kbenv kbbug kbfix kbgraphxlinkcritical kboswin2000fix kbsetup kbwin2000sp3fix kbwinxpsp1fix kbmt KB282784 KbMtvi
Phản hồi