Visual Studio có thể sụp đổ nếu đưa ra trong khi Cập Nhật VS đang chạy

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2829210
Triệu chứng
Visual Studio 2012 có thể sụp đổ nếu đưa ra trong khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật sản phẩm Visual Studio
Nguyên nhân
Nguyên nhân là một điều kiện chủng tộc giữa Visual Studio tung ra và Visual Studio Cập Nhật hoàn tất
Giải pháp
Chờ đợi cho đến khi Visual Studio Cập Nhật đã hoàn tất và khởi động lại theo yêu cầu. Nếu Visual Studio không khởi động, sửa chữa các sản phẩm từ các applet chương trình và tính năng trong Panel điều khiển
Thông tin thêm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2829210 - Xem lại Lần cuối: 03/21/2013 22:39:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Visual Studio 2012 Software Development Kit, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone, Microsoft Visual Studio Premium 2012, Microsoft Visual Studio Professional 2012, Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2012, Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012, Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2012

  • kbmt KB2829210 KbMtvi
Phản hồi