Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Quản lý Quota Disk trong tính năng Tenant Mode SharePoint 2013

Về tác giả:

Bài viết này được cung cấp bởi MVP Nguyễn Ngọc Thuận. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Giới Thiệu
Chế độ Tenant Mode được giới thiệu lần đầu tiên ở phiên bản SharePoint 2010 cho phép người dùng có thể thiết lập môi trường chia sẻ nguồn tài nguyên của các service application cũng như các site collection mà không cần đầu tư nhiều cho phần cứng. Tuy nhiên Tenant Mode vẫn còn nhiều hạn chế khi triển khai các giải pháp cho doanh nghiệp.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu 1 tính năng Tenant Mode cung cấp, cho phép bạn giới hạn dung lượng của từng site collection. Tính năng có tên gọi Quota Disk, có trên cả phiên bản SharePoint 2010 và 2013.
Hướng Dẫn
Để quản lý giới hạn dung lượng ở Quota Disk, bạn cần đăng nhập vào Tenant Administration site collection. Trong môi trường này tôi đã thiết lập và xây dựng sẵn môi trường Tenant thông qua PowerShell.Click Manage Site Collections. Chọn site collection bạn muốn quản lý, click Disk Quota trên Ribbon.Tại thiết lập Site Collection Disk Quota, có 2 tùy chỉnh:- Limit site storage to a maximum of: giới hạn tối đa dung lượng lưu trữ mà site collection của bạn có thể đạt được. Lưu ý: việc tính dựa trên partitioned content database.

- Send warning e-mail when site storage reaches: cho phép bạn thiết lập gửi email khi giới hạn đạt đến ngưỡng. Điều này giúp bạn kiểm soát dung lượng site collection tốt hơn

- Current storage used: cho bạn biết dung lượng hiện tại.


Kết Luận
Với tính năng Disk Quota, bạn không chỉ hiệu quả hơn trong việc quản lý dung lượng các site collection mà còn giúp bạn hoạch định kế hoạch quản lý lưu trữ cho toàn bộ SharePoint farm, cũng như hữu ích trong việc thiết lập một môi trường cloud cho các khách hàng hoặc các học viên trong lĩnh vực đào tạo.
Để biết thêm thông tin
Để được tư vấn về giải pháp xây dựng SharePoint bạn có thể liên hệ SharePoint MVP Thuận qua email thuan@outlook.com.

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2828573 - Xem lại Lần cuối: 03/14/2013 03:38:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft SharePoint Server 2013

  • kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2828573
Phản hồi