Không phát hiện được thiết bị USB đã kết nối trong Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2830154
Quan trọng Hotfix này chỉ áp dụng cho Windows 8 và Windows Server 2012. Tuy nhiên, phần còn lại của thông tin trong bài viết này được áp dụng cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 và Windows Server 2012.
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
 • Bạn có một hub USB được kết nối với máy tính đang chạy Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 hoặc Windows Server 2012.
 • Bạn có một thiết bị USB được kết nối với cổng USB trên hub đó.
 • Bạn ngắt kết nối thiết bị USB an toàn khỏi cổng USB.
 • Bạn kết nối lại cùng thiết bị USB đó hoặc thiết bị USB khác cho cùng một cổng USB trên hub.
Trong tình huống này, máy tính không phát hiện thiết bị USB.

Lưu ý: Vấn đề này ảnh hưởng đến hub USB 2.0 và các cấu phần USB 2.0 trong hub USB 3.0.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do cổng USB bị tắt sau khi bạn ngắt kết nối thiết bị an toàn khỏi cổng.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệt bản cập nhật rollup 2845533 cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 hoặc cài đặt chuyên biệt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Ngoài ra, bạn phải đặt khoá kiểm nhậpđược mô tả trong phần "Thông tin đăng ký" để cho phép Cập Nhật hoặc hotfix này.

Thông tin cập nhật

Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2845533 Bản cập nhật rollup dành cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012: Tháng 6 năm 2013

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý: Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý: "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang sử dụng Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Thông tin kiểm nhập

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ kiểm nhập. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ kiểm nhập không đúng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, sao lưu sổ kiểm nhập trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ kiểm nhập nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập trong Windows

Quan trọng Bạn phải áp dụng các thay đổi kiểm nhập sau đây để khắc phục sự cố này trong Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Chú ý
trong Windows 8 và Windows Server 2012, bạn phải tạo khoá kiểm nhập trước khi bạn khởi động lại máy tính (sau khi bạn đã áp dụng hotfix này).

Để cho phép cập nhật đối với một thiết bị cụ thể, hãy làm theo các bước sau:
 1. Vuốt vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó bấm vào tra cứu. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ chuột vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm vào tra cứu.
 2. Trong hộp tra cứu, nhập regedit, và sau đó chạm hoặc bấm vào regedit.
  UACNếu được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên, bạn hãy nhập mật khẩu. Nếu bạn được nhắc tiến hành xác nhận, hãy xác nhận.
 3. Xác định vị trí rồi chạm hoặc bấm vào khoá con kiểm nhập sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags
 4. Trên menu chỉnh sửa , trỏ chuột vào mới, và sau đó chạm hoặc bấm Khoá.
 5. Nhập tên cho khóa mới bằng cách sử dụng định dạng sau:
  vvvvpppprrrr
  Lưu ý:
  1. "vvvv" đại diện cho một số 4 chữ số thập lục phân xác định ID nhà cung cấp của thiết bị.
  2. "pppp" thể hiện 4 chữ số thập lục phân xác định mã sản phẩm của thiết bị.
  3. "rrrr" đại diện cho một số 4 chữ số nhị phân mã hóa thập phân có chứa số bản chỉnh sửa của thiết bị.
 6. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó chạm hoặc bấm vào Giá trị DWORD (32 bit).
 7. Nhập DisableOnSoftRemove.
 8. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào DisableOnSoftRemove, sau đó chạm hoặc bấm vào Sửa đổi.
 9. Trong ô dữ liệu giá trị , nhập 0, và sau đó chạm hoặc bấm vào OK.
 10. Thoát khỏi Trình chỉnh sửa Sổ kiểm nhập.
Để cho phép cập nhật đối với tất cả các thiết bị USB được liệt kê trên máy tính, hãy làm theo các bước sau:

 1. Vuốt vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó bấm vào tra cứu. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ chuột vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm vào tra cứu.
 2. Trong hộp tra cứu, nhập regedit, và sau đó chạm hoặc bấm vào regedit.
  UACNếu được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên, bạn hãy nhập mật khẩu. Nếu bạn được nhắc tiến hành xác nhận, hãy xác nhận.
 3. Xác định vị trí rồi chạm hoặc bấm vào khoá con kiểm nhập sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub
 4. Trên menu chỉnh sửa , trỏ chuột vào mới, và sau đó chạm hoặc bấm Khoá.
 5. Nhập HubG.
 6. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó chạm hoặc bấm vào Giá trị DWORD (32 bit).
 7. Nhập DisableOnSoftRemove.
 8. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào DisableOnSoftRemove, sau đó chạm hoặc bấm vào Sửa đổi.
 9. Trong ô dữ liệu giá trị , nhập 0, và sau đó chạm hoặc bấm vào OK.
 10. Thoát khỏi Trình chỉnh sửa Sổ kiểm nhập.
Lưu ý: Khi giá trị của mục kiểm nhập DisableOnSoftRemove được đặt thành 0, Hệ thống không có gì khi một thiết bị USB được loại bỏ. Khi giá trị của mục kiểm nhập DisableOnSoftRemove được đặt thành 1, Hệ thống vô hiệu hoá cổng mà thiết bị USB được loại bỏ.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này và/hoặc thay đổi sổ kiểm nhập.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.
Ghi chú thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012
Quan trọng Windows 8 và hotfix cho Windows Server 2012 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Usbhub3.sys6.2.9200.16603361,72803 tháng 5 năm 201303:48x86
Usbhub3.sys6.2.9200.20707361,72803 tháng 5 năm 201304:16x86
Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Usbhub3.sys6.2.9200.16603446,20803 tháng 5 năm 201307:00x64
Usbhub3.sys6.2.9200.20707446,20803 tháng 5 năm 201307:00x64


Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về các mục kiểm nhập DisableOnSoftRemove và các hiệu ứng cho phép hoặc không tắt một cổng USB trên mềm loại bỏ, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2401954 Cổng USB vẫn hoạt động đối với thiết bị USB đã tắt hoặc ngắt kết nối an toàn

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Để biết thêm thông tin về cách tìm ID phần cứng cho thiết bị cụ thể, hãy xem phần Mục kiểm nhập thiết bị USB.

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8
Tên tệpUpdate-bf.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.763 người
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2013
Thời gian (UTC)15:04
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_f2e110b11e2c8fc0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.104
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2013
Thời gian (UTC)03:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_f36eaea4374694e6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.104
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2013
Thời gian (UTC)04:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012
Tên tệpAmd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_4effac34d68a00f6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.108
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2013
Thời gian (UTC)07:10
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_4f8d4a27efa4061c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.108
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2013
Thời gian (UTC)07:05
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate-bf.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,989
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2013
Thời gian (UTC)15:05
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2830154 - Xem lại Lần cuối: 11/22/2016 05:59:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2830154 KbMtvi
Phản hồi