Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tự động đăng nhập vào một trương mục người dùng trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:282866
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để tự động đăng nhập một trương mục người dùng trong khi khởi động Windows XP.

Chú ýQuá trình này chỉ hoạt động nếu máy tính không gia nhập vào một tên miền.

Yêu cầu

  • Màn hình Chào mừng phải sẵn sàng.
  • Phải có trương mục người dùng chỉ có một ngày các máy tính.
  • Trương mục người dùng phải không yêu cầu mật khẩu.
back to the top

Làm cho màn hình Chào mừng có sẵn

Để làm cho màn hình Chào mừng có sẵn, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Kiểm soát Bảng điều khiển, và sau đó bấm đúp chuột Người dùng Tài khoản.
 2. Nhấp vào Thay đổi cách người dùng đăng nhập hoặc tắt.
 3. Nhấn vào đây để chọn các Sử dụng màn hình Chào mừng cho nhanh và dễ dàng đăng nhập hộp kiểm.
 4. Nhấp vào Ok.
back to the top

Loại bỏ mật khẩu khỏi một trương mục người dùng

Để xóa mật khẩu từ một tài khoản người dùng, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Kiểm soát Bảng điều khiển, và sau đó bấm đúp chuột Người dùng Tài khoản.
 2. Chọn trương mục người dùng.
 3. Nhấp vào Loại bỏ mật khẩu của tôi.
 4. Gõ mật khẩu trong các Nhập hiện tại của bạn mật khẩu hộp, và sau đó bấm Gỡ bỏ Mật khẩu.
back to the top
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
308226 Làm thế nào để enable hay disable CTRL + ALT + DELETE chuỗi cho đăng nhập trong Windows XP, Windows Vista, và trong Windows 7

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 282866 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 23:24:33 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB282866 KbMtvi
Phản hồi